Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 532 takie demotywatory

Chyba jakiś fan kompotu – 2UWAGA!ENS ALJEBAC SOK94 5 2 12 170 5SW-PpE SAB DRV3A-300 Masa hamajaca EZTAlumo anuty-15 67Mass slows 5417120 PL
 – PIP INTERCITYIC 5322 KRAKOW GŁOWNYSTADLERWYPRODUKOWANG DEBLICHazer MeylaiCKPEPPKP INTERCITYED160-016a2 150 173-4ززز即GA 276EN BJONSinsay

Tymczasem w PKP

 – Jaka szkoda, że to tylko... Prima Aprilis Stowarzyszenie na rzecz Chłopców iMężczyzn14 godzZ ostatniej chwili! Jak dowiedzieliśmy się odrzecznika PKP Intercity. Pociąg do podróży, firmawreszcie przestaje dyskryminować mężczyznbrakiem posilków regeneracyjnych. "Faktycznie,nawet jeśli z badania by tak wynikało, to bardziejzależy nam na solidarności pracowników obojgapłci oraz wizerunku wspierającej i równościowejfirmy. Od kwietnia posiłki regeneracyjne będądostępne jednakowo dla kobiet i mężczyznpowiedział nam Cezary Nowak, rzecznik spółki.Być może ma to związek z pracami, którerozpoczęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej. To nienormalne, że normy posiłkówregeneracyjnych ustawione są na poziomieprawie 80% dziennego zapotrzebowania dlamężczyzn i około 50% dla kobiet.Przygotowujemy nowe normy posiłków.idźwigania, uwzględniające nie tylko płeć, aletakże wiek, wzrost oraz budowę ciała.Rozpoczynamy również program prewencjiwypadków w pracy-przez lat nikt nie zajmowałsię tym, że mężczyźni stanowią 63% ofiarwypadków w pracy w ogóle, a wśród wypadkówśmiertelnych-90%-skomentowała AgnieszkaDziemianowicz-Bąk, ministra pracy i politykispołecznej.Wtōruje jej ministra zdrowia, Izabela Leszczyna."Wypadki w pracy to tylko jeden z problemówmężczyzn. Największy to samobójstwa. Czywiedzą państwo, że 8 na 10 skutecznychsamobójców to mężczyźni, a co roku samobójstwjest tyle, że jakby znikało male miasto? Polskajest jednym z krajów, gdzie jest ich najwięcej - anajwyższa w Europie jest dysproporcja międzymężczyznami a kobietami. I nikt z tym przez latnic nie robil- lamentuje min, Leszczyna.'Najwyższy czas także zająć się profilaktykąchorób męskich. Bo to przede wszystkimmężczyźni przedwcześnie umierają - na chorobykrążenia, nowotwory; nawet Covid zebrał większeżniwo wśród panów. To jedna z głównychprzyczyn tego, że Polacy żyją tak krótko" -powiedziały nam osoby z MinisterstwaZmotywowana przez koleżanki, dłużna niepozostaje Barbara Nowacka, Ministra EdukacjiNarodowej. "Krótsze życie mężczyzn to wpewnym stopniu wynik luki edukacyjnej. Chłopcyosiągają gorsze wyniki w czytaniu już w wieku 15lat, a wynik egzaminu ósmoklasisty jest dużogorszy u nich niż u dziewczynek. Tymczasem niema żadnego programu promocji czytelnictwawśród chłopców, a przyczynami nikt się niezajmuje. Między innymi przez to chłopców jestmniej w szkołach maturalnych i na studiach, coprowadzi do marnowania talentów i potencjałumęskiej części Polaków. Nie możemy sobie na topozwolić" dodaje min. NowackaAle prawdziwie rewolucyjne zmiany wprowadzaminister Adam Bodnar w sądach. "Już wkrótcenie będzie gorszych i lepszych rodziców - ojcowiebędą traktowani tak samo jak matki. Przyrozwodach domyślnym rozwiązaniem będzieopieka naprzemienna, alimenty będą wyznaczanesprawiedliwie. Będą egzekwowane bezwzględnie- ale równie bezwzględnie będzie ściganaalienacja rodzicielska. W kodeksie karnymwykonawczym wprowadzimy także zmianyujednolicające warunki odbywania kary diamężczyzn i kobiet - w XXI wieku dostęp do cieplejwody nie powinien być ograniczany tylko dlatego.że ktoś urodził się mężczyzną. Nie może być teżtak, że prawo do zakładu półotwartego zależy odpłci - powinno tylko uwzględniać wysokość karylub sprawowanie skazanego. Lata spędzone wroll Rzecznika Praw Obywatelskich uwrażliwiłymnie na te problemy - i dziś zamierzamprzeprowadzić zmianę do końca".Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowejprzygotowuje też zmiany w obowiązkuwojskowym. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi:"Równe prawa to równe obowiązki. Kobiety będąprzechodzić przez kwalifikację wojskową narówni z mężczyznami. Obu płciom zostaniezaoferowana możliwość odbywania służby naróżne sposoby - jeśli ktoś nie chce ryzykowaćżycia na pierwszej linii, nie ma problemu - możeodbyć służbę w logistyce, wywiadzie, obroniecywilnej albo wojskowych jednostkach zaplecza.Oczywiście będzie to służba dłuższa i gorzejpłatna - ale dziś, gdy panuje równość płci, nie mapowodu, aby upaństwowić ciała mężczyzn, akobietom dać wolność wyboru" - dodajewicepremier i Minister Obrony.Wisienką na torcie jest stanowisko ZUS orazMinisterstwa Finansów. "Przez wiele latdyskryminowaliśmy mężczyzn wyższym wiekiememerytalnym. Skoro krócej żyją - wiek powinienbyć co najmniej równy. Zaden inny kraj Europy niema dziś różnicy! To skandal, że Polska jestostatnia: I-na domiar złego w sposóbniekorzystny przelicza wysokość emerytur,uśredniając wiek kobiet i mężczyzn - co tymdrugim obniża świadczenia. Dość tego!"-usłyszeli nasi reporterzy ze źródeł zbliżonych doZUS oraz MF. Czyżby więc Polska miała wreszcieprzestać być zakałą Europy i kraje, który takjawnie dyskryminuje swoich obywatell wzabezpieczeniu emerytalnym, bo urodzili się tejplci a nie innej?Martwi się tylko ministra Katarzyna Kotulaposlanka na Sejm RP. "Jeśli w końcu w Polscezapanuje równość mężczyzn i kobiet, pewniezlikwidują moje stanowisko miała powiedziećwspółpracownikom. Cieszy się za to poseł WitoldTumanowicz. "Wcześniej mówiliśmy, że tenparlamentarny zespół do spraw równościmężczyzn to tak dla beki. Ale to było dla beki, toznaczy żartowałem, że żartowałem. Tak.naprawdę zamierzamy zająć się tematempoważnie i już zaprosiliśmy przedstawicieliwszystkich klubów parlamentarnych, abyfaktycznie zająć się dyskryminacją mężczyzn-boona jest realna - dodaje z poważną miną.Na szczęście min. Kotula nie ma się czymmartwić. To tylko Prima Aprilis! Nikt w Polsceprzecież nie ma zamiaru zająć się samobójcami.zadbać o chłopców w edukacji, zrównać prawaskazanych, ani tym bardziej zrównać obowiązkuwojskowego lub wieku emerytalnego! Lub teżzajmować się takimi drobiazgami jak profilaktykachorób męskich lub bezpieczeństwo pracy.Polskie państwo pozostaje doskonale obojętne naproblemy mężczyzn.I tylko raz w roku, 1 kwietnia możemy sobiepofantazjować, że może mogłoby zacząć cośrobić. Może podjąć nie wszystkie, ale kilka. Alboprzynajmniej choć jeden z tych problemów!
 – PKoniecKR 086VW4ZABITYCHFSTOP!1RANNYCHKraków ŁagiewnikiHKTPrzejście przez toryzabronioneE
Na początku urządzenia pojawią się w ośmiu pociągach kursujących na trasach w całym kraju w ramach rocznego pilotażu – Maszyny obsługiwać będzie WARS, a płatność w nich będzie możliwa wyłącznie za pomocą karty - poinformował przewoźnik 3325رررررමමමමTOGA0000CZEKOLADACAPPUCCINOCAPPUCCINO
Będziemy mieli drugą Japonię! – Wizyta przedstawicieli PKP w Japonii zakończyła się sukcesem: podpisano list intencyjny w sprawie kolei dużych prędkości.Polska wersja będzie jedynie nieco wolniejsza od oryginału z kraju kwitnącej wiśni, spolszczona zostanie też jej nazwa i zamiast Shinkan-sen będzie ona brzmieć Skan-sen.
 –
0:19
Pasażerowie w popłochu zaczęli uciekać z autobusu, a pociąg w porę się zatrzymał – Tragedii udało się uniknąć dzięki błyskawicznej reakcji dyżurnego ruchu. - Natychmiast po otrzymaniu sygnału na monitorze o usterce urządzenia przejazdowego i rozpoznaniu sytuacji dyżurny użył sygnału "Alarm", wymuszając automatycznie zatrzymanie pociągu linii Polregio, który zbliżał się do przejazdu – przekazała Gazecie Krakowskiej Dorota Szalacha z PKP Polskie Linie Kolejowe
Od teraz pociągi będą jeździćna chybił-trafił – 722004LOTTO
Matka z bombelkiem z założenia ma rację i wszelakie prawa – COBLAPrestiż PKP IntercityAnonimowy uczestnik - 2 godz....XNie wierzę w to co piszę ale sytuacja dzisiaj zpociągu. Miałam wykupiony bilet z miejscem.Relacja Wawa - Bydgoszcz. Od stacji początkowejusiadłam na swoim miejscu. Kilka stacji dalejwsiadła Pani z dzieckiem. Mieli miejsca w tymsamym przedziale. Pani twierdziła że miejsce przyoknie jest jej i dziecka więc mówiłam jej proszęniech Pani pokaże bilet przekonamy się okazuje sięże miała dwa miejsca obok siebie (środkowe i oddrzwi) i to w innym przedziale. Ale nadal siedziała wmoim nie na swoim miejscu i do tego chciaławymusić na mnie aby oddała jej swoje miejsce.Przyszli inni ludzie i był problem bo Pani zajmowałąich miejsca nie chciała ustąpić. Przyszedł kontrolePani mu się naskarżyła że ja nie chce jej dzieckuustąpić miejsca. Kontroler mimo że widział mójbilet i moje miejsce i wiedział że tamta Pani mamiejsce gdzie indziej kazał mi dosłownie oddaćmoje miejsce. Twardo mówiłam nie to po chamskustwierdził że on może mi reszta jazdy "umilić" nastojąco i był przy tym dosłownie chamskii. Resztapasażerów wzięła moją stronę dodatkowo mówiliże jakim prawem on to robi i że oni żądają aby Panioddała miejsca które bezprawie zajmuje, jejmiejsca są dalej. Jak przyjadą jeszcze inne osobyto będzie problem. Dopiero jak posypały się groźbyreklamacji i to że jedna osoba to nagrywanakontroler wycofał się i ja do niego że tej sprawy niezostawię a inni też powiedzieli że w razie czegobędą świadkami.
Według prawa kobietom przysługuje posiłek, jak spalają w trakcie pracy 1100 kcal, a mężczyznom dopiero, jak spalą 2000 kcal. I obliczyli, że konduktorki przekraczają swój próg, a konduktorzy nie. Ręce opadają... – POSIŁKIPKP INTERCITYDLAod 01.01.2024N.Aneks nr 7z dnia 21.12.2023 rokudo Zarządzenia nr 24/2010 Dyrektora PKP Intercity S.A. Zakład Centralny z dnia 27 lipca wsprawie wydawania posiłkóworaz ustalenia wykazu stanowisk pracy na którychzatrudnieni pracownicy uprawnieni są to otrzymywania tych posiłków.W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku Zasady wydawaniaposiłków profilaktycznych i napojów w PKP Intercity S.A. Zakład Centralny wprowadza sięnastępującą zmianę:1. Do 57 dopisać:8a Sekcja Handlowa Warszawa Wschodniab Sekcja Handlowo-Przewozowa w Lubliniec. Sekcja Handlowo-Przewozowa w Białymstokud Sekcja Handlowo-Przewozowa w Terespolue. Sekcja Handlowo-Przewozowa w ŁodziKaKOBIETTOP MINCIITSAZaklad Centraof Chopicklegs 53- Konduktor (kobieta-cały rok)- Kierownik pociągu (kobieta-caly rok)Nie dotyczy wykonywania czynności spisywania skladów pociągu i przygotowywaniadokumentacji na bocznicach tzw ,DEPO2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 rokuOtrzymują:BZWDA, BZWSHZ, BZWSHP1, BZWSHP2, BZWSHP3, BZWSHP4DYREKTOR ZAKLADUJE
PKP jak zwykle na czasie – W imieniu spółki PKP Intercityżyczymy PaństwuSzczęśliwego Nowego Roku2018Za powstałe opóźnienieuprzejmie przepraszamy.ictPKP INTERCITY
Kiedy automat nie wydaje reszty,a koniec miesiąca daleko – Siekierą rąbał biletomaty wtunelu SKMMichał Brancewicz27 grudnia 2023, godz.15:00lib un dWDOPLOpinie (305)Monitoring zarejestrował atak siekierą na biletomat wtunelu SKM Politechnika.fot. monitoring PKP SKMW sobotę, przed Wigilią, nieznany dotąd sprawcadwukrotnie pojawił się z siekierą w tuneluprowadzącym na peron SKM Politechnika >gdzie porąbał biletomaty SKM, automaty systemuFala, gabloty i kamerę. Na szczęście nie ucierpiał
 –
Z dwutygodniowym wyprzedzeniem za bilet w drugiej klasie zapłacilibyśmy 673 zł i 5 gr. – icit PKP INTERCITY20:12:47Moje biletyWyszukaj połączenieKup bilet okresowy iInterrailRegulamin i cennikInstrukcjaXXXXXXFAQObsługaużytkownikówniezarejestrowanychWylogujKalkulator przejazdówgrupowychInformacje o bilecie i cenieODJAZDPRZYJAZD19:58 »10:012023-12-23WARSZAWA CENNUMERMIEJSCA/OPIS67/Korytarz2023-12-24MUENCHEN HBFNUMER WAGONU346PodsumowanieCZAS PODRÓZY14:03OCIĄG60407Przydzielone miejscaWersja kontrastowaPRZEZPLNALEŻNOŚĆ OLEM: 673,05 złBile F18EU07-4215407-421(5)CCCPKP INTERCITY
 – !! Oto on, pociąg nocny „Chopin" wyjechałwłaśnie z Warszawy pierwszy raz w historii aż doMonachium. Niestety tam nie jedzie nikt, bo@PKPIntercity PDP do chwili odjazdu nieuruchomiło sprzedaży biletów w tej relacji.Blamaż, jakiego na kolei dawno nie było.Widocznie nas stać.Przewoźnik DoOperator Desting47010Dominik Lebda@DominikLebdaTCSCHLAFWACENPraha/Budapest/MuenchenHOPIN Opiniony 10min/de54 KM a Lotnisko Chopina/Warsaw Ch(40ModlinPKP INTERCITY-PATIC WAperon platformanchen Praha1947 /Budapest/MarchanIC 407WARSZAWA WSCHODNIACHOPINCast Zach-Opomo PoludniePech-Kabe Gay-Obwięcim-Jerzytowca-Bohumin-Ostrava tin-Breclav-SP Hap-Ling HazbahnhofPuten-Sathug Haut-RosenheimMacher OstendMÜNCHEN HAUPTBAHNHOFTERITYÖBB i 15 innych20:24 9.12.2023 z Earth Wyświetlenia: 2,7k...
 – G1.9AWIRIN
0:26
W PKP każdy pociąg, który zimą dojedzie do celu, to sukces. Nawet jeśli ma 6 godzin opóźnienia – 5 37,55.
0:06
Jeżeli masz jakieś ciepłe, zimowe okrycie na zbyciu, to możesz się nim podzielić, zostawiając na wieszaku na peronie nr 1 – 52a₁WYMIANA CIEPŁAREGULAMIN1. POWIEŚ / ZABIERZ UBRANIA KIEDY CHCESZ(WEŻ UBRANIE ZOSTAW WIESZAK)2. PRZYNIEŚ UBRANIE CZYSTE, KTÓRE DA SIĘPOWIESIĆ. NIE ZOSTAWIAJ UBRAŃ W WORKACHLUB KARTONACH.3. JEZELI WIESZAK JEST PEŁNY PRZYNIEŚ UBRANIEKIEDY INDZIEJ, NIE RZUCAJ OBOK.4. KORZYSTAJ Z PUSTYCH WIESZAKÓW.5. NIE PYTAJ O ZGODĘ BY PRZYNIEŚĆ / ZABRAĆ.6. ZOSTAW PORZĄDEK.fb.com/wymianaciepla
Opóźnienia pociągów sięgają 5 godzin – Śnieżyce, które od soboty obejmują wiele miast w Polsce, doprowadziły do utrudnień nie tylko na drogach, ale również na torach. Wiele pociągów zostało odwołanych lub opóźnionych.Od kilkudziesięciu lat najbardziej stabilną rzeczą w Polsce jest PKP, jej awarie, opóźnienia itd... Paraliż na kolei w Polsce. "Wyłączyli prąd i ogrzewanie"Autor: NG 2 godz.י -
Źródło: onet podróże