Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 281 takich demotywatorów

Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, który udostępnił zdjęcie dokumentu, komentuje, że "zakres czynności to to, co powinno być w ramach NFZ" – Szanowni Pacjenci!Uprzejmie informuję, że w związku z prawem pacjenta dododatkowej opieki pielęgnacyjnej realizacja tego prawajest możliwa po zgłoszeniu do pielęgniarki oddziałowejzapotrzebowania na świadczenie takiej opieki przezpielęgniarkę szpitalaOpieka pielęgnacyjnaw cenie 80,00 zł/godzinę obejmuje:pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,> toaleta ciała,➤ toaleta przeciwodleżynowa (zmiana pozycji, oklepywanie,nacieranie skóry),karmienie i pojenie,➤ monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta,➤ mobilizowanie do podejmowania aktywności fizyczneji psychicznej zgodnie ze stanem pacjenta,czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta,zapewnienie optymalnych warunków komfortu psychicznegoi fizycznego w czasie pobytu w szpitalu.Podstawa prawna: art. 34 i 35 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawachpacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Toruń, 16.05.2024 rokDYREKTORJusty Wileńska
"Decyzja warszawskiego urzędu miasta prowadząca do wyeliminowania symboli religijnych w urzędach i biurach miejskich budzi zdziwienie i smutek" - powiedział ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy arcybiskupa metropolity warszawskiego i archidiecezji warszawskiej – W ramach odwetu za zakaz symboli religijnych w urzędach, episkopat powinien zakazać polityki w kościołach

Tymczasem w PKP

 – Jaka szkoda, że to tylko... Prima Aprilis Stowarzyszenie na rzecz Chłopców iMężczyzn14 godzZ ostatniej chwili! Jak dowiedzieliśmy się odrzecznika PKP Intercity. Pociąg do podróży, firmawreszcie przestaje dyskryminować mężczyznbrakiem posilków regeneracyjnych. "Faktycznie,nawet jeśli z badania by tak wynikało, to bardziejzależy nam na solidarności pracowników obojgapłci oraz wizerunku wspierającej i równościowejfirmy. Od kwietnia posiłki regeneracyjne będądostępne jednakowo dla kobiet i mężczyznpowiedział nam Cezary Nowak, rzecznik spółki.Być może ma to związek z pracami, którerozpoczęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej. To nienormalne, że normy posiłkówregeneracyjnych ustawione są na poziomieprawie 80% dziennego zapotrzebowania dlamężczyzn i około 50% dla kobiet.Przygotowujemy nowe normy posiłków.idźwigania, uwzględniające nie tylko płeć, aletakże wiek, wzrost oraz budowę ciała.Rozpoczynamy również program prewencjiwypadków w pracy-przez lat nikt nie zajmowałsię tym, że mężczyźni stanowią 63% ofiarwypadków w pracy w ogóle, a wśród wypadkówśmiertelnych-90%-skomentowała AgnieszkaDziemianowicz-Bąk, ministra pracy i politykispołecznej.Wtōruje jej ministra zdrowia, Izabela Leszczyna."Wypadki w pracy to tylko jeden z problemówmężczyzn. Największy to samobójstwa. Czywiedzą państwo, że 8 na 10 skutecznychsamobójców to mężczyźni, a co roku samobójstwjest tyle, że jakby znikało male miasto? Polskajest jednym z krajów, gdzie jest ich najwięcej - anajwyższa w Europie jest dysproporcja międzymężczyznami a kobietami. I nikt z tym przez latnic nie robil- lamentuje min, Leszczyna.'Najwyższy czas także zająć się profilaktykąchorób męskich. Bo to przede wszystkimmężczyźni przedwcześnie umierają - na chorobykrążenia, nowotwory; nawet Covid zebrał większeżniwo wśród panów. To jedna z głównychprzyczyn tego, że Polacy żyją tak krótko" -powiedziały nam osoby z MinisterstwaZmotywowana przez koleżanki, dłużna niepozostaje Barbara Nowacka, Ministra EdukacjiNarodowej. "Krótsze życie mężczyzn to wpewnym stopniu wynik luki edukacyjnej. Chłopcyosiągają gorsze wyniki w czytaniu już w wieku 15lat, a wynik egzaminu ósmoklasisty jest dużogorszy u nich niż u dziewczynek. Tymczasem niema żadnego programu promocji czytelnictwawśród chłopców, a przyczynami nikt się niezajmuje. Między innymi przez to chłopców jestmniej w szkołach maturalnych i na studiach, coprowadzi do marnowania talentów i potencjałumęskiej części Polaków. Nie możemy sobie na topozwolić" dodaje min. NowackaAle prawdziwie rewolucyjne zmiany wprowadzaminister Adam Bodnar w sądach. "Już wkrótcenie będzie gorszych i lepszych rodziców - ojcowiebędą traktowani tak samo jak matki. Przyrozwodach domyślnym rozwiązaniem będzieopieka naprzemienna, alimenty będą wyznaczanesprawiedliwie. Będą egzekwowane bezwzględnie- ale równie bezwzględnie będzie ściganaalienacja rodzicielska. W kodeksie karnymwykonawczym wprowadzimy także zmianyujednolicające warunki odbywania kary diamężczyzn i kobiet - w XXI wieku dostęp do cieplejwody nie powinien być ograniczany tylko dlatego.że ktoś urodził się mężczyzną. Nie może być teżtak, że prawo do zakładu półotwartego zależy odpłci - powinno tylko uwzględniać wysokość karylub sprawowanie skazanego. Lata spędzone wroll Rzecznika Praw Obywatelskich uwrażliwiłymnie na te problemy - i dziś zamierzamprzeprowadzić zmianę do końca".Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowejprzygotowuje też zmiany w obowiązkuwojskowym. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi:"Równe prawa to równe obowiązki. Kobiety będąprzechodzić przez kwalifikację wojskową narówni z mężczyznami. Obu płciom zostaniezaoferowana możliwość odbywania służby naróżne sposoby - jeśli ktoś nie chce ryzykowaćżycia na pierwszej linii, nie ma problemu - możeodbyć służbę w logistyce, wywiadzie, obroniecywilnej albo wojskowych jednostkach zaplecza.Oczywiście będzie to służba dłuższa i gorzejpłatna - ale dziś, gdy panuje równość płci, nie mapowodu, aby upaństwowić ciała mężczyzn, akobietom dać wolność wyboru" - dodajewicepremier i Minister Obrony.Wisienką na torcie jest stanowisko ZUS orazMinisterstwa Finansów. "Przez wiele latdyskryminowaliśmy mężczyzn wyższym wiekiememerytalnym. Skoro krócej żyją - wiek powinienbyć co najmniej równy. Zaden inny kraj Europy niema dziś różnicy! To skandal, że Polska jestostatnia: I-na domiar złego w sposóbniekorzystny przelicza wysokość emerytur,uśredniając wiek kobiet i mężczyzn - co tymdrugim obniża świadczenia. Dość tego!"-usłyszeli nasi reporterzy ze źródeł zbliżonych doZUS oraz MF. Czyżby więc Polska miała wreszcieprzestać być zakałą Europy i kraje, który takjawnie dyskryminuje swoich obywatell wzabezpieczeniu emerytalnym, bo urodzili się tejplci a nie innej?Martwi się tylko ministra Katarzyna Kotulaposlanka na Sejm RP. "Jeśli w końcu w Polscezapanuje równość mężczyzn i kobiet, pewniezlikwidują moje stanowisko miała powiedziećwspółpracownikom. Cieszy się za to poseł WitoldTumanowicz. "Wcześniej mówiliśmy, że tenparlamentarny zespół do spraw równościmężczyzn to tak dla beki. Ale to było dla beki, toznaczy żartowałem, że żartowałem. Tak.naprawdę zamierzamy zająć się tematempoważnie i już zaprosiliśmy przedstawicieliwszystkich klubów parlamentarnych, abyfaktycznie zająć się dyskryminacją mężczyzn-boona jest realna - dodaje z poważną miną.Na szczęście min. Kotula nie ma się czymmartwić. To tylko Prima Aprilis! Nikt w Polsceprzecież nie ma zamiaru zająć się samobójcami.zadbać o chłopców w edukacji, zrównać prawaskazanych, ani tym bardziej zrównać obowiązkuwojskowego lub wieku emerytalnego! Lub teżzajmować się takimi drobiazgami jak profilaktykachorób męskich lub bezpieczeństwo pracy.Polskie państwo pozostaje doskonale obojętne naproblemy mężczyzn.I tylko raz w roku, 1 kwietnia możemy sobiepofantazjować, że może mogłoby zacząć cośrobić. Może podjąć nie wszystkie, ale kilka. Alboprzynajmniej choć jeden z tych problemów!
Nawet 8-latek uczący się grać w "Transport Tycoon" nie wpadłby na coś równie głupiego – Postawili przystanek w śląskimlesie. Nie da się z niego odjechaćwczoraj, 13:54 Polska150Przystanek widmo w lesie.Polsat NewsfNa obrzeżach Katowic można natknąć się na stację widmo. Jest zupełnienowa, doprowadzone są do niej tory, ale nie zatrzymuje się tam żadenpociąg. Koleje Śląskie nie zamierzają tego stanu rzeczy zmieniać. -Połączenie tam byłoby dla nas nieefektywne - ocenił rzecznik przewoźnika.
Źródło: polsatnews.pl
Celem była realizacja założeń polityki zagranicznej Kremla, w tym osłabienie pozycji RP na arenie międzynarodowej, dyskredytacja Ukrainy oraz wizerunku organów Unii Europejskiej – Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili w środę przeszukania w Warszawie i Tychach. Miały one związek ze śledztwem w sprawie działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji — przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych."Przeprowadzone czynności to wynik międzynarodowej współpracy ABW z szeregiem europejskich służb, skoordynowanej w szczególności z partnerami z Czech. W ich efekcie udokumentowano działania zmierzające do zorganizowania w państwach UE prorosyjskich inicjatyw i kampanii medialnych. Celem była realizacja założeń polityki zagranicznej Kremla, w tym osłabienie pozycji RP na arenie międzynarodowej, dyskredytacja Ukrainy oraz wizerunku organów Unii Europejskiej" - napisano w oświadczeniu.Jak informuje ABW, uruchomiony został portal voice-of-europe.eu, "na którym publikowane są artykuły, oświadczenia, komentarze czy wywiady o tendencyjnym, prorosyjskim wydźwięku, związane z obecną sytuacją międzynarodową, w tym z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie".W środę czeski kontrwywiad cywilny, Informacyjna Służba Bezpieczeństwa (BIS), ujawnił zorganizowaną przez Rosjan sieć, która próbowała wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. Według czeskich mediów, zdemaskowana siatka miała wpływać na polityków w sześciu krajach: Polsce, Węgrzech, Niemczech, Francji, Belgii i Holandii.Redaktorzy portalu Denik N, którzy dotarli do źródeł zorientowanych w sprawie, napisali, że w Pradze przekazywane były pieniądze politykom antysystemowej niemieckiej AfD. Rosja płacić miała też politykom z innych krajów europejskich Akcja ABW. Rosyjski szpiegdziałał wśród polskich politykówABWABW przeprowadziło działania ws. rosyjskich szpiegów
Kolejny zwyczajny dzień w Olsztynie. Wczoraj w godzinach porannych w centrum Olsztyna spacerował sobie nagi mężczyzna – - Dostaliśmy zgłoszenie i natychmiast podjęliśmy interwencję. Zlokalizowaliśmy go w centrum Olsztyna - powiedział portalowi TKO rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.32-letni mężczyzna, według zeznań policji, zachowywał się dziwnie przy zatrzymaniu i wyglądał na zdezorientowanego. Zajęło się nim pogotowie
0:24
Geniusz zbrodni, który jesienią ubiegłego roku okradał galerie handlowe udając manekina, powrócił – 22-latek znowu okradał galerię handlową, tym razem lokale gastronomiczne. Jego łupem padło kilka tysięcy złotych, w tym napiwki pracowników.- Wykorzystując okazję, wślizgnął się pod metalową kurtyną do lokali gastronomicznych w jednej z galerii handlowych. Po zamknięciu najpierw skosztował kulinarnych specjałów, a później dokonał serii włamań do kasetek z pieniędzmi. Jego łupem padły również napiwki pracowników. Spowodował straty sięgające kilku tysięcy złotych - przekazał rzecznik śródmiejskiej komendy sierż. szt. Jakub Pacyniak.Mężczyzna został zauważony przez pracowników ochrony, tym razem próbował ukryć się pod pokrowcem osłaniającym wyspę. - Zaalarmowani policjanci zatrzymali 22-latka i doprowadzili do śródmiejskiej komendy - dodaje rzecznik.- Wojciech G. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty — włamania i usiłowania włamania, za co grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu, prokurator, z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania, wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie - przekazał prok. Banna.Sąd zgodził się z argumentacją prokuratury i zastosował dwumiesięczny areszt. Fot. KRP WarszawahandKDS1
 – Widget
Pomyśleć, że to on był odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych dzieciaków... – Mikołaj Pawlak ❤@RPDPawlakHej hejlewaki, platfusy, płaczki od Szymusia i inne ekodurnie...ekoterroryściUśmiech, szeroko, SZEROKO!Płaczki mogą przez łzy.Tymczasem pójdę napalić w kominku i dorzucę dopieca@EUinPL@KObywatelska@szymon_holownia@ Lewicasalon24.pl/newsroom/13650...domami jednorodzinnymi, mają osiągnączerową emisję dwutlenku węgla.PlatformaObywatelskaaZ kolei w 2027 roku gaz, olej opałowy iwęgiel zostaną częściowo objęte podatkiemod emisji CO2. Jak szacują eksperci,oznaczać to będzie wzrost ceny gazu aż o25 proc.Zmiany dotkną również właścicieli piecówwęglowych. Do 2050 roku mają zniknąć zpolskich domów wszystkie piece na paliwakopalne, w tym również wspomniane piecewęglowe.Zmniejszenie wydobycia węglaBIERZ SERDUSZKOOLSKAWNASZYCHSER
Nie żyje Maksym Kuźminow, były rosyjski pilot, który przeszedł na stronę Ukrainy. Został znaleziony martwy w Hiszpanii – Jak podaje hiszpańska prasa, Maksym Kuźminow, który za 500 tys. dolarów przekazał swój helikopter ukraińskim siłom zbrojnym w sierpniu ubiegłego roku, został zastrzelony w Hiszpanii. Rzecznik ukraińskiego wywiadu potwierdził śmierć pilota УЖБОВЕЦЬ ПЕДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНИДЛЯНОК ЛЕНІ ОБОРОНИ ПОБЛИЗУ ХАРКОВАсть, Iст 2222туС
Tuż przed północą w piątek 2 lutego na alarmowy numer 112 zadzwoniła pacjentka szpitala w Legnicy. Poinformowała, że jest na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i wezwała pomoc. – Do szpitala pojechał patrol policji. Według pacjentki jedna z lekarek dyżurujących na SOR zachowywała się tak, jakby była nietrzeźwa.Policjanci zbadali lekarkę alkomatem. Alkomat pokazał, że pani doktor ma aż 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.Po niedysponowaną żonę do szpitala musiał przyjechać jej mąż. Teraz policyjne dochodzenie ustali, iloma pacjentami zajmowała się w czasie swojego "pijanego" dyżuru i czy mogła narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie pacjentów.Rzecznik szpitala w Legnicy powiedział telewizji TVN24, że szpital uznaje sytuację za skandaliczną i że wszczęto postępowanie wyjaśniające.
Kiedy kobieta ora rzecznika Razem w temacie porzuconych tematów dotyczących mężczyzn – Stanisław Kostulski @s_kostulski • Feb 1Ja nie wierzę, że w 2024 roku, kiedy nadal mamy tak mało liderek wpolityce, biznesie, nauce, wiele organizacji ma problem z wypełnieniemparytetu, a udział kobiet w rządzie to śmiech na sali, trzeci dzień trwadyskusja o tym, co możemy zrobić dla mężczyzn22t You repostedMartyna Osada@MartynaAOsada10191.7K...OPJa nie wierzę, że w 2024 roku, kiedy ponad 80% osób w kryzysiebezdomności to mężczyźni, wyższy procent mężczyzn nie dożywa wiekuemerytalnego oraz ponad 85% skutecznych zamachów samobójczych wostatnich latach dotyczyło mężczyzn, nie dostrzegamy, że może jednakwarto coś zrobićTranslate post
 – WIADOMOŚCI ŚWIATPapież karmiony sondą (aktl.)Dodano: 30 marca 2005, 11:07Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Vallsoświadczył, że w celu poprawy odżywiania,Jan Paweł II przyjmuje pokarmy przez sondęnosowo-żołądkową.
Jaka wrzawa, przecież to zwykła burza oklasków – Ta pani była rzecznikiem SG przez cały okres rządów PiS i to ona kłamała w temacie pushbacków < GoniecWielka wrzawa po odwołaniu AnnyMichalskiej, rzeczniczki StrażyGranicznej. Ruszyła lawinakomentarzyGRARojciech Olkuanik/East NewsTVP INFOSTRAZ GRAPOLISH BORDEpolsattvn24Q=
- Onet: od 90 000 do 120 000 osób.- TV Republika: 300 000 osób - Redaktor Tomasz Sakiewicz: 500 000 osób- Przemysław Czarnek: 300 000 osób - Rzecznik PiS Rafał Bochenek: 200 000 osób- TVP: 35 000 osób - Ratusz Warszawa: 35 000 osób – POLICAKWK KnuroKau20 grudnia 2023ROW ORKA Z HISTORIK13 grudnia 1981OWar
Pociąg regionalny RB5171 z Berlina do Kuestrin-Kietz utracił tylne wagony z pasażerami – Awaria miała miejsce na stacji Alt Rosenthal - maszynista nie zauważył, że pociąg jest niekompletny, i kontynuował jazdę. Pasażerowie zgubionych wagonów zostali wyprowadzeni przez pracowników kolei i musieli czekać ponad godzinę na kolejny pociąg.Rzecznik spółki NEB przekazał niemieckim mediom, że "ustalenie przyczyn awarii zajmie trochę czasu".
Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyrwał chwasta – MONMinisterstwo Obrony Narodowej@MON_GOV PLMON informuje, że 15 grudnia br. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz,Wicepremier - minister obrony narodowej, podpisał decyzję,parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka, o uchyleniu decyzjipowołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadkulotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce podSmoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.⠀Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższegoponiedziałku, 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się zwszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych doprac podkomisji. Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkieupoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracamipodkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół,który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanejpodkomisji.Janusz SejmejRzecznik prasowy MONTranslate postMinisterstwoObrony Narodowej
Według danych Rzecznika Praw Obywatelskich od grudnia 2018 r. do dziś w wyniku interwencji policjizmarło przynajmniej 111 osób – POLICJAPOLICJAPOLICJA POLICIA
Witamy w internecie – Monika Horna-Cieślak Rzecznik Pr... 13hZbliżają się mikołajki, rodzice pomyślcie jużteraz o swoich dzieciach i o ich kręgosłupachS^^MOZE KUPMYMAŁEMU SANKI,UCIESZY SIĘ27DOBRY POMYSŁ+/-UUF, WRESZCIETROCHĘ LŻEJ17 681,5K il 109K 1MonikaTo konto nie jest prawdziwe!56 125249@MHornaCieslak. 2hil 5,5K
Jak tak dalej pójdzie, to niedługo Macierewicz przyzna, że jednak w Smoleńsku to była katastrofa – Patryk Michalski@patrykmichalski- Zagłosuję za in vitro, bo takie mam poglądy - mówi rzecznikodchodzącego rządu @PiotrMuller. Politycy PiS głęboko skrywali swojepoglądy przez lata.wwwtvn134