Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem ponad 4857 takich demotywatorów

poczekalnia
 – PRESECLOSOWANA PISTO WYPIERDALAJ!SEMKUNG K.GD 851A51LODRMENDAWERDRAF-TEAMSGŁOSOWAŁEŚ NA PisTO WYPIERDALAJ!ŻEBYM CIĘ TU KURWO WIĘCEJNIE WIDZIAŁ!?
poczekalnia
- I tak trzymać! – Podobno lokatorzy urządzają tuseansefilmówAgnieszkiHolland?*Nie ma żadnych seansów,panie sierżancie!Są spotkania modlitewnew intencji obolałych księżyz Dąbrowy Górniczej.
poczekalnia
"W ogóle siedzę wczoraj w parku Szymborskiej w której jest ten mural i słyszę rozmowę: – -Ej, ty patrz! Tu jest piosenka sanah! -co? -NO PIOSENKA SANAH! SANAH TO NAPISAŁA!-Ale to jest wiersz tej no, jak ona miała -Wiersz? Myślałam że to sanah napisała-Wiersz Samobrskiej! Tak Samobrskiej! -Samobrskiej? Nie słyszałam o niej. Myślałam że to sanah... CoNIC DWA RAZYNic dwa razy się nie zdarzai nie zdarzy. Z tej przyczynyzrodziliśmy się bez wprawyi pomrzemy bez rutyny.Choćbyśmy uczniami bylinajtepszymi w szkole świata,nie będziemy repetowaćżadnej zimy ani lata.Zaden dzień się nie powtórzy.nie ma dwóch podobnych nocy,dwóch tych samych pocałunków,dwóch jednakich spojrzeń w oczy,v201Ladyسال استسالها ساtak mi było, jakby różaWczoraj, kiedy twoje imięprzez otwarte wpadła okno.ktoś wymówił przy mnie głośno,Dziś, kiedy jesteśmy razemodwróciłam twarz ka ścianie.Rota? Jak wygląda róta?Czy to kwiat? A może kamies?Czemu ty się, zia godzino.z niepotrzebnym mieszasz lekiem?Jestes-a więc musisz minąć.Miniesz-a więc to jest piękne.Uśmiechnięci, wpółobjęcispróbujemy szukać zgody.choć różnimy się od siebiejak dwie krople czystej wodyVi5ugge dayOGpoput AFormaA
poczekalnia
Zarówno na biletach kartonikowych, jak i mobilnych, będzie wyświetlać się informacja o tym, że rezygnując z samochodu na rzecz podróży zbiorkomem, siedmiokrotnie ograniczamy emisje CO2 – 60'ulgowy| + || + |||KMKKomunikacja Miejska w KrakowiePublic Transport in KrakówBilet ulgowy 60-minutowylub 1-przejazdowy, strefy I+II+IIIReduced fare 60-minuteor single trip ticket, zones I+II+III3,00zł B1234567Zarząd Transportu Publicznego w Krakowiei Koleje Małopolskie sp. z o.o.Public Transport Authority in Kraków and Koleje Małopolskie sp. z o.o.Aktualne informacje na temat Komunikacji Miejskiej w Krakowieznajdziesz na stronie internetowej kmkrakow.plFor up-to-date information on Public Transport in Kraków, visit kmkrakow.plSkasuj bilet natychmiast po wejściu do pojazdu i zachowaj go do kontroliValidate your ticket immediately on boarding the vehicle and keep for inspectionWybierając komunikację miejską zamiast samochodu ograniczasz 7-krotnieemisję CO₂ każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO₂By choosing public transport instead of a car you reduce CO₂ emissionsby 7 times each day. Your average daily trip is only 0.07 kg CO₂.tu kasować / validate here#HAP10111FANFA
 – Tu schronienie mają koty wolno żyjące.PAMIĘTAJMYStanowią one dobre gode i powlany mint a kZABRANIA SIĘ:-wprowadzania piw w poblis danks datiLublinTabldngs bys
Po 15 października możemy spodziewać się znaczących podwyżek – Tomáš Svoboda @Novinar Tom. 2g.Sobota, Polský Těšín, natural 95 za 5,96 zlotých, v přepočtu necelých32 korun. Čerpací stanice obležená auty z Česka. @SeznamZpravyORLENBISTRO5.965.932.96vervaF6566.13EN
poczekalnia

Kościół w maju: nie mieszajcie Nas, proszę, w politykę. Kościół we wrześniu: tu macie vademecum, a jak jesteście dobrym katolikiem, to postąpicie właściwie, zgodnie z tym, co roześlemy

Kościół w maju: nie mieszajcie Nas, proszę, w politykę.Kościół we wrześniu: tu macie vademecum, a jak jesteście dobrym katolikiem, to postąpicie właściwie, zgodnie z tym, co roześlemy – 21 września 2023VADEMECUM WYBORCZEKATOLIKA - DOKUMENTRADY DS. SPOŁECZNYCHKEPOpowiadanie się po stronie życia, zabieganie oochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzeczpokoju to niektóre z zasad zawartych w,,Vademecum wyborczym katolika". DokumentRady ds. Społecznych Konferencji EpiskopatuPolski został opublikowany 21 września, wkontekście zbliżających się wyborówparlamentarnych.VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKARADA DS. SPOŁECZNYCHKONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIVADEMECUM WYBORCZE KATOLIKAWolne wybory są podstawową instytucjądemokratyczną, pozwalającą obywatelomdecydować O kierunku rozwoju wspólnotypolitycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie innedziałania katolików, powinien być inspirowanywiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc wpodejściu do wyborów, które na różnychpoziomach(samorządowym,krajowym,europejskim) będą odbywać się w najbliższychmiesiącach.W związku z tym przypominamy podstawowezasady, jakimi powinien kierować się katolik.1. Uczestnictwo w wyborachKONFERENCJAEPISKOPATUPOLSKIZaangażowanie i udział w wyborach stanowiądostępny dla każdego obywatela sposób realizacji„prawa i obowiązku" uczestnictwa w życiuspołeczno-politycznym. Udział w wyborach jestobowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiemdowód podstawowego zaangażowania się „na rzeczdobra wspólnego, czyli dobra wszystkich ikażdego"[¹]2. Znaczenie dobra wspólnegoDobro wspólne stanowi sumę wartości, dziękiktórym człowiek, rodzina i społeczność mogąpełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2].Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego możebyć zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka opartajest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[³]Obowiązek wyborczy wymagaodpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładumoralnego.zatem3. Wartości nienegocjowalneW tych sprawach, które dotyczą istoty porządkumoralnego, prawy rozum nie pozwala nakompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawado życia od poczęcia do naturalnego kresu, które toprawo stanowi fundament współżycia międzyludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej"[5];b) z równą determinacją zabiegają o ochronę prawrodziny, opartej na monogamicznym małżeństwieosób przeciwnej płci. Uważają zatem zaniedopuszczalne zrównanie z rodziną innych formwspółżycia[6];c) stoją na straży zagwarantowania prymaturodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej,"[8].stanowiącej „serce praw człowieka"9e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakbyBoga nie było"[⁹];f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego izewnętrznego pokoju, będącego podstawowymwarunkiem realizacji dobra wspólnego;g) troszczą się o etyczny kształt procesówgospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, którazabija" [10]Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny byćuwzględnione podczas podejmowania decyzjiwyborczych. Właściwie ukształtowane sumieniechrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać sięprzez oddanie głosu do realizacji programupolitycznego lub konkretnej ustawy, którepodważają podstawowe zasady wiaryimoralności"[11]4. Uznanie demokratycznych wyborówO ile obowiązkiem katolika jest udział wgłosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnymsumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo jużdokonało demokratycznego wyboru - nawet jeślijest on sprzeczny z preferencjami głosującegonależy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby„sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliweprawa lub podejmowali działania sprzeczne zporządkiem moralnym, to rozporządzenia te nieobowiązują w sumieniu"[¹2]. Sprzeciw katolikawzględem takstanowionego prawa wynika jedynieracji politycznych.z posłuszeństwa Bogu, a nie z5. Modlitwa za OjczyznęMającna uwadze rangę demokratycznychwyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciuo przypomniane zasady, prosimy wszystkich opodjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.Rada ds. Społecznych Konferencji EpiskopatuPolskiWarszawa, 21.09.2023
poczekalnia
 – TEN BANER WISI TUNIELEGALNIE!PROSZĘ O USUNIĘCIE GODO DNIA 23.09.2023!PROSZĘ O USUNIĘCIE GODO DNIA 23.09.2023!MATECKITEN BANER WISI TUNIELEGALNIE!TEN BANER WISI TUNIELEGALNIE!PROSZĘ O USUNIĘCIE GODO DNIA 23.09.2023!iejsceTEN BANER WISI TUNIELEGALNIE!PROSZĘ O USUNIĘCIE GODO DNIA 23.09.2023!TEN BANER WISI TUNIELEGALNIE!PROSZĘ O USUNIĘCIE GODO DNIA 23.09.2023!
 –
poczekalnia
Jak jest naprawdę – Kurde, co tu chodzi?oTUSOSKutere to co tu chodzi
 – D
0:12
poczekalnia
W tym roku podobno biją się o miejsce w kolejce do lekarza na NFZ – chamiamazyn Iskryme budowale uznateyć metodOtworzenukrowaćm tego, coWIĘCEJKością teksa okładceW.VIEDZYtasz w wOnymi ilusBITWA O KROWĘpozdrowienia". Uznałem, że lepiej od razu wyjść zwać się tak, jakbym już za-To, a nie nazywał siebiego i łatwego arty-go nie można tegosza final Z ROKU WCozżna przpojedynczSMICHUBITWAKROWEkszą kwww wydaniu.CentrumPolitechnikaPole MaRacławickaW języku francuskim istnieje pejoratywne dziśokreślenie "pijany jak Polak" oznaczające kogoś,ktoza dużo wypił, jednak źródła tegoszukiwać się w czasachi służyło wielu Polaków,bitwie pod Samosierrą wZyciężyli nad wojskamicokoło 9-minutowej,ug przekazów francuscyGRAFIKI POCHODZĄ Z PORTALUzekazaćBIAŁOGARD.INFOve dzięki temu, że Polacyalkoholu "dla kurażu" i żeini. Napoleon miał wtedyonym razem nauczcie się,RELze względu na oszczędności i pośpiech przy budowieZMAGAJĄ SIĘ ZE SOBĄ W KONKURENCJACHprW INTERNECIEWotrzymał, a nie z nazwą, która była na okładce czy fiku-śną strategią marketingową twórców.WiCo roku organizowWisła 1200, w któryprzejechać na roweźródła aż do ujścia.prowadzi leśnymi bnajlepszym wystarcpokonanie tej trasy.BITWAO KROWĘWOSTdwóch miast zmagają się ze sobąWiele owadów potrCZERWCUΝΑkonkubitwy odbierają krowie rogi, którychPRZEMIANOWY W WYŚWIDWINIE, których treści będziekomary, gzy, baki czytrzymalo W BIAŁOGARDZIE ODBYWA SIĘ IMPREZA POD NAZWĄ BITWA dlacznie bolało, a žebylipedomMetradwónew mo KROWĘ, W KTÓREJ TRAKCIE MIESZKAŃCY TYCH DWÓCH MIASTt bardWOd kilkunastu lat tvbardziej przyjaznea teraz się dziwimy,nie brzale "nas jeSPRAWNOŚCIOWYCH.Juje sięwania do dobudowania tych stacji, jednak wedługKT NIE WIE, ŻE JESTEŚ PSEMZWYCIĘZCY BITWY ODBIERAJĄ KROWIE ROGI, 1993 KTÓRYCHpotrzebują tego samhów, biawody. Wszystkie tego wykonawcy. Nadbudowanie stacjí na czynnych tu-Szej Skory, muchy uwielbiająteż "zapach" wydychanego przez nas dwutlenkuWIĘCEJ NA:węgla. Działa on_dlakieruje je do żywdrogowskaz, któryJUSIISKRYWIEDZY.PLafiabardroku! Jego autorem jest Peter Steiner z gazetyWŁAŚCICIELAMI SĄ PRZEZ KOLEJNY ROK. IMPREZA UPAMIĘTNIA BITWĘstaroperacja, niż wybudowanie ich od razu.przedruków obrazka z dwoma psami zarobiłnaskórka.[O KROWĘ Z 15 LIPCA 1469 ROKU, DLATEGO TEŻ ZACHOWANA JESTy kwota nie bolałałatnoś W KLIMACIE NAWIĄZUJĄCYM DO ŚREDNIOWIECZA.Oczywiście zawszale to nie sprawi,Na naszej skórzekomym kąs-fundingowych czym nikogo prosić oegoś, co w danymISKIER
poczekalnia
w Krakowie – "Ulicę całkowicie zamknięto dla ruchu, w rejonie biura PiS nie wpuszczano kierowców, którzy tu mieszkają, z kwitkiem odsyłano też mieszkańców, którzy wracali ze spaceru z psem, ze sklepu czy z pracy."Jakże skarłowaciałym moralnie trzeba być. Jest to ograniczenie praw dysponowania swoim majątkiem. Tam nie było zagrożenia wybuchem gazu, zawaleniem lub innym przy którym służby jak Straż Pożarna mogą ograniczyć to prawo.To ci funkcjonariusze VIP są zagrożeniem samy w sobie dla naszego bezpieczeństwa i praw. Miesięcznica w Krakowie. Ulica, przyktórej biuro ma PiS, zamknięta nawet dlamieszkańców. "Mamy tu osoby o statusieVIP"MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKA 18.09.2023, 23:40Angelika Pitoń38 ZDJĘĆ• Miesięcznica smoleńska w Krakowie. (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl)
poczekalnia
Zapasowa butelka do zapasowej butelki z płynem do spryskiwaczy? Nie ma? Zdzisiu, mamy tu poważne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym! – Policja działa na podstawie i w "GRANICACH" prawa - artykuł 7 Konstytucji RP. POLICJAPOLIUR
Jeży, uciekaj z drogi, tu jest niebezpiecznie! –
0:27
poczekalnia
Nieważne, jaki specjalista. Będzie za to rozmawiał z przyszłym ginekologiem. – 17:1917:13KIELCESpotted: Kielce3 godz.57%8 82%AnonimowoLudzie jestem roztrzęsionaWczoraj u 16 syna w pokojuznalazłam ukryte gumki Durexy nacodzień jest on bardzo spokojny iwyciszony interesuje się historią iponiekąd biologią a tu takie cośOd wczoraj nie mogę nad niczymmyśleć tylko nad tym że gdy jajestem w pracy on sprasza sobiedziewczyny i nie wiadomo co robiąWczoraj na jego ubraniachwyczułam perfumy damskieJak z nim o tym porozmawiać?Nie chce zostać babcią w takmłodym wiekuJest jakiścjalista w kielcach który bypomógł w rozmowie? W takim wiekunie powinno sie używać takichrzeczy teraz jest czas na nauke|||267 Komentarze: 96 Udostępniono 2 razyLubie to! Dodaj komentarz Udostępnij
Ja tu tylko liżę swoją łapkę –
0:09
Śpijcie spokojnie, ja tu się tylko wcisnę – C
0:10
 – PlsPOSECAPIOTRWAWRZYKZAPRASZAMno MOIGOMA
poczekalnia
Czy wiedzieliście, że jeszcze nie tak dawno na Grenlandii rosły cytryny? – To teraz już wiecie A Not secure | old.uwazamrze.pl/artykul/966818/manifest-normalnosci/3terwencjażam Rze10CANADAEllesmere IslandGomJulBaffin BaySimChoissonsMariSchofarastMauk(GodthabPassengLabrador Sea12Oames!ATLANTIC OCEANARCTIC OCEAN120291205Te1.000-102580-2.00010001.5801.00010DeLGreenland SeeStatThickness of Greenland Ice sheetThe10 hoe bedrock andleveljentOamenisha1.205 in location of m+ GSP location of CCONSa n-ªcara mendian W1:500pca 2ICELAND40910AC30030temat numeru tu i teraz biznes historia świat cywilizacja butik felietonyTU I TERAZManifest normalnościJanusz Korwin-MikkeDziwię się wam, ludzie... Właśnie. Czy jeszcze,,ludzie"? Czy jeszcze na świecie rządzi homosapiens, czy już tylko homo sovieticus albojego następca - homo europaeus?Zbuntujmy sięLudzie, czy jeszcze jesteście ludźmi, czy tylko bydlętami?! Tak, tu nie chodzi tylko o dzieci - o nas też.Tylko 1 (jeden) poseł głosował w lipcu 2012 r. przeciwko ustawie pozwalającej urzędnikom szczepić nasprzymusowo. Tylko jeden! Reszta uważała, że panowie mają feudalne prawo szczepić bydlęta, kiedy imsię podoba i czym im się podoba.A przecież gdy ktoś się nie zaszczepi, to tylko on będzie - być może - stratny! Oczywiście zawszewiększość ludzi chciała, by się nimi opiekować - byle dobrze. Szli więc dobrowolnie pod opiekęfeudałów, wisieli u klamki pańskiej i byli zadowoleni. Jednak dopiero demokracja spowodowała, że tawiększość narzuciła swe obyczaje reszcie. „Ja lubię, jak mnie pod przymusem szczotkują i przycinają mikopyta - to niech wszystkich pod przymusem szczotkują i przycinają im kopyta". Czasem mam wrażenie,że ONI testują swoje bydełko, do jakiego stopnia już zgłupiało i czy można zrobić z nim, co się chce. Doczego innego mogą służyć takie pomysły jak „małżeństwa homoseksualistów"? Albo ,walka z dziurąozonową"? W miarę, jak to trwa i się rozwija, zaczynam mieć przerażające podejrzenie: ONI, dwapokolenia wcześniej ludzie inteligentni, wychowywali swoje dzieci w tych samych szkołach i obecnieONI to... również bydlęta! Durne, tępe bydlaki marzące tylko o żarciu, piciu i ekscesach seksualnych.Widać to po sprawie,globalnego ocieplenia". ONI naprawdę wydają się wierzyć w zagrażające nam"ocieplenie! Choć przecież nie trzeba robić badań geologicznych: wystarczy wiedzieć, że Grenlandia toląd, na którym około 900 r. kwitły cytryny, a, jak też wiemy, Europa nie została wtedy zalana przez ocean.Trzeba też być kompletnym kretynem, by uwierzyć, że lodowce Antarktydy, ogrzane z-40 stopniCelsjusza do -35 stopni, zaleją nagle cały świat; że jak roztopią się lody Arktyki, to poziom wody siępodniesie. Przecież chyba w szkołach nauczają jeszcze twierdzenia Archimedesa?Każdy absolwent przedwojennego gimnazjum słysząc o ,,groźbie globalnego ocieplenia", roześmiałbysię i powiedział:,,Czysta głupota". A dziś telewizja tak mówi, więc bydlęta traktują to poważnie. Ale conajgorsze: ONI wydają się sami w to wierzyć. Nadzorcy bydła stali się głupsi od chudoby, którą sięopiekują...