Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 592 takie demotywatory

 –
0:11
 –
 –
Rozmarzyłem się... –  OBYWATELSKI PROJEKT USTAWYz dnia 13 stycznia 2023 r.w sprawie rozliczenia rządu Zjednoczonej PrawicyNa podstawie art. 118 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2kwietnia 1997 r., i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. wnosimy do Sejmu RzeczypospolitejPolskiej projekt ustawy o rozliczeniu rządu Zjednoczonej Prawicy.Art. 1. Ustawa reguluje sposób postępowania oraz właściwość organów wsprawach dotyczących rozliczenia rządu Zjednoczonej Prawicy.Art. 2. 1. Z dniem ustąpienia rządu Mateusza Morawieckiego zostanie zamrożonycały majątek wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, członków ich rodzin, bliskich,oraz tych, na których w/w przepisali jakikolwiek majątek w przeciągu 8 ostatnich lat.2. Zamrożenie majątku obejmie również wszystkich członków zarządów,prezesów oraz innych pracowników spółek skarbu państwa powołanych przez rządZjednoczonej Prawicy w sposób bezpośredni lub pośredni.Art. 3. 1. Powołana zostanie specjalna komisja badająca wszystkie dochody iźródła pozyskania zamrożonych majątków.2. Komisja będzie badać również kompetencje i zasadność powoływania osób nakonkretne stanowiska oraz wysokość i zasadność ich wynagrodzeń.Art. 4. 1. Odmrożeniu poddany zostanie majątek co do którego osobaprzesłuchiwana przedstawi dowody legalnego ich pozyskania oraz udowodni słuszność ikompetentność wykonywanych działań za które otrzymywała wynagrodzenie.2. Majątek, co do którego komisja będzie miała wątpliwości lub nie zostanąprzedstawione dowody ich legalności przepadnie na rzecz Skarbu Państwa.Art. 5. 1. Na czas działania komisji osobom, których majątek został zamrożony,będzie przysługiwać miesięczne uposażenie wysokości średniej krajowej za rok 2022.2. Uposażenie to zostanie potrącone z rozliczanego majątku danej osoby.
 –  FukhologyPeople really living like they have 3 lives
0:12
 –
 –
 –
0:15
archiwum
Proszę państwa, jeden z najdzikszych i najbardziej skrytych drapieżników Polski. Jego kocia wysokość - żbik – Populacja żbika w Polsce cały czas się zmniejsza, co w dużej mierze spowodowane jest działaniami człowieka. Mimo iż zwierzęta od wielu lat pozostają pod ochroną gatunkową, nie odnotowuje się zwiększenia ich liczebności.Biorąc pod uwagę fakt, że tereny kraju zamieszkuje tak niewielka populacja tego gatunku, zwierzęta mają duże trudności z rozmnażaniem się. Skutkiem tego jest krzyżowanie się polskich żbików z domowymi kotami, które często żyją w ich sąsiedztwie.
 –  Dengram.com
0:08
Plac zabaw na poziomie –
 –
0:15
 –
0:45
archiwum
Od stycznia wzrost cen wódki. Będzie dwucyfrowy – Ceny alkoholi systematycznie rosną. Od stycznia wzrosną ponownie, co najmniej 10 złotych na butelce - szacuje w rozmowie z Interią Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Wtedy też zaczęła obowiązywać opracowana przez Ministerstwo Finansów Mapa Akcyzowa - harmonogram wzrostu stawek podatku na kolejne lata. Zgodnie z nim, od 2022 r. akcyza wzrosła o 10 proc. Natomiast od 2023 do 2027 r., corocznie wysokość akcyzy na alkohol ma się zwiększać o kolejne 5 proc. - Podatek ten odpowiada za 75 proc. ceny czystej wódki - podkreśla prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.  
 –
0:17
Powodem są wysokie poziomy wskaźników WIBOR, od których zależy wysokość oprocentowania kredytu –  A JAKA TO NIESPODZIANKA?
 –
0:08
 –
0:07
archiwum
Wyniki ankiet na Dolnym Śląsku, Lubuskim i Pomorzu Zachodnim: – Są jeszcze tacy, którym Niemiec kojarzy się z Hitlerem i Auschwitz, ale co piąty mówi tylko „nasz sąsiad", „mieszkaniec innego kraju", większość wskazuje na wysoką technologię, nowoczesność, wysokość zarobków i w ogóle lepszy kraj, w kwestii skojarzeń. Ponad połowa z nich ma w Niemczech członków rodziny, jedna trzecia krewnego uczącego się po niemieckiej stronie, kolejna jedna trzecia w bliskim kręgu rodzinnym partnera Niemca, a 42 proc. młodych ludzi chciałoby podjąć pracę za zachodnią granicą zaraz po skończeniu szkoły. 85 proc. z nich uczy się języka niemieckiego, a wielu twierdzi nawet, że w Niemczech czuje się bardziej swojo niż w Polsce. „Nam wystarczała chemia z Niemiec, ale moje dzieci czują już raczej chemię z Niemcem" – napisała mieszkanka Wrocławia.
 –