Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 82 takie demotywatory

W ochronie zdrowia spokojnie - bez zmian –  Łuków. Karol miał czerniaka, szpital niepowiadomił go o tym przez cztery lata. 44-latek zmarł
archiwum
 – * Dla osób, którym nie wyświetla się źródło wklejam adres do artykułu w pierwszym komentarzu.
O ironio... –  TALK TV
Podczas gdy wielu panikuje, że Putin użyje broni jądrowej, to rząd chce wprowadzić ustawę o ochronie ludności, która praktycznie daje im nieograniczone kompetencje w razie klęsk żywiołowych i wprowadza praktycznie totalitaryzm – Ustawa da rządowi możliwość ogłaszania stanów quasi-nadzwyczajnych (stanu nadzwyczajnego niby nie ma, ale ograniczenia rodem ze stanu wojennego/wyjątkowego już tak). Samorządy nie będą mieć w tej kwestii nic do gadania, rząd będzie mieć tu władzę absolutną. Nie będzie też prawa do odszkodowań za straty spowodowane ograniczeniami. O ile stan klęski żywiołowej jeszcze nie jest jakąś drastyczną ingerencją w prawa człowieka, a parlament ma jakiś wpływ na to, czy się ten stan wprowadzi, czy nie, to stany quasi-nadzwyczajne rząd wprowadza bez jakiejkolwiek kontroli.Ta totalitarna ustawa ma za zadanie maksymalnie ograniczyć nasze prawa, dać PiS-owi nieograniczoną niczym władzę. To po to PiS przesunie datę wyborów samorządowych. Zajmujcie się dalej paniką i wojną, to obudzimy się w Korei Północnej. Bo Rosją, Białorusią i Węgrami to już jesteśmy
archiwum
Ustawa o ochronie ludności – Pod piękną nazwą PiS chce przepchnąć ustawę która pozbawi Polaków własności oraz prawa o decydowaniu o sobie. Ustawa która w każdym punkcie jest sprzeczna  z konstytucją. Ustawa dzięki której urzędnik może cie pozbawić wszystkiego bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania. A my dalej śpijmy i kłóćmy się o LGBT i aborcje.
Przekazywanie Kościołom informacji o wiernych nie służy interesowi społecznemu – uznał holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych. Polecił rządowi zaprzestanie przekazywania danych obywateli instytucjom kościelnym — informuje Deutsche Welle. – Deutsche Welle informuje, że dotychczas holenderski rząd automatycznie przekazywał Kościołom dane osobowe zarejestrowanych w nich wiernych, w tym informacje o zawarciu przez nich związków małżeńskich, rozwodach, zgonach, narodzinach dzieci i przeprowadzkach.Portal za organizacją ochrony prywatności Privacy First, informuje, że w efekcie na każdego wiernego, który np. zmienił miejsce zamieszkania, czekał pod nowym adresem list z lokalnej parafii, zawierający także dane do płatności. Co ważne, w Holandii Kościoły utrzymują się głównie z datków wiernych.To się ma jednak skończyć, bo holenderski Urząd Ochrony Danych uznał udostępnianie informacji o wiernych za sprzeczne z unijnymi przepisami o ochronie prywatności, czyli RODO.
Od godziny 17.00 McDonald's będzie obsługiwać w tym mieście wyłącznie osoby pełnoletnie, bądź z opiekunem. Wynika to z problemów, jakie sprawiała młodzież obsłudze oraz ochronie –
Ta drużyna bohaterówuratowała już 45 nosorożców –
Ochronię was –
Kraj, w którym, jeżeli nie masz orzeczenia o niepełnosprawności,to nawet nie możesz marzyć o pracyw ochronie –
archiwum
.. za dziecięce buciki powieszone na bramie kościoła.Sojusz Kościół-PiS – niemoralny i antyspołeczny, skupiony na ochronie własnych interesów i poszerzaniu obszarów dominacji – reaktywuje PRL z ideologią katolicką w miejsce komunistycznej. – Świadczy o tym niebywałe uprzywilejowanie Kościoła i religii na wielu polach, wpływ ideologii kościelnej na ustawodawstwo (zakaz aborcji), katolicyzacja oświaty, projekt zmian w kodeksie karnym służących de facto karaniu za krytykę Kościoła – a także kryminalizacja protestu przeciwko pedofilii w Kościele.Władzę komunistyczną i dzisiejszą łączy też podobny styl maskowania rzeczywistych intencji – oficjalnym powodem sankcji karnych nie są protesty wobec zła systemu, lecz działania, które mogą być odebrane jako obiektywnie naganne: naruszanie porządku społecznego, chuligaństwo.Jakub Majmurek  komentował sprawę posłanki Scheuring-Wielgus jeszcze przed sejmowym głosowaniem. Również zauważył zbieżność postaw pisowskiej władzy i komunistów z końcowego okresu PRL.
archiwum
To jeden z przepisów nowego projektu partii Zbigniewa Ziobry, zaostrzającego ochronę „uczuć religijnych”. Dr Piotr Kładoczny obawia się, że na podstawie tak niejasno sformułowanego przepisu prokuratura będzie mogła ścigać za krytykę Kościoła. – Uważam, że ten przepis jest skandaliczny nawet w przypadku jego wąskiej interpretacji, a więc ograniczającej się wyłącznie do rzeczywistej złośliwości i szyderstwa. A to dlatego, że żadna inna sfera przekonań i obyczajów nie jest w ten sposób chroniona. W świetle nowego projektu osoby religijne stają się grupą nadobywateli, którym przysługują wyjątkowe prawa, a cała reszta zostaje zepchnięta na pozycje obywateli drugiej kategorii. Przepis o ochronie uczuć religijnych już w istniejącej formie jest szkodliwy i zbędny. Nadaje się do usunięcia – tymczasem ma być zaostrzony. To kurs w stronę szariatu.
archiwum – powód
Adam Niedzielski otrzymał główną nagrodę "Wizjonerów Zdrowia 2022" między innymi za dbałość o jakość w ochronie zdrowia oraz promowanie działań i zachowań prozdrowotnych –
Putinizacja Polski pod przykrywką ochrony ludności – PiS chce ustawą desperacko utrzymać się u władzy, jednocześnie dać sobie narzędzie do kontroli wszystkich Polaków. PiS chce zrobić z Polski swoją małą Rosję i się z tym nie kryje Nowy projekt PiS. Ochrona ludności czy ochrona władzy?Ustawa o ochronie ludności, do której projektudotarła "Wyborcza", daje władzy możliwośćograniczania swobód konstytucyjnych bezkontroli Sejmu i usuwania niewygodnychprezydentów miast.
archiwum – powód
Greta Thunberg odmówiła udziału w prestiżowym konkursie – Młoda szwedzka aktywistka klimatyczna została nominowana do nagrody Children’s Climate Prize. Mimo wielkiego rozgłosu i powszechnego zainteresowania poparciem działań ochrony klimatu odmówiła udziału w konkursie bo...finaliści musieli udać się do Sztokholmu samolotem. Konsekwencja w ochronie klimatu - to jest to, czego nam dzisiaj brakuje.
Źródło: CNN Business
archiwum
Oto jedna ze skandalicznych praktyk kościelnych wobec ofiar księży pedofilów: w postępowaniu kanonicznym ofiara nie ma statusu strony - jest tylko świadkiem. Np. nie może odwołać się od wyroku, często nawet go nie zna. – Przewodniczący komisji ds. pedofilii zwraca uwagę, że jest to naruszenie praw człowieka.   Rok temu zapadł kościelny wyrok w sprawie księdza pedofila Andrzeja Dymera – do dziś treść wyroku nie jest znana ofiarom ani opinii publicznej. Gdy Watykan ogłasza symboliczne sankcje wobec biskupów, zataja ich czyny. Jest „kara”, ale nie ma ujawnionej winy. Niedawno Watykan zakazał biskupom wydawania kościelnych dokumentów prokuraturze i sądom.  Te wszystkie kościelne praktyki nie służą rzeczywistej sprawiedliwości, lecz ochronie instytucji. Nie liczą się pokrzywdzeni ani ich prawa. Tajność kościelnych postępowań łamie cywilizowane normy. Kościół pozostaje enklawą feudalizmu i autorytaryzmu we współczesnym świecie, żywą skamieniałością, nad którą unosi się duszna woń moralnego rozkładu.
Psy i konie służb mundurowych otrzymają emeryturę – Sejm głosami 356 posłów przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa reguluje między innymi kwestię emerytur dla psów i koni służb mundurowych. Chodzi m.in. o rozszerzenie przepisów noweli o przyznanie dodatków dla opiekunów zwierząt, które były wykorzystywane np. przez Policję, wojsko czy Straż Graniczną.Psy służą w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach, jak grupy poszukiwawcze, Wojsko Polskie czy straże gminne.Większość przewodników psów służbowych, po przejściu psa na emeryturę, zapewnia mu we własnym zakresie wyżywienie, leczenie i opiekę weterynaryjną. Niejednokrotnie są to bardzo duże koszty, zwłaszcza jeśli chodzi o leczenie zwierzęcia Sejm głosami 356 posłów przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa reguluje między innymi kwestię emerytur dla psów i koni służb mundurowych. Chodzi m.in. o rozszerzenie przepisów noweli o przyznanie dodatków dla opiekunów zwierząt, które były wykorzystywane np. przez Policję, wojsko czy Straż Graniczną.Psy służą w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach, jak grupy poszukiwawcze, Wojsko Polskie czy straże gminne
archiwum
Wizerunek policjanta / strażnika miejskiego można publikować - jest wyrok sądu – Policjanci próbują wprowadzając obywateli w błąd aby ich bezprawne działania, bark wiedzy i  nieudolność nie były publikowane. Zawsze można rejestrować zdarzenie w celu zabezpieczenia dowodów dla sądu. Dane osobowe policjanta w takim zakresie, w jakim wiążą się z wykonywaniem przez niego określonych w ustawie o Policji zadań nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Funkcjonariusz Policji, ze względu na pełnioną funkcję, posiada status funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dane tej kategorii osób, z racji pełnionej funkcji, podlegają ograniczonej ochronie Link w źródle
Starosta zarzucał aktywistom, że umieszczając ich powiat na interaktywnej mapie homofobicznych uchwał w Polsce lokalnej, naruszyli dobre imię samorządu – Przedstawiciele powiatu przekonywali, że przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny stworzonej przez Ordo Iuris było wyrazem troski o „normalne, prorodzinne wartości”. „Nikogo nie dyskryminujemy, nie nawołujemy do nienawiści, wszystkich szanujemy”.Sąd nie miał wątpliwości, że działanie pozwanych - Kuby Gawrona, Pauliny Pająk i Pawła Preneta - mieściło się w ramach konstytucyjnej wolności wypowiedzi, prawa do wyrażenia krytyki, bycia poinformowanym, a także pozyskiwania informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne.Sąd powoływał się też na art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka: „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”.Przywoływał też orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który swobodę wypowiedzi traktuje jako „jedną z podstaw demokratycznego społeczeństwa i rozwoju”.
archiwum
Ten sam trybunał który w tym roku orzekł niezgodność polskiej konstytucji z konwencją o ochronie praw człowieka, w 2019 orzekł zgodność konstytucji z bezterminowym aresztem "tymczasowym". – Trzeba przyznać są konsekwentni w ograniczaniu praw człowieka.