Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 431 takich demotywatorów

Olga Malinkiewicz jako pierwsza Polka w historii zdobyła European Inventor Award, czyli nagrodę przyznawaną przez Europejski Urząd Patentowy – Olga w trakcie uroczystej Gali na Malcie odebrała nagrodę za technologię drukowania ogniw słonecznych na ultracienkich perowskitach. Brawo dla tej niezwykle zdolnej dziewczyny!
Źródło: OTM
 –  zachowaniereligia/etykaWYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJизоложеcelującyObowiązkowe zajęcia edukacyjnejezyk polskicelującyjeyk angielski IILLPcelującyjezyk rosyjski II 2.0celującyfilozofiahistoriacelującywiedza o społeczeństwiepodstawy przedsiębiorczościcelujaczgeografiacelującybiologiacelujacychemiacelujagfizykacelującymatematykacelującyinformatykaseljastwychowanie fizycznecelgazedukacja dla bezpieczeństwaadministracja sieciowymi systepelajack angielski zawodowcolującylokalneputeroweksploatacja urządzeń perfenishi multimediaceljacy
 –
 –
0:11
Nagle ponownie zaczyna się układać –
 –
"Czy chciałbyś rozmawiać o nauce?Czy twoje serce jest otwarte na fizykę kwantową? Czy akceptujesz naukę Newtona?" –
Myślisz, że fizyka ci się nigdy nie przyda? Temu krukowi się przydała –  乌鸦
 –  Isaac Mewton
0:07
 –  西瑞金迎宾大
0:24
 –  L= 1°WL-moment pedu-moment beW-prkos kątowa
0:19
Wkrótce rozpoczną się egzaminy Waszych dzieci do szkół średnich – Wiem, że wszystkim Państwu bardzo zależy na tym, aby Wasze dziecko dobrze wypadło. Ale proszę pamiętać, że wśród uczniów, którzy będą zdawać egzaminy jest:Artysta, który nie musi rozumieć matematyki...Jest przedsiębiorca, który nie przejmuje się historią ani literaturą angielską...Jest muzułmanin, dla którego oceny z chemii nie będą miały znaczenia...Jest sportowiec... którego sprawność fizyczna jest ważniejsza niż fizyka...Jeśli Twoje dziecko otrzyma najwyższe oceny, to świetnie, ale jeśli nie... proszę, nie odbieraj mu wiary w siebie i poczucia własnej godności. Powiedz mu, że to nic takiego, że to tylko egzamin, że jest stworzony do większych rzeczy w życiu.Powiedz też, że bez względu na wynik... kochasz go i nie będziesz go osądzać Wiem, że wszystkim Państwu bardzo zależy na tym, aby Wasze dziecko dobrze wypadło. Ale proszę pamiętać, że wśród uczniów, którzy będą zdawać egzaminy jest:Artysta, który nie musi rozumieć matematyki...Jest przedsiębiorca, który nie przejmuje się historią ani literaturą angielską...Jest muzułmanin, dla którego oceny z chemii nie będą miały znaczenia...Jest sportowiec... którego sprawność fizyczna jest ważniejsza niż fizyka...Jeśli Twoje dziecko otrzyma najwyższe oceny, to świetnie, ale jeśli nie... proszę, nie odbieraj mu wiary w siebie i poczucia własnej godności. Powiedz mu, że to nic takiego, że to tylko egzamin, że jest stworzony do większych rzeczy w życiu.Powiedz też, że bez względu na wynik... kochasz go i nie będziesz go osądzać
Jako że mechanika kwantowa jest popie*dolona, obaj mają rację –
Rafał Ziemkiewicz w Radiu Wnet: "Nie ma czegoś takiego jak odnawialna energia, bo nie ma perpetuum mobile. Wiemy od czasów Newtona, że fizyka wyklucza istnienie czegoś takiego jak odnawialna energia." –
Nieznana historia... –  Lubię jak mają ciałko!- Ale Sir Newton nie możemy tegonapisać!- To napiszcie to:Im większa masa, tym większa siłaprzyciągania.
Ci młodzi ludzie wygrali właśnie AYPT - Austriacki Turniej Młodych Fizyków – Gdy na przygotowanie do takich konkursów ich konkurenci z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Szwecji itp. wydają ogromne środki korzystając z najnowszego sprzętu, polski zespół edukuje mały Klub Naukowy Fenix z Warszawy. Mimo to, polscy uczniowie okazują się kolejny raz najlepsi w Europie. Miałem okazję spotkać się z klubem i wiem jacy pasjonaci edukują tam młodych fizyków. Zwycięska Polska drużyna to Antek Kujawski, Zofia Lamęcka oraz Bartosz Mazurek. W tamtym roku w Pakistanie młodzi Polacy z tego klubu okazali się najlepsi na świecie.- Maciej Kawecki D%
W wieku 94 lat zmarł Peter Higgs - słynny fizyk, zdobywca Nagrody Nobla w fizyce w 2013 roku  za teorię, która wyjaśnia, skąd się bierze masa. Jej słuszność potwierdziło odkrycie w 2012 r. za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów tzw. "boskiej cząstki" czyli bozonu Higgsa –  = 4 + 6'>Lyh
 –  Fizik kuralları
 –  7TelewizjaPROGRAM16.00 TTR. Język polski6.30 TTR. Historia11.05 Dla kl. I-III:,,Czerwone,żółte, zielone" (kolor)12.00 Dla kl. VI. Fizyka: Ener-gia12.55 Dla kl. I-II lic. Rodzinawspółczesna:,,My i dom"13.25 TTR. Matematyka: Rów-nania trygonometryczne14.00 TTR. Chemia: Węglowo-dory nienasycone i nasyco-ne15.20 Program dnia15.25 TELEWIZYJNYSENIORA15.55 OBIEKTYW16.15 Dziennik (kolor)16.3 STUDIOKLUBTELEWI-ZJI MŁODYCH:,,Turniej re-porterów" (kolor)21.05 Festiwal na dworcu"program rozrywkowy (kolor)Wykonawcy: Josef Laufer, Hele-na Bleharova, Vera Spinarova,Lenka Filipova, Karel Zich, EwaZylanka, Stanisław Ptak, grupabaletowa,,Fanat"21.50,,Siostry"(kolor)22.10 CAMERATAreportażmagazynmuzyczny (kolor)22.35-22.50 Dziennik (kolor)PROGRAM215.20 ECHA STADIONÓWpowt. z 24 III (kolor)15.45 ZWIERZYNIECz 24 III (kolor)16.10 Program dnia16.15 Język angielski (22)16.45 Język niemiecki (22)17.10,,Sekrety kina"powt.pro-gram dla młodych widzów(kolor)17.40 PORADNIAZKolejny program z cyklu, wktórym młodzi dziennikarzeprasy, radia i TV zgłaszają pro-pozycje reportaży. Red. JacekMaziarski - juror ocenia te po-mysły i kwalifikuje do realiza-eji. Decyzja ostatecznado widzównależy16.55 DZIEN DOBRY W KRĘ-GU RODZINY (kolor)17.20,,Kołobrzeg1945 r."marzecwojskowy pro-gram historyczny (kolor)17.45 SONDA:,,Jak po maśle"program popularnonau-kowy (kolor)18.10,,Dwaj kapitanowie"odc. animowanego serialuprod. USA JASKINIOW-CY" (kolor)18.40 Radzimy rolnikom (ko-lor)NIE<<18.10 Program morski*ZAUFA-18.40 PORADNIK DOBRYCHOBYCZAJÓW:wie (kolor)Staruszko-19.10 Program lokalny19.30 DZIENNIKZYJNY (kolor)TELEWI-20.10 WTOREK MELOMANA:Recital fortepianowy Murra-ya Perahii (kolor)Jest to retransmisja recitalumłodego, wybitnie utalentowa-nego pianisty amerykańskiegoMurraya Perahil. Recital odbę-dzie się 18 III br. w sali koncer-towej Filharmonii Narodowej wWarszawie. W programie: Lud-wig van BeethovenSonataEs-dur op. 7, Robert SchumannPhantasiestücke op. 12,21.15 24 godziny (kolor)18.50 Dobranoc: „Barbapapa" 21.25-23.00 WIECZÓR FILMO-(kolor)19.00,,Skojarzenia"niej (kolor)19.30 DZIENNIKZYJNY (kolor)WY. 60 LAT KINA RA-DZIECKIEGO:-,,Ziemia"-Aleksandra Dowżenki-teletur-TELEWI-odc.(kolor)22.25 KINOfilm w reż.MINIATUR-TV Angielskiej20.10,,Synowie i córki"Iserialu7lor),,SZPITAL MIEJSKI" (ko-RadioiTV 13
Źródło: Facebook
 –