Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 30 takich demotywatorów

Ej, nie odgapiaj! –  AIBQe2 AROHS!22
 –
Krótka lektura działań gospodarczych III Rzeszy ujawnia podobieństwo i kopiowanie wielu dzisiejszych koncepcji –  Nowy ład HitleraPropaganda i rzeczywistość
Dyscyplinująca sędziów "ustawa represyjna" przyjęta przez Sejm jest kopią paragrafów z 1956 r. z ZSRR – Oto radzieckie przepisy dyscyplinarne w sądach:Art.69. Prokurator Republiki ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec wszystkich zatrudnionych w instytucjach sądowych RFSRR Art.74. Kary: a) upomnienie, b) nagana, c) przeniesienie na niższe stanowisko, d) usunięcie z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego. Art.73. Powodem postępowania dyscyplinarnego są: a) czyny sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością stanowiska, b) uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczeń z powodu niezgodności z duchem ustawodawstwa RFSRR i interesem mas pracujących.Art. 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami, kolejność spraw zależy od uznania kolegium, z zastrzeżeniem że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora przedstawiane jest słowo obwinionego.Towarzysz D.S. Kariew (dziekan wydziału prawa Uniw. Moskiewskiego) pisał: "Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy. Sąd radziecki nie może służyć innym celom niż społeczeństwa socjalistycznego; nie może stosować innej polityki niż polityka Komunistycznej Partii i Rządu Radzieckiego; nie może zrealizować żadnej innej woli niż wola radzieckiego ludu". Kopiowanie przepisów sowieckich do ustawy autorstwa PiS odkrył senator Marcin Bosacki.Dyscyplinująca sędziów "ustawa represyjna" została przyjęta przez Sejm 20 grudnia 2019 roku. Za przyjęciem ustawy głosowali wyłącznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości

12 legendarnych postaci, które zostały skopiowane od prawdziwych ludzi! (13 obrazków)

CTRL+V, CTRL+V,CTRL+V, CTRL+V –
Internauci - na nich zawszemożna liczyć –
 –
Microsoft i jego Windows 10 – Żałosne, jak tak wielka firma ucieka przed odpowiedzią, nie mówiąc już o odpowiedzialności... Witam Państwa, mam pytanie:zostawiłem na noc kopiowanie zjednego dysku twardego nazaszyfrowany drugi (backupbezpieczeństwa). Jakim prawemPaństwa system (mowa 0 Windows10) przerwał kopiowanie i zainstalowałsobie aktualizację, co zaskutkowałouszkodzeniem zaszyfrowanego dyskui utrata dostępu do jego danych? Cozamierzają Państwo z tym zrobić?Rozumiem, że nie doczekam się odPaństwa odpowiedzi?Szczerze zawiodłem się na Państwafirmie, która uchodzi za jedną znajbardziej poważnych korporacjiinformatycznych. Nie wiem jak ktoś zPaństwa reputacją może unikaćudzielenia zwykłej odpowiedziużytkownikowi...
Źródło: Własne

Klawiatura studenta

Klawiatura studenta –
Jest tu jakiś informatyk,który pomoże Kasi? –
Źródło: Facebook
Sezon świątecznych życzeń z wierszykami uważam za otwarty! –

18 sytuacji, które dowodzą, że Rosja nie może kopiować Ameryki (24 obrazki)

Najlepsza apka jaką widziałem –  Najlepsza apka jaką widziałem –
Nie rozumiem, dlaczego przy dzisiejszych możliwościach komputerów – nikt jeszcze nie wpadł na to, aby zaznaczając tekst i naciskając CAPS LOCKA można było zmieniać wielkość liter!
Jedni podziwiają, inni kopiują rozwiązania –
Internet – Jedna wielka świątynia Kopimizmu
Murzyni – Nie dają się kopiować
- Państwa syn notorycznie ściąga na wszystkich klasówkach. – - Tak, bo on cierpi na zespół Torrenta