Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 166 takich demotywatorów

 – Uwaga!Jeśli ktośzaproponuje CiwspólneodmawianieRóżańcaodmawiaj!Towarzystwo Boskiego Zbawiciela - Salwatorianie.kosciol rektoralny pw. Boskiego ZbawicielaNabożeństwa Różańcowe w tygodniu o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 17.30Zapraszamy!
 – Amelie director says no to sequel because 'Paris is ugly now'
Uczulenie na koty? – Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby! CelinedH
 – 1. Odmowa stosowania ustaw poprzedniego Sejmu o wyborze sędziówTrybunału Konstytucyjnego.2. Nieprzyjęcie ślubowań od legalnie wybranych sędziówTrybunału Konstytucyjnego.3. Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.4. Naruszenie konstytucyjnego porządku prawnego i zasadydemokratycznego państwa prawa.5. Złamanie zasady, że władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały,które są władzą odrębną i niezależną od innych władz.6. Złamanie zasady, że Konstytucja jest najważniejszym prawemRzeczypospolitej Polskiej.7. Niekonstytucyjne przerwanie mocą ustawy mandatu sędziów TKdo pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa TK.8. Skrócenie konstytucyjnej kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa.9. Skrócenie konstytucyjnej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.10. Zastosowanie prawa łaski w stosunku do osób skazanychnieprawomocnym wyrokiem.ZŁAMANE ZAPISY KONSTYTUCJIp.1-Art.194p.6-Art.190 ust.2p.2-Art.194p.7-Art. 180p.3-Art.190 ust.1p.8-Art.187p.4-Art.10p.9-Art.183p.5-Art.173p.10-Art.139
I w instrukcji nigdzie nie było napisane, że trzeba myć uszy – JBL T110 CZARNE BTBNKP1Słuchawka zatkana woskowiną uszną (gra ciszej). Uszkodzenie powstałedbałości o produkt. Odmowa naprawy gwarancyjnej.Ślady użytkowaniaMEDIAEXPERTOpakowanie zastępcze
Każdy ma swoją klauzulę sumienia – BARMAN MOZEODMOWIE SPRZEDAŻYPIWAZ SOKIEMPOWOŁUJĄC SIĘNA KLAUZULĘ SUMIENIANikonTHE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że decyzje o przyznaniu kredytu nie mogą opierać się wyłącznie na algorytmach – Niemiecka firma SCHUFA, zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej, korzysta z algorytmu do oceny, co spotkało się z krytyką TSUE.Stwierdzono, że praktyka bazowania wyłącznie na wynikach algorytmów narusza europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).Sprawa w TSUE związana jest z odmową udzielenia kredytu klientce na podstawie niskiej oceny w systemie SCHUFA.Ta decyzja TSUE ma wpływ na praktyki kredytowe w Unii Europejskiej i wymaga od firm większej przejrzystości w procesie decyzyjnym WATT $1.61$0.0227allil10$0.99$1.54$0.0239aL
To jest odmowa poddania się – m5
Wszystko po to, by trafić do więzienia, gdzie będzie otrzymywał trzy posiłki dziennie i czyste łóżko –

Martwiący fakt

 – Do Polski przybyli obserwatorzy z organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Węgier, Estonii i Włoch, którzy od wielu miesięcy przygotowywali się do swojego zadania obserwacji przebiegu wyborów w Polsce. Oto tekst oświadczenia, jakie wydali międzynarodowi obserwatorzy:"Do wyborów parlamentarnych pozostały niecałe dwa dni. Do Warszawy przybyło już 120 międzynarodowych obserwatorów - przedstawicieli renomowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Węgier, Estonii i Włoch, którzy od miesięcy przygotowywali się do obserwacji przebiegu dnia wyborów. Jednak żadna z tych organizacji nie otrzymała dotąd akredytacji od Państwowej Komisji Wyborczej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Stanowi to znaczące odejście od poprzedniej praktyki, w której międzynarodowi obserwatorzy społeczni byli akredytowani do obserwowania polskich wyborów w odpowiednim czasie. Opóźnianie wydania akredytacji stwarza trudności operacyjne i organizacyjne dla stowarzyszeń, chcących obserwować wybory.Odmowa akredytacji obserwatorom międzynarodowym stanowiłaby naruszenie utrwalonych praktyk w państwach uczestniczących w OBWE i byłaby sprzeczna z paragrafem 8 Dokumentu Kopenhaskiego OBWE z 1991 r., którego Polska i wszystkie kraje europejskie są sygnatariuszami.My, przedstawiciele organizacji EPDE, AGORA, SILBA, SILC, EDDA i projektu wymiany młodzieży ERASMUS "Eye of the voter" wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Krajowe Biuro Wyborcze do bezzwłocznego wydania akredytacji międzynarodowym obserwatorom.Dotąd Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Państwowa Komisja Wyborcza akredytowały jedynie obserwatorów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR) i Rady Europy. Nie podano wystarczających wyjaśnień, dlaczego inne międzynarodowe organizacje obserwatorskie nie otrzymały jeszcze akredytacji, a wszelkie próby skontaktowania się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w celu uzyskania odpowiedzi okazały się daremne. Bez akredytacji obserwatorzy nie mogą wykonywać swoich zadań w niedzielę 15 października. Obecność międzynarodowych obserwatorów podczas wyborów jest kluczowym elementem procesu demokratycznego - są oni jednym z gwarantów przejrzystości wyborów, a także cennym źródłem informacji o przebiegu dnia głosowania dla Państwowej Komisji Wyborczej. Zapewniają także niezależny, neutralny punkt widzenia na sposób organizacji i przeprowadzenia wyborów".Pod pismem podpisały się organizacje:EPDE - European Platform for Democratic Elections (Niemcy)Agora Election Observation (Estonia)EDDA - European Dialogue and Democracy Association (Norwegia)Silba - initiative for dialogue and democracy (Dania)SILC - Swedish International Liberal Centre (Szwecja)ERASMUS project "Eye of the Voter" (Włochy i Szwecja) 13 PAŹDZIERNIKA 19:13f120 międzynarodowychobserwatorównie dostało akredytacji od PaństwowejKomisji Wyborczej i MinisterstwaSpraw Zagranicznych.Międzynarodowe organizacje, którewysłały ich do Polski, wystosowałypismo, w którym wzywają dobezzwłocznego wydania imakredytacji. Twierdzą, że "to znacząceodejście od poprzedniej praktyki".Deklarują "neutralny punkt widzeniana sposób organizacji iprzeprowadzenia wyborów".
 – Pierwszy raz do picia alkoholu byłem namawiany będącjeszcze w podstawówce. Do tej pory pamiętam to "napij siębrowara, nie bądź lama" i Patryka, starszego chłopaka, którywtedy stanął w mojej obronie. A potem kolejne sytuacje, ato wyzywanie, szantażowanie, namawianie i to słynne "zemną się nie napijesz?", w których to musiałem już radzićsobie sam. Teraz mam 24 lata i dalej nie piję, ale ten przykryproceder namawiania dalej działa. A nie wszyscy mają takicharakter jak ja, żeby powiedzieć nie, w takiej sytuacji.Znam osoby, które mówią, że nie chcą pić, ale są zmuszaneprzez znajomych. Stąd moja prośba, nie bądźcie takimiznajomymi, nie namawiajcie do picia.
Planowane są również restrykcje na import polskich owoców i warzyw – T.057-714-01-65"Сади України”Arpoφipa
Dobrze czy źle?(Została przyjęta po utracie 30 kg) – OUR COFFEE= adult+ of leasing.BALLOON150 KGSlad
 – 00

Ten wpis spowodował, że wylała się fala krytyki na autora

Ten wpis spowodował, że wylała się fala krytyki na autora – A co Ty sądzisz o obecnym bezstresowym wychowywaniu dzieci i ich późniejszym zachowaniu? Czy bić dzieci?No czasem trzeba...Do tego wpisu przymierzałem się już od jakiegoś czasu.Ostatecznym impulsem okazała się sytuacja, która przytrafiła misię w ostatnią niedzielę w hipermarkecie. A było to tak...Wybrałem się na szybkie zakupy. Jakoś tak z rozpęduzapomniałem zgarnąć koszyka przy wejściu. A że przeszedłem jużkilka sklepowych alejek to postanowiłem wziąć jakiś wolny,który ludzie pozostawiają przy kasach. Akurat jeden wolny leżał wzasięgu mojego wzroku więc ruszyłem spokojnym krokiem w jegostronę. Gdy już schylałem się by go chwycić z jakichś 3 metrówusłyszałem głos ,,Ja go biorę”. Wyprostowałem się aby upewnićsię, czy słowa kierowane są na pewno do mnie i w sprawie tegokoszyka. Przed sobą zobaczyłem raczej skromnej postury, alebardzo pewnego siebie chłopaczka w wieku 14-16 lat.„Słucham" - zapytałem lekko unosząc brew w poczuciuniedowierzania.,,Ja go biorę" - powtórzył chłopaczek.On nie żartował. Naprawdę uważał, że należy mu się ten koszykpomimo tego, że byłem od niego straszy i byłem przy koszyku ojakieś 5 kroków wcześniej.,,No k... to jest chyba jakiś żart" - pomyślałem.„Tobie się coś nie pomyliło?" - zapytałem już z wyrazem twarzyjaką ma zwykle ostatnia osoba w kolejce w godzinach szczytuna poczcie.„Yyyy nie yyy” – wymamrotał gnojek i zawinął się na pięcie.Prawdopodobnie niezbyt często w życiu mu odmawiano i naszczęście w porę zorientował się, że ktoś kto ma od niego 2 razywiększy biceps i jest o głowę wyższy może zrobić z tego użytek.Tak, przyznaję. Pomimo, iż na co dzień zdecydowanie stronię odagresji to autentycznie nabrałem ochoty aby sprzedać mukarcącego liścia.Analizowałem później tę sytuację w głowie, szukałemw zachowaniu chłopaczka jakiegoś logicznego wytłumaczenia,ale naprawdę nie wymyśliłem nic poza tym, że był to niezwyklezmanierowany gnojek, który po prostu bierze co chce, nie patrzącna innych. Socjopatyczny twór bezmyślnego stosowaniabezstresowego wychowania.Takie wychowanie uważam w swym całokształcie za utopię,którą można stosować wyłącznie do określonych jednostek.Od razu wyjaśnię jednoznacznie.Nie jestem zwolennikiem bicia dzieci, które ma je upokorzyć,autentycznie skrzywdzić czy okaleczyć.Uważam jednak, że niejednokrotnie pokazanie swojej wyższości wdomowej hierarchii jest odpowiednim sposobem na ukształtowaniecharakteru dziecka. Może być to np. klaps czy podniesienie głosu.Coś co będzie krótkotrwałym, negatywnym impulsem.Coraz większa masa psychologów jest takiemu postępowaniuprzeciwna i nowe rzesze rodziców wpadają w patologięwychowawczą polegającą na tworzeniu nad swoim dzieckiemklosza odseparowującego je od jakiegokolwiek życiowego stresu.Spoko są dzieci wyjątkowo spokojne i pokorne, którym wystarczycoś wytłumaczyć, a zrozumieją i się podporządkują. Nie ma więcsensu na siłę wprowadzać do ich wychowania bodźcównegatywnych. Porównując je do zwierząt, to trochętakie misie koala. Nakarmisz, pogłaszczesz i będą cały czasuśmiechnięte i zrobisz z nimi co zechcesz.Jest jednak wiele dzieci, które w genotypie mają mieszankęwybuchową. Są nadpobudliwe, niezdrowo ciekawskie,dominujące. Trochę jak Rottweilery.Wiecie, że chowanie Rottweilera bez wpojenia mu koniecznościposłuszeństwa, to bardzo zły pomysł prawda?Tłumaczenie, racjonalizowanie i głaskanie może wtedynie wystarczyć. Takie dziecko często potrzebuje poczuciazdominowania i autorytetu, aby chciało słuchać.Jeśli taki dzieciaczek w wieku kilku lat podporządkuje sobiewszystkich w domu (a widać takich dzieci coraz więcej),to prawdopodobnie wyrośnie na jednostkę egoistycznąnieprzystosowaną do życia w społeczeństwie. Będzie szkodziłaspołeczeństwu i nieświadomie także samemu sobie.W życiu nie znoszę skrajności i patologii.Rozumiem, że w naszym kraju jest ciągle zbyt dużo przemocystosowanej wobec dzieci.Stąd akcje typu ,,Stop przemocy".Uważajmy tylko, aby walcząc z jedną patologiąnie wpaść w kolejną.Życie bez stresu jest bowiem niemożliwe i wbrewnaturze. Tak się po prostu nie da. Miłość do dziecka nie polega, naspełnianiu wszystkich jego zachcianek. Więcej dobrego możeprzynieść odmowa, a czasem skarcenie.Wprowadzenie do wychowania rozsądnej dawki umiarkowanegostresu jest jak społeczna szczepionka. Chwilę będzie nieprzyjemne,ale pozwoli uniknąć dużo większego bólu w przyszłości.
Powołali się na klauzulę sumienia,bo nie chcieli przywozić betonuza "bóg zapłać"? – ks. Daniel Wachowiak@DanielWachowiakDostałem info z jednej parafiiw Lesznie (Wlkp), gdzie sąremontowane parafialnepomieszczenia, że 3 firmyodmówiły przywiezienia betonu.Odmowa nastąpiła w momenciepodania adresu i nazwy instytucji.Odpowiedzi były w stylu: "zKościołem nie chcemy mieć nicwspólnego".
Oto dom i mała farma na środku lotniska Narita w Tokio – de Japon PréfectureMecture de ChibeMondeShibayama Railway LineShibayama Railway Line
Nie dziękuję, potrafię sam wrzucićrzeczy do garnka i zamieszać –
 –
Gdy masz miękkie serce i nie potrafisz nikomu odmawiać –