Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 14 takich demotywatorów

Oto 21-letni Adam z Konina. Został zastrzelony przez policjanta, bo zamiast się wylegitymować zaczął uciekać i podobno próbować zaatakować policjanta nożyczkami

Oto 21-letni Adam z Konina. Został zastrzelony przez policjanta, bo zamiast się wylegitymować zaczął uciekać i podobno próbować zaatakować policjanta nożyczkami – Właśnie minęło 10 miesięcy od jego śmierci, a biegli sądowi nie potrafią nawet ustalić, czy został postrzelony w plecy czy w klatkę piersiową.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz kradł, a kto by kradł, będzie podlegał sądowi Ja natomiast wam mówię, że każdy, kto konsumuje więcej niż produkuje - już dopuścił się złodziejstwa!

Ja natomiast wam mówię, że każdy, kto konsumuje więcej niż produkuje - już dopuścił się złodziejstwa! –
Źródło: youtube.com
archiwum

Ostatnie słowo ma do powiedzenia Suweren.I tutaj powinna być zachowana następująca hierarchia: Suweren, Trybunał Konstytucyjny, Prezydent, Sejm, Senat. I tutaj TK nie był do końca konstytucyjny. Gdzie oni byli, gdy PO uchwalało "ustawę" 1066 (

Ostatnie słowo ma do powiedzenia Suweren.I tutaj powinna być zachowana następująca hierarchia: Suweren, Trybunał Konstytucyjny, Prezydent, Sejm, Senat. I tutaj TK nie był do końca konstytucyjny. Gdzie oni byli, gdy PO uchwalało "ustawę" 1066 ( – "bratniej" pomocy), emerytalną, posyłaniu 6 latków do szkoły, OFE itd? A więc TK to nie "święte krowy" i też można ich obalić, a Suweren może to zrobić  ""Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507). Rozdział 8, Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod REFERENDUM z INICJATYWY OBYWATELI, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum" ( pod słowo "rząd" podchodzi też TK). A więc wystarczy zebrać 1 milion podpisów( a nie 0,5 mln jak napisano) by zorganizować Referendum ws rozwiązania TK w obecnym składzie, a w to miejsce stworzenie nowego TK, lub przekazania kompetencji Sądowi Najwyższemu, oraz jeśli była zdrada Polski, Polaków postawienia tych wszystkich członków TK przed Trybunałem Stanu. Jeśli Referendum by się odbyło i by było wiążące, a większość by się opowiedziała za rozwiązaniem obecnego składu TK, a obecni w TK powinni złożyć dymisję.
archiwum

Zwolnić, rozwiązać.

Zwolnić, rozwiązać. – Kompetencje przekazać Sądowi Najwyższemu. Będzie sprawniej i taniej.

Miażdżące dla Jerzego Owsiaka, fundacji WOŚP, ale także jego księgowej Doroty Pilarskiej, uzasadnienie sądu wyroku w sprawie, którą Owsiak wytoczył blogerowi Piotrowi Wielguckiemu (Matce Kurce)

Miażdżące dla Jerzego Owsiaka, fundacji WOŚP, ale także jego księgowej Doroty Pilarskiej, uzasadnienie sądu wyroku w sprawie, którą Owsiak wytoczył blogerowi Piotrowi Wielguckiemu (Matce Kurce) –  „Zawarte w tych artykułach twierdzenia, dotyczącewpływów: fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, źródeł i wysokości tych wpływów, wysokości wydatków i ich przeznaczenia, posiadanych przez fundację nieruchomości i kosztów ich zakupu, zacytowanych czy przytoczonych słów Jerzego Owsiaka bądź innych osób publicznych (…)struktury własnościowej i personalnej takich podmiotów, jak „Złoty Melon” spółka z o.o. czy „Mrówka Cała”(jednoosobową działalność gospodarcza prowadzona przez Lidię Niedźwiedzką-Owsiak), charakterystyki fundacji WOŚP, zatrudnienia Jerzego Owsiaka i LidiiNiedźwiedzkiej-Owsiak w „Złotym Melonie” lub fundacji WOŚP, przepływy finansowe pomiędzy fundacją WOŚP, „Złotym Melonem”, „Mrówka Całą”, Piotr Wielgucki oparł o: brzmienie statutu fundacji WOŚP, rzeczywistewypowiedzi Jerzego Owsiaka i innych osób publicznych, opublikowane w mediach, sprawozdania finansowefundacji WOŚP. (…) Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia, dotyczące: kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobuprzeprowadzania zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia PiotraWielguckiego, zawarte w wymienionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych, były prawdziwe.  Zachowania oskarżonego - za wyjątkiem określenia ,,hiena cmentarna” - zarzucane mu aktem oskarżenia,nie wypełniły znamion ustawowych czynu zabronionego. Nie było przekłamań w tekstach blogera!   Sąd nie dopatrzył się w wyjaśnieniach oskarżonego, w tych punktach gdzie mówił o faktach, przekłamań.Gdy Piotr Wielgucki powoływał się na konkretne kwotybazował przede wszystkim na sprawozdaniachfinansowych i rozliczeniach przedstawionych przez WOŚP. W wyjaśnieniach i tłumaczeniach prezesa WOŚPbyło mnóstwo nieścisłości.Nie kwestionując, co do zasady, wiarygodności zeznańJerzego Owsiaka, podkreślić trzeba, że sąd dostrzegł w tych zeznaniach szereg nieścisłości. Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu,a następnie wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednakzagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu.Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał,iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa teoskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowałaszkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał.Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestiizwiązanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych(do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść).Matka Kurka wykazał, że odsetki z kapitału, pochodzącego ze zbiórki publicznej (tzw. ,,puszki”) były przeznaczane na organizację przystanku Woodstock. Nawet świadek Dorota Pilarska wskazała natomiast, iż na delegacje pracowników fundacji, wysyłanych na Przystanek Woodstock, środki pochodziły z takiego źródła. Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm tenpotwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tegomechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji,a której sądowi odmówiono. Piotr Wielgucki, składając wyjaśnienia, na uzasadnienie swoich twierdzeń, tez i ocen praktycznie zawszeprzedstawiał dowody, przeważnie w formie wydrukówz Internetu.”
archiwum

Kulczyk mówił

Kulczyk mówił – Kulczyk mówił u Sowy: "gdyby Tusk wyciął Kamińskiego, nie byłoby tych wszystkich afer". Wiosną Kulczyk dostał order od Komorowskiego, a Kamiński dostał wyrok sądowy. A teraz Ćwiąkalski adwokat Kulczyk Investments SA krytykuje ułaskawienie Kamińskiego. Do wycięcia Kamińskiego doszło wiosną tego roku, kiedy niezawisłemu sądowi w trzecim podejściu udało się skazać Kamińskiego na trzy lata więzienia. Dwa miesiące później Kulczyk otrzymał z rąk Komorowskiego Krzyż Komandorski

W definicji słowa "sprawiedliwość" powinien być zapis:

W definicji słowa "sprawiedliwość" powinien być zapis: – "Nie znajdziemy jej w Polsce" Polski sędzia zawsze da wiarę funkcjonariuszowi i na podstawie jego zeznań wyda wyrok skazujący. Zasada ta nie zna wyjątku. Sędziowie tak są szkoleni i tak rozliczaniu ze swojej pracy. Do wydania wyroku skazującego – prócz zeznań funkcjonariusza – polskiemu sędziemu nic więcej nie trzeba.Pan Mieczysław dostarczył Sądowi nagranie dokumentujące moment parkowania samochodu. Nagranie to zadało kłam zeznaniom funkcjonariuszy. Pani sędzia Dorota Grabska-Trześniowska z Sądu Rejonowego Kraków-Podgórze obejrzała film i… skazała pana Mieczysława, opierając się na zeznaniach funkcjonariuszy. W uzasadnieniu wyroku nie odniosła się ani jednym słowem do dowodu z nagrania.
archiwum

Chciałbym cię powiadomić, że w nikim nie jesteś zakochany

Chciałbym cię powiadomić, że w nikim nie jesteś zakochany – Kochasz jedynie swą z góry przyjętą i pełną nadziei wizję tej osoby. Pomyśl o tym przez chwilę. Nigdy nie byłeś zakochany w rzeczywistej osobie, byłeś natomiast zakochany w swojej a priori przyjętej wizji tej osoby. I czy to nie jest właśnie powód, dla którego się odkochujesz? Twoja wizja uległa zmianie, prawda? "Jak mogłeś mnie do tego stopnia zawieść, skoro ja tobie tak ufałem?" – mówisz komuś. Czy rzeczywiście ufałeś mu? Nigdy nikomu nie ufałeś! Przestań w to wierzyć! To część prania mózgu, ufundowanego ci przez społeczeństwo. Przecież nigdy nikomu nie ufasz. Za jednym wyjątkiem: ufasz jedynie swemu sądowi na temat danej osoby. Na co więc się żalisz? Prawda jest taka, że nie lubisz przyznawać się do tego, że "mój sąd był nieprawdziwy". To cię zbytnio nie zachwyca. Wolisz powiedzieć: "Jak mogłeś sprawić mi taki zawód".[Anthony de Mello]
archiwum

Polska Komisja Wyborcza

Polska Komisja Wyborcza – 14 października bieżącego roku padły serwery PKW. Komisja miała problem z policzeniem głosów i oficjalne wyniki mogły się opóźnić. Rok temu wyszło na jaw to, że PKW posiada swoje serwery w Rosji. Co to oznacza? Oznacza to, że wstępne wyniki wyborów były narażone na manipulacje."Sfałszowanie ostatnich wyborów było możliwe i stosunkowo proste. Nie twierdzimy, że zostały sfałszowane, ale że była taka możliwość” – piszą w swym raporcie eksperci od bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2 lata temu JKM na swoim profilu na Facebooku zamieścił taką oto informacje:"Sąd Najwyższy zwrócił się do PKW o zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów wysuniętych przez lidera Nowej Prawicy dotyczącej blokady rejestracji list wyborczych Nowej Prawicy w całym kraju. Termin na odpowiedź upływa w poniedziałek. Kazimierz Czaplicki z PKW powiedział, że treść stanowiska, które będzie przesłane Sądowi Najwyższemu, nie zostanie upubliczniona".
archiwum

Proszę, niech świadek opowie wysokiemu sądowi

Proszę, niech świadek opowie wysokiemu sądowi – W jakich to rzekomo okolicznościach Pańska żona dostała ataku serca?
Źródło: RT
archiwum

Raper Żurom podpalił się na żywo

Raper Żurom podpalił się na żywo – w programie telewizyjnym, aby zaprotestować przeciwko sądowi, który od 6 lat trzyma w areszcie bez żadnego wyroku
archiwum

Raper Żurom podpalił się w telewizji

Raper Żurom podpalił się w telewizji – na znak protestu przeciwko sądowi.
Źródło: yt
archiwum

sprawiedliwość za sprawiedliwość

sprawiedliwość za sprawiedliwość – Gdyby za każdy niesprawiedliwy wyrok  sądowi groziła ta sama kara, milionomniewinnych ludzi nikt nie odważyłby się zmarnować życia
archiwum

Do czego można się posunać żeby nie płacić?

Do czego można się posunać żeby nie płacić? –  Matka poszła z dzieckiem do Mc Donald's zjedli hamburgery. Dziecko zatrułosię i zmarło. Matka podała fimrę dosądu o to ,że jej dziecko zatruło się ich mięsem z hamburgera . Mc Donald's wygrał - udowodnił sądowi ,ze w ich hamburgerze nie ma mięsa
Źródło: Film_o_Mc_Donaldzie

1