Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 222 takie demotywatory

poczekalnia
 – CO SIĘ DZIEJE PO ŚMIERCI?TWOJA RODZINA KŁÓCI SIĘ O SPADEK
Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego tempo wzrostu cen w kończącym się już miesiącu wyniosło 8,2 proc. w relacji rocznej – Spadek inflacji okazał się większy od oczekiwań analityków A$S70O10SA$
Bo nadal nie potrafi wyjaśnić, dlaczego przy stałym wzroście gospodarczym występuje stały spadek poziomu życia – 96,902F94.32 85.67EDSTATESSRr483 10 122.09ஊ5 91R:9275 49.03 99.2394.32 8467 17.058Fக்834.77343.65 96339.559.4 43 65 96.33 44 4+.s1079:09 85-88 96sola249.03 9923 89199.6EO981கல் 05 92|33 448396-23189896.33 +8.342exTHIS NOT-ALENDERFEBTS, PUBLIC4222.11%5WATE.8.XLLL161959
Spadek inflacji – Wzrost o 20 zł rocznieCena początkowa100.00 złPrzyrost o 20 złPrzyrost o 20 złPrzyrost o 20 złPrzyrost o 20 złPrzyrost o 20 złCałkowity wzrostCena Inflacja120.00 zł140.00 zł160.00 zł180.00 zł200.00 zł100.00%20.00%16.67%14.29%12.50%11.11%
 – Żołnierze niemieccydezertują masowo do PolskiNiemcy sa zdenerwowaniStrach odbiera Niemcom spokójPrzewaga Niemiec w lotnictwieprzechodzi do legendyNiemcy w odwrocieCiężka choroba HitleraMianowano już podobno następceSprytny Holender wywiódł Niemców w poleW nadzvezai sprutan eneSpadek produkcji w efekcje przedłużenia czasu pracyWygłodniali robotnicy niemieccynie mogą pracować intensywnie
I prawidłowo – Cześć ciociu! Nie wiesz, nakogo dziadek przepisałdom? Czy w ogóle na kogośprzepisał?Nie. Ale jeszcze dzisiaj pojadę doniego i powiem mu, żeby sprzedałcały majątek i wszystko przehulał,żeby nikt z tej chciwej rodziny niedostał ani grosza!!!
Za to doskonale sprawdzają się w roli przodków – Harcourt
Źródło: Charles Dullin w sztuce Skąpiec, 1944, Studio Harcourt, domena publiczna
Kama sutra, zdjęcie niepowiązane – dzka pod wodzą Jozafata poolmy peina radości, 20 PANwyzwalając od wrogów Przydwipkach hart cytri trab wkroczyli do Jerozolimy kierując się do domu PANA "Kiedydowiedziano się, że PAN walczył przeciwkowrogom Izraela, wielki strach padi na wszyst2 Km ke królestwa ziemi. "Królestwo Jozafata na-tomiast żyło w pokoju, a jego Bóg zapewniat mu bezpieczeństwo ze strony sąsiadówI tak Jozafat panował nad Judą. Mialtrzydzieści pięć lat, kiedy objął rządy i pa-JORAM PRZEJMUJE WŁADZE21 w Mie-Kiedy Jozafat spoczął przy swoichście Dawida, władzę po nim objął jego syn,Joram. Miał on sześciu braci, synów Jo-zafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza,Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscyoni byli synami króla judzkiego, Jozafata.Ich ojciec zostawił im bogaty spadek w po-staci złota, srebra, kosztowności oraz wa-rownych miast w Judzie. Władzę królewskąnatomiast powierzył Joramowi, gdyż on byłpierworodny. Joram objął władzę po swoimojcu, a gdy tylko ją umocnił, kazał wytracićmieczem swoich braci oraz niektórych spo-śród książąt Izraela. Joram miał trzydzie-ści dwa lata, gdy obejmował rządy, i przezosiem lat panował w Jerozolimie.472m vistKRÓLOWIE JUDY OD JORAMA DO ACHAZAteNIEWIERNOŚĆ JORAMA"Postępował on wzorem królów izraelskich,naśladując we wszystkim dom Achaba,Pozostałe wydarzenia zysczone do Ksiegi królów Izraelaw dziejach Jehu, syna ChanariegsPo jakimś czasie król judzki, JoOchozjaszem, który postępowaaprzymierzyl się z królem izraelskSprzymierzył się z nim, aby zbudstatki i popłynąć do Tarszisz. Stabudowano w Esjon-Geber. Wtedy Eważ sprzymierzyłeś się zzer, syn Dodawiasza z Mareszy, wyproroctwo przeciwko Joz ochozPAN zniszczy twoje dzieło". I rzeczyprawystatki się rozbiły i zaniechano wyprdo Tarszisz.gdyż córka Achaba była jego zoną. Czy.nil więc to, co nie podobało się PANUjednak nie chciał zniszczyć domurz powodu przymierza, które zawart zwidem, zgodnie z daną mu obietnica. 2na zawsze zachowa lampę świecącadlaniego i jego następców.Za rządów Jorama Edomici wyrwali sięspod panowania Judys wyrusso.bie króla. Wówczas Joramz dowódcami i ze wszystkimi swo wrazdwanami. Wstał w nocy i uderzył namitów, którzy otoczyli govswoimia Edowódcami rydwanów. To wraz z jegowięc niezależny od Judysiejszego. W tym samym czasie odnrównież Libna. Stało się tak, gdyż.opuścił PANA, Boga swoich ojców, Okultoweow-w gonież zbudował wzniesieniarach judzkich, mieszkańców Jerozolwprowadził na drogę niewierności, askierował na bezdroża.Dasąsiadujących z Kuszytami.budzi przeciw Joramowi Filisty-eyli oni do Judy i spustoszyli ją, zlu-króla i uprowadzili jego synówwyjątkiem najmłodszego synaza Następnie PAN zesłał na królana chorobę wnętrzności, cier-a nia długo, aż wreszcie po dwu la-wich bólach. Lud nie oddał mu ho-en wyszły z niego wnętrzności i zmarłjakie oddawał jego przodkom. Takkonca jego ośmioletnie panowa-zolimie, które rozpoczął, mającje dwa lata. Lud nie oddał mu ho-dzie oddawał jego przodkom, po-Po do.stajedziTOWDROGOWwwescl dAarze wymierzajsynów, w twoje żonyTy sam zostaniesz dochorobą, bólem wnętrzności,ku tej choroby dzień za dniemwychodzicNCHowano go w Mieście Dawidowym, leczgrobach królewskich.wsynosolanADY OCHOZIASZANa miejsce Jorama mieszkańcy Je-wybrali na króla jego naj-syna, Ochozjasza. Wszyscyrozolimyrozbowiem zabici przezi wtargnęły do obozu.Ochozjasz, syn Jo-CADYmodsdszegstarsandyMial on czterdzieści dwa lata, gdyI on erzez jeden roke.z Aray zostalna tron, itstapil nazolimie.hJegostepow1011na niepe100o co mAcaby Achaba, poniewazgopanowała miała na imięgo. On rów-matkaOmriego.a mu złych rad. "Czy-się PANU, naśladującśmierci ojca otoczył siędcami z tego rodu, a ich rady prowa-się wraz z Joramem do Juhu, syna Nemsziego, którego Pak ustanowa królem poto, aby zniszczyć ród Achaba Kiedy wiedJehu dokonywał sądu nad rodem Achabanapotkal dowódoow judzkich i bratankówkróla Ochozjasza, którzy mu służyli, i kazalich zabic. Następnie poszukiwano Ochozjasza, który ukrywał się w Samani, Schwy-tano go i zaprowadzono do Jehu, a on skago na śmierć. Pochowano go jednakz szacunkiem, gdyż mówiono: To syn Jo-zafata, który z całego serca szukał PANANikt z rodziny Ochozjasza nie był w stanieprzejąć po nim władzy.ATALIA DOKONUJE ZAMACHU STANUI OBEJMUJE WŁADZĘ1Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowie-działa się, że jej syn nie żyje, postanowiłazgładzić całe królewskie potomstwo Judy.Ale Joszeba, córka króla, potajemnie wykradła Joasza, syna Ochozjasza, spośródmordowanych synów królewskich. Następ-nie ukryła go wraz z jego niańką w pokojusypialnym. W ten sposób Joszeba, córkakróla Jorama, żona kapłana Jojady i siostraOchozjasza, ukryła go przed Atalią, dziękiczemu ocalał, 12Przez sześć lat ukrywałsię w domu Bożym, gdy tymczasem Ata-lia rządziła krajem.KAPLAN JOJADAdo zguby Słuchając ich porad, wy-synem Achaba, królemJoramem,Bog jednak sprawKORONUJE JOASZA NA KRÓLA23 seW siódmym roku Jojada odważyłsię zawrzeć układ z dowódcami woj-ska: Azariaszem synem Jerochama, Izma-elem synem Jochanana, Azariaszemnem Obeda, Maasejaszem synem Adajaszai Elisafatemsy-oni Judę, zgromadzili lewitów ze wszyst-synem Zikriego. Przemierzylikich miast Judy oraz przywódców rodówizraelskich i przyszli z nimi do Jerozolimy.Kiedy całe zgromadzenie zawarło przy-473sklepMALAK
 – Uwielbiam moich krewnych... Kiedy zmarłamoja babcia, dostałam telefon od mojejulubionej ciotki:Nie przyjeżdżaj po spadek, bo i bez ciebiejest tutaj mnóstwo chętnych...I tak nie chciało mi się jechać przez półkraju walczyć o jedną dziesiątą jakiegośdrewnianego domku na totalnymwygwizdowiu. Kilka lat później dostajętelefon:- Chcemy się przeprowadzić do Łodzi,możemy przez miesiąc u was pomieszkać?Nie przyjeżdżajcie, bo i bez was jest tutajmnóstwo chętnych.
Zatrzymujesz czy sprzedajesz? –
Wszystkim tym, którzy zauważyli spadek cen żywności m/m o 1,2% chciałbym zwrócić uwagę, że w skali roku zanotowaliśmy wzrost tych cen o 15,6%. Przykładowo: – - Jeśli coś kosztowało 100 zł, a cena wzrosła o 15%, to będzie kosztować 115 zł- Jeśli w ciągu miesiąca cena spada o 1% (czyli o 1,15 zł), to nowa cena będzie na poziomie 113,85 zł.Zatem mimo niewielkich spadków m/m cena jest w porównaniu z poprzednim rokiem nadal wyższa Jak zmieniły się ceny towarów i usługkonsumpcyjnych w lipcu 2023 r.?Inflacja ogółem wyniosła 10,8% (r/r)Żywność i napojebezalkoholowewzrost o 15,6% (r/r)Nośniki energiiwzrost o 16,7% (r/r)Paliwa do prywatnychśrodków transportuspadek o 15,5% (r/r)Źródło: własne na podstawie GUS.@skalinskalin
Panowie kłamcy z TVP, dobrze wiecie, że spadek inflacji to nie spadek cen, tylko mniejszy ale ciągły wzrost cen – =TVP INFOLInflacja wyhamowała. Ztygodnia na tydzień coraztaniejEK, MNIE19.06.2023, 08:09 / aktualizacja: 08:52Udostępnij: fSALAGEa
Wielu ojców, chciałoby złożyć swoim córkom podobne deklaracje i obietnice, niestety nie mają działek i obligacji, tylko drożyznę i spadek wartości ciężko zarabianych pieniędzy – Ojciec córki Mateusz Morawiecki@Morawiecki MPrawdziwa historia ojcowskiej miłości nigdy się niekończy.Moja zaczęła się, gdy pierwszy raz wziąłem Cię wramiona. Dziś z dumą poprowadziłem do Ołtarza.Córeczko - niech ten nowy etap życia przyniesie Ciwszystko o czym marzysz.Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć.Kochamy Cię nad życie!Translate Tweet
To ABSOLUTNIE dwa różne życia, dwa różne światy, dwa różne wszechświaty –
 – Ceny detaliczne wybranych towarów w zł2015Chleb Mlekopszenno- krowie- Jabłka-żytni 3,0-3,5%, za 1 kgza 1 kg UHT za 1 l4,402,878,322,742022Zmiany wpoziomach 89,1% 32,4% 20,4%cen3,80Kawanaturalnamielonaza 1 kgPiwojasne,pełneza 115,62Zimnawoda41,243,30 54,92 6,72 4,4933,2% 19,6%z sieciza 1 m³3,730Benzyna 95--oktanowaza 114,656,6720,4% 43,4%
 – JAK UCZYNIMY ZCIĄŻY GRĘ HAZARDOWĄWYSOKIEGO RYZYKAPOGRZEBIEMYZAUFANIE DO LEKARZYWŚRÓD DWÓCHPOKOLEŃ KOBIET NA LATAI BĘDZIEMY IM COJAKIŚ CZAS PRZYPOMINAĆ,ŻE ICH WŁASNYKRAJ JEST ICH WROGIEMTO WTEDYDZIETNOŚĆ SIĘ ZWIĘKSZYimgflip.comDZIETNOŚĆ W 2022 WYNIOSŁA 1.26(PRAWDZIWY SPADEK DOPIERO PRZED NAMI, PONIEWAŻ33% BEZDZIETNYCH KOBIET W WIEKU 18-30 NIE PLANUJEDZIECKA W OGÓLE (WZROST Z 13%))
A w rzeczywistości to tylko ceny wolniej rosną, ale nadal rosną – lollolOODE
Jak to dobrze, że nareszcie mamy tańsze rachunki za gaz... – A nie... zaraz... Gaz jest najtańszy od dwóch lat. Kreml straciłogromne dochodyTysiąc metrów sześciennych za 348 dolarów - tak tani gaz był w Europie po raz ostatni w maju 2021 roku.Kreml narzeka na spadek dochodów z surowców. W budżecie Rosji zieje ogromna dziura.Publikacja: 18.05.2023 12:17
Źródło: rp.pl
 – ⒸInstagramSUM LICISSTIUSSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUSRENAISSANCE VELVETSMillaSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUS.SIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSIMUSTHCTAPLICISSIMLASIMPLICISSIMUSIMPLICISSIMUSSIMPLICISSISIMPLICISSChoupetteSC****Mong CartMEZOVALCHICHINEChefs-d'oeuvrede la PrTRIST IT CX1STAPUNUToSUSTPICASSTHE FATCAIRAThe Last Couris curioNON-RILI31In over MIMBADO invatareMayer LeG F BLOUXW
Umożliwia mu to prawo sprzed 30 lat, które zostało wprowadzone, aby chronić królewski majątek – ANTON 48