Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 511 takich demotywatorów

A ty co obiecałeś sobie w 2021 roku? Czasem lepiej nie obiecywać sobie złotych gór... (13 obrazków)

Siła wyższa, nic nie poradzisz... –  NO I JAK TAM POSTANOWIENIA?BO U MNIE JUŻ PO TEMACIE
- Mniej ruchu - Nie uczyć się angielskiego - Przytyć do lata –
 –
 –
Ja rozmyślający o swoich celach na 2021 r., które miałem osiągnąć w 2020 r., bo obiecałem to sobie w 2019 r., po tym jak w 2018 r. przełożyłem je z 2017 r. –
I cieszyć się z małych rzeczy jak Gollum –  EINSTATYSTYLZNYNPLRELLUBEKSIAKLPOSTANOWIENIANOWOROCZNE:IMPREZOWAĆ JAK HOBBITO- WYGLĄDAĆ JAK ELFO PIĆ JAK KRASNOLUDO BIĆ SIĘ JAK CZŁOWIEKO PALIĆ JAK CZARODZIEJO BOGACIĆ SIĘ JAK SMOK
 –  31 GRUDNIA1 STYCZNIA
archiwum
Czy Bóg istnieje? – ...prawdopodobnie istnieje we wszechświecie jakaś nadrzędna inteligencja, istota ustalająca zasady, takie jak E=mc2 albo wartość liczby pi. Ale istocie tej nie zależy, czy śpiewamy psalmy albo modlimy się, wątpię, czy jej postanowienia można zmienić za pomocą modlitwy do posągu Matki Boskiej, i nie wierzę, że załatwi ci szczególne traktowanie z powodu medalika, który nosisz na szyi.Ken Follett -  "Krawędź wieczności"
Może wysłała pocztą... –  Poz. 35819. „POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" w War-szawie. KRS 0000334972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZYKRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:13 sierpnia 2009 r.(BMSIG-36012/2020]Działając na podstawie 5 8a ust. 3 Statutu Spółki AkcyjnejPoczta Polska z siedzibą w Warszawie („Spółka"), ZarządSpółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniuodcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcjew kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa,jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 -A 00077414000 („Odcinek Zbiorowy Akcji").W konsekwencji, Zarząd Spółki informuje o zamiarze umo-rzenia utraconego Odcinka Zbiorowego Akcji i wzywa dozgłaszania Zarządowi Spółki sprzeciwów wobec zamiaruumorzenia Odcinka Zbiorowego Akcji, w formie pisemnej,w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogło-szenia („Sprzeciw").Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 8a ust. 3Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska, podmiot składającySprzeciw powinien wykazać swoje uprawnienia do wskaza-nego w niniejszym ogłoszeniu dokumentu, będącego przed-miotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub oka-zanie:1) oryginału dokumentu wskazanego w niniejszym ogłosze-niu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowenabycie, bądź2) odpisu prawomocnego postanowienia Sądu o umorzeniudokumentu wskazanego w niniejszym ogłoszeniu.
archiwum
Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dostała sądowy zakaz nazywania Ordio Iuris "opłacanymi przez Kreml fundamentalistami" – Z treści tego postanowienia można wywnioskować, że Sąd podziela zdanie Anny Lempart na ten temat, tylko zabrania o tym mówić pozwanej. Brawo!
 –  SIŁOWNIAPRZYNOSIEFEKTY!M!!S DZYN!NARESZCIEDZYŃ!WIDZĘ, ŻECHUDNĘ!НM?DRODZYKLUBOWICZE, ZEWZGLĘDU NAPANDEMIĘ,WSZYSTKIE NASZESIŁOWNIE ZOSTAJĄZAMKNIĘTE AŻ DOODWOŁANIA.
archiwum
Kadry .... – Wczoraj Roman Giertych odpowiadając sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wykazał jego nieznajomość podstawowych zasad prawa. Dziś kolejny przykład, ze poziom wiedzy kard dobrem zmiany sięgnął dna. Trybunał Konstytucyjny wezwał do wydania z akt  sądowych postępowania odpisu postanowienia którego ... z mocy prawa nie ma w aktach  , bo ( w dużym uproszczeniu ) wydanie tego postanowienia polega ono na "nabiciu" odpowiedniej pieczątki na dokumencie wydawanym wierzycielowi po zakończeniu postępowania. Sami zobaczcie co odpowiedział Sąd na wniosek o wydanie odpisu tego Postanowienia...
 –
Kiedy po 20 stycznia ktoś cię pyta, jak tam realizacja postanowienia noworocznego, żeby schudnąć –
Źródło: fishki.net
archiwum – powód
 –  2020POSTANOWIENIA SHELDONA
 –
archiwum
 –
archiwum
Już nie mogę się doczekać 31 stycznia –
Nie oszukuj się z postanowieniami noworocznymi – Postaw sobie cele możliwe do realizacji