Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 281 takich demotywatorów

poczekalnia
Planowana skala obejmowałaby stopnie od szeregowego psa do sierżanta – WidgetNA RAZIEJESTEŚ KOTEM,MŁODY!
poczekalnia
 –
poczekalnia
Słowo roku 2023wg amerykańskiego wydawnictwa Merriam-Webster: "authentic", czyli "autentyczny", "prawdziwy". – Słowo zostało wybrane z powodu rosnącej dezinformacji i fake newsów, a także popularności AI. Słowo "authentic" wygrało, bo skala wyszukiwania tego słowa była ogromna, jak też zainteresowanie tym słowem napędzają historie i rozmowy o sztucznej inteligencji, celebrytach, tożsamości i mediach społecznościowych. NPUT CHE
Co ty możesz wiedziećo życiu na krawędzi – Aukit Singh Bisen
Po prostu natura... – велоч
 – "Konfederacja złożyła projekt zmiany ustawy o PIT, mający w założeniu podnieść kwotę wolną od podatku do minimum 60.000zł (czyli dwa razy więcej niż jest dziś).Jednak ich mądre głowy nie odróżniają "kwoty wolnej od podatku" i "kwoty zmniejszającej podatek" i w swoim projekcie wpisali tę drugą.Jakie są tego skutki? Kompletnie wywrócili skalę podatkową. Oto dwa przykłady:1. Osoba zarabiająca 10.000 miesięcznie, czyli 120.000 rocznie płaciłaby zatem 120.000*12%-60.000 = -45.600. Czyli płaciłaby cały rok zero i po zakończeniu roku dostawałaby od Państwa 45.600zł zwrotu podatku.2. Natomiast osoba zarabiająca 120.001 rocznie (złotówkę więcej) płaciłaby 10.800zł podatku, czyli o 56.400zł więcej niż gdyby zarobiła złotówkę mniej.Mój stolik się wywrócił gdy to zobaczył" 1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„la. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniupodatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1,wynosi 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów art.2 i art. 4 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę ale nie może być niższa niż 60.000 złotych";2) uchyla się ust. 1c i ld.Art. 27. [Skala podatkowa; progi podatkowe]1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skalipodatkowej:Podstawa obliczenia podatku w złotychponad120 000do120 000Podatek wynosiSMOLAREKaccounting & tax services12% minus kwota zmniejszająca podatek 60 000zł10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 złSSMOLAREKaccounting & tax services
Znowu mi robią nadzieję... – 'DEVIL COMET' THREE TIMES THE SIZE OF MOUNTEVEREST RESPROUTS 'HORNS' ON HALLOWEENComet 12P/Pons-BrooksNeptuneJupiterJune 2Close approachwith Earth dueOctober 31Comet eruptsSunUranusEarthSaturn
 – A
Wśród mężczyzn oceniających atrakcyjność kobiet skala ocen jest dużo inna - najatrakcyjniejszymi jest określane 11,5% kobiet, a 'wyjątkowo nieatrakcyjnymi' - 7,5% – 30%25%20%15%10%5%Male Messaging & Female Attractiveness0%least attractive (0)medium (2.5)most attractive (5)female population distribution, as rated by the menmale female message distributionFemale Messaging & Male Attractiveness35%30%25%20%15%10%5%0%least attractive (0)medium (2.5)most attractive (5male attractiveness distribution, as rated by the womenfemale male message distribution
 – MIEJSCOWY PLAN ZAG SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOOBSZARÓW ROZWOJU MOKRONOSKA-PÓŁNOCI MOKRONOSKA-ZABRODZKA CZĘŚĆ PÓŁNOCNAORAZ ZESPOŁU URBANISTYCZNEGOKLIN OPOROWSKI WE WROCŁAWIURYSUNEK PLANUNLegendaDaGONACZINA COMHgema peamana pstrich mit.comTAG 3 ay, grad wwwCod PoPRZEDVACANTEAG apabpaZR2 da15ULOP pengWROCŁAWOor OPOROCorso MUCHOBOR WIELKISko 2000ITTATe16300ZLGMINA KĄTY WROCŁAWSKIE100020HARETSKALA 1:2000D Dர்BEMENTY KATOWINA TERENUDOWYkalagaygetkaband windynazirgans dejuaj idealingSingkondycaaerteed2409LARA973000 cali maljakwa makay sal wyskakpapeAHimoutovallandELAMENTY DRUGOphyYarack domMATERICEIRPeta LamaapGENEang garaMAPA DO CELOR OPCORCZYCH380 22.PAG 121404SADI20251492X€ PUANMENGEE2340143ADAL3A01THENMOKR
 – wwwSkala nieprzejrzystościi zaniżenia deficytu jest tak*******50NARODOSINKHOUSEOgromna, że kolegium NIK pierwszy razw historii nie wyraziło pozytywnejopinii w przedmiocie absolutoriumOOL88%SZAREJ STREFY„BUDŻETU" PAŃSTWACas5012% PRAWDYifpinstytutfinansówpublicznychSEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... dostał do oceny 12%
Roczna inflacja CPI w Polsce spadła w lipcu 2023 r. do 10,8%. z 11,5%. w czerwcu i lutowego szczytu 18,4%. – Po raz pierwszy od trzech lat średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w ujęciu miesięcznym, choć skala jest niewielka (0,2%).Wskaźnik roczny inflacji jest napędzany wzrostem cen żywności o 15,6% i energii o 16,7%. Z kolei ceny paliw wyraźnie zmalały (o 15,5%) 8
Ile zostało z wyborczych obietnic? – Dziś na rynkach światowych mamylegenarną cenę ropy: 314 zł za baryłkę!Dokładnie tyle samo kosztowałaropa, gdy Jarosław stał z kanistrem napamiętnej konferencji (12.08.2011).- Wówczas na stacjach: 5,26 zł /l-Dzisiaj na Orlenie: 6,74 zł /lRóżnica to skala złodziejstwa PiSPACZAIZM.PLPODATKI2,64 złPOSZTY PALIWA2,62 zł
No to teraz wszystko jasne – Jakie są wymiaryroweru?11:24 AMBanan dla skali
Sigiriya, Sri Lanka –
Chłopaka już raczej nie zaproszą – TikTok@ogladamwiadomosciNA ŻYWO#JEDZIEMYSTARCIA8:00FOWHEEwww.s#Strefa StarciaTVP INFO ZYWIŚCIE SKALA TEGO PROCESU BYŁA RÓŻNA ▪ PROF. RAFAŁ ŁA 22:30ZADZOA
Pamiętaj - oceny to nie wszystko – otrzymal... następujące oceny:z zachowania sięreligii...języka polskiegojęzyka francuskiego.języka łacińskiegojęzykahistorii"18KILKSHIRH1Krzysztof Baczywiski.4.. matematykigeografiibiologiifizyki i chemii.#z przedmiotów nadobowiązkowych:z języka.. rysunkumuzykizajęć praktycznychćwiczeń cielesnychbardzo dobry.dobry.dostateerugdostateeriydostatecznydostatecruydobry.dobry.dobrydostatecnydobry.ewolniony.dostateczny.• DYREKTOR PRZEŁOZONAM. PastwardSkala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny.
Źródło: Warszawski Przewodnik
 –
Kiedy jesteś zimna jak skałai nic nie jest w stanie cię poruszyć –
"Skala tuszowania pedofilii w Kościele jest ogromna To, co znalazło się w archiwach PRL-owskich na temat molestowania małoletnich, to wierzchołek góry lodowej.Mówienie, że oczyszczanie to atak na Kościół, jest odwracaniem pojęć, po to, by chronić sprawców" – Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski