Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 76 takich demotywatorów

archiwum – powód

Czy gdyby Trump wypowiedział wojnę Iranowi, Polska poparłby USA i wywołała wojnę z Iranem? Formalnie nie możemy. Obowiązuje nas jeszcze Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisany w Teheranie dnia 19 marca 1927 roku

Formalnie nie możemy. Obowiązuje nas jeszcze Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisany w Teheranie dnia 19 marca 1927 roku –

Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać Traktat wciąż obowiązuje, ponieważ oba państwa zachowały ciągłość

Traktat wciąż obowiązuje, ponieważ oba państwa zachowały ciągłość – Jakikolwiek udział Polski w konflikcie USA-Iran bez wypowiedzenia tego traktatu - jest sprzeczny z polską racją stanu i powoduje, że na życzenie USA tworzymy sobie wroga tam, gdzie zawsze mieliśmy przyjaciół Żadnej wojny z Iranem nie będzie. Polska podpisała traktat o przyjaźni z Cesarstwem Persji już w 1927 rokuPrzejęci pragnieniem wznowienia węzłów szczerej przyjaźni, które zawsze istniały między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem w przeszłości, oraz w przeświadczeniu, że wzmocnienie tych stosunków, opartych na zasadzie wzajemności i równości doskonałej, przyczyni się do rozkwitu i dobrobytu ich Narodów, zgodzili się zawrzeć Traktat Przyjaźni.Pokój niezamącony i wieczna przyjaźń trwać będzie między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem oraz pomiędzy obywatelami obu Państw.

Ustawa 447 o restytucji mienia pożydowskiego - tak Amerykanie łamią traktat podpisany z nami w 1960 roku! Zgodnie z polskim prawem mienie bezspadkowe polskich obywateli przechodzi na własność Skarbu Państwa, niezależnie od ich pochodzenia

Zgodnie z polskim prawem mienie bezspadkowe polskich obywateli przechodzi na własność Skarbu Państwa, niezależnie od ich pochodzenia – CZYLI jak umrzesz i nie masz rodziny, która po spadek po tobie się zgłosi (nawet tej dalszej) to wszystko staje się państwowe, a nie że 70 lat później nagle jakiś inny kraj zażąda rekompensaty, bo w sumie to byłeś tej samej narodowości... Układ zawarty między rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych. Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnąc dokonać uregulowania roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Polski oraz pragnąc dokonać postępu w stosunkach gospodarczych między obu krajami, uzgodniły, co następuje: Art. I A. Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwany dalej Rządem Polskim, zgadza się zapłacić, a rząd Stanów Zjednoczonych przyjąć sumę 40 milionów dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich żądań obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie niniejszego układu.B. Zapłata przez Rząd Polski sumy 40 milionów dolarów będzie dokonana do rąk Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych w 20 rocznych ratach po 2 miliony dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych, przy czym każda rata powinna być uiszczona w dniu 10 stycznia, poczynając od dnia 10 stycznia 1961 r. Art. II Roszczeniami, o których mowa w art. I i które są uregulowane i zaspokojone niniejszym układem, są roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z tytułu: a) nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia; b) przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania mienia na podstawie polskich ustaw, dekretów lub innych zarządzeń, ograniczających lub uszczuplających prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia, przy czym rozumie się, że dla celów niniejszego ustępu datą przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania jest data, w której tego rodzaju polskie prawa, dekrety lub inne zarządzenia zostały po raz pierwszy zastosowane do mienia; c) długów przedsiębiorstw, które zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę, i długów, które obciążały mienie znacjonalizowane i przejęte na właśność lub inaczej przejęte przez Polskę. Art. III Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych w myśl art. I niniejszego układu zostanie rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału, zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych. Art. IV Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego, o których mowa w art. I niniejszego układu. W przypadku, gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu – Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych
archiwum

Dziś obchodzimy 100 - rocznicę powrotu Polski na mapy świata.

Dziś obchodzimy 100 - rocznicę powrotu Polski na mapy świata. – 28 czerwca 1919 r. R. Dmowski i I. Paderewski, po półrocznych negocjacjach podpisują Traktat Wersalski, kończący formalnie I wojnę światową i przywracają podmiotowość państwa polskiego.W mediach dzisiaj cisza o tej rocznicy, być może dlatego, że Dmowski był "antysemitą", a Piłsudski wręcz przeciwnie ;)

„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”, czyli tzw. ACTA 2 Bezpośrednio łamie postanowienia art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja ma pierwszeństwo nad prawem unijnym.

Bezpośrednio łamie postanowieniaart. 54 KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej.Konstytucja ma pierwszeństwo nad prawem unijnym. – „1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. (...)”W 2005 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.W 2011 roku TK uznał, że przedmiotem skargi konstytucyjnej w RP mogą być nie tylko przepisy wydane przez któryś z organów polskich, ale także akt prawny wydany przez organ organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska.TK badając Traktat Lizboński stwierdził też, że przepisy konstytucji mówiące o przekazaniu uprawnień organizacji narodowej na podstawie umowy nie dają podstawy do przekazania organizacji lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowanie decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją RP.

Przewidywanie - poziom ekspert

Przewidywanie - poziom ekspert –  FAKTOPEDIA.Po podpisaniu traktatu wersalskiego francuskimarszałek Ferdynand Foch powiedział: "To nie jestpokój, to jedynie zawieszenie broni na 20 lat."20 lat i 65 dni później wybuchła II wojna światowa

Świecie, dokąd zmierzasz?!

Świecie, dokąd zmierzasz?! –  Brytyjscy urzędnicy domagają się by 	nowy traktat Narodów Zjednoczonych 	używał terminu "ciężarni ludzie” 	zamiast "ciężarne kobiety”

Wycofanie się USA z traktatu grozi nuklearną zagładą Łamanie traktatu przez Rosję zapewnia pokój i stabilność

Łamanie traktatu przez Rosję zapewnia pokój i stabilność – Logika mediów
archiwum

Karma wraca - Trump poucza Macrona

Karma wraca - Trump poucza Macrona – Bardzo smutny dzień i noc w Paryżu. Może czas zakończyć niedorzeczny i niezwykle kosztowny Traktat Paryski i zwrócić pieniądze ludziom w postaci niższych podatków? Stany Zjednoczone wyprzedziły inne kraje i były jedynym ważnym krajem, w którym emisje spadły w zeszłym roku!

Najdłuższa wojna w historii trwała 335 lat i nikt w niej nie zginął. Trwała między Holandią a wyspami Scilly. Nikt o niej nie pamiętał, dopóki historyk na wyspach nie skontaktował się w tej sprawie z Holandią. Traktat pokojowy podpisano w 1986 roku

Najdłuższa wojna w historii trwała 335 lat i nikt w niej nie zginął. Trwała między Holandią a wyspami Scilly. Nikt o niej nie pamiętał, dopóki historyk na wyspach nie skontaktował się w tej sprawie z Holandią. Traktat pokojowy podpisano w 1986 roku –
archiwum

Donald Trump przeprowadził owocną dyskusję z Władimirem Putinem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i innymi światowymi przywódcami podczas paryskich obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Donald Trump przeprowadził owocną dyskusję z Władimirem Putinem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i innymi światowymi przywódcami podczas paryskich obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. – Prezydencji omówili traktat nuklearny, traktat INF (Układ o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu), handel, sankcje, sytuację w Syrii, Arabii Saudyjskiej, Afganistanie, Chinach i Korei Północnej.
archiwum

Kazimierz Łyszczyński - najbardziej znany polski ateista.

Kazimierz Łyszczyński - najbardziej znany polski ateista. – Za ten traktat o nieistnieniu boga został skazany na niehumanitarną śmierć.
Źródło: Internet
archiwum

Jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski Traktat Lizboński podpisany przez św. pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Traktat Lizbońskipodpisany przez św. pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – I od 2007 roku pracujecie dla Niemców, kupujecie od Niemców, a pieniądze z waszych pensji idą do Niemiec
archiwum

Badania nad greckimi mitami i eposami wskazują że były one bardzo bogate w zaszyfrowaną wiedzę.

Badania nad greckimi mitami i eposami wskazują że były one bardzo bogate w zaszyfrowaną wiedzę. – Np. legenda o Argonautach, znającym ówczesny konstekst kulturowy i zawiłości ówczesnej Greki, umożliwiał dokładne rozpoznanie poszczególnych gwiazd i planet, ustalenie ich położenia względem Ziemi i siebie nawzajem, (co było bardzo przydatne w nawigacji) oraz przedstawiał ówczesną wiedzę geograficzną, dzięki czemu Grek który z pasją słuchał opowieści o dzielnym Jazonie i Argonautach, zostawał wyposażony w niezbędną wiedzę nawigacyjną.W podobny sposób są napisane także niektóre traktaty filozoficzne. Np. Kosmogonia Parmenidesa z Elei jest wierszem przesyconym alegoriami i odwołaniami do ówczesnej mitologii, po "rozszyfrowaniu" okazuje się zaś, że omawia m.in. reguły wnioskowania logicznego, oraz przedstawia argumenty na rzecz zasady przyczynowo-skutkowej, rozróżnienie przyczyny od skutku oraz prawo wyłączonego środka. Był to zatem prawdopodobnie pierwszy traktat naukowy o logice, jedynie napisany w ozdobnym stylu oraz w sposób przystępny i zrozumiały dla ówczesnych czytelników.
Źródło: C . de Santillana "The Origins of Scientific Though", New York, 1961

Skoro Morawiecki wynegocjował w 2003 roku traktat z UE to pewnie może wszystko (32 obrazki)

archiwum

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik – Jako prawdziwy człowiek renesansu zajmował się nie tylko astronomią ale także medycyną, prawem i ekonomią. W roku 1523 na prośbę Zygmunta Starego wygłosił w Piotrkowie swój traktat „Monetae cudendae ratio” czyli „Traktat o monetach” lub „Traktat o pieniądzu”, w którym wykazał zależności między pieniądzem lepszym - bogatszym w drogocenny kruszec - a gorszym, bitym z pośledniejszego metalu. W traktacie tym położył też fundament pod „ilościową teorię pieniądza”.
archiwum

Czy gdyby Roman Dmowski nie był "antysemitą", to wszyscy Polacy poza datą 11.XI, znaliby również datę 28.VI?

Czy gdyby Roman Dmowski nie był "antysemitą", to wszyscy Polacy poza datą 11.XI, znaliby również datę 28.VI? – 28 czerwca Roman Dmowski w Wersalu podpisuje, po rokowaniach, traktat. Od tego dnia, Polska po przeszło wieku, ponownie pojawia się na mapach świata.Dlaczego od 100 lat, polscy politycy, szkoły, media, "wielbią" tylko Piłsudskiego, a Dmowskiego odsuwają w niepamięć?Częściowa odpowiedź znajduje się w źródle pod demotem.
archiwum

Kiedy Niemcy podpiszą wreszcie traktat pokojowy z Polską?

Kiedy Niemcy podpiszą wreszcie traktat pokojowy z Polską? – Od końca II Wojny Światowej Niemcy nie podpisały traktatu pokojowego z Polską. Podobna sytuacja jest między Japonią, a Rosją. Tak więc do dziś jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, biorąc to na logikę.

Traktat o dobrym sąsiedztwie

Traktat o dobrym sąsiedztwie –
archiwum

We wszystkich najistotniejszych sprawach

We wszystkich najistotniejszych sprawach – czy to Traktat Lizboński czy CETA, te 2 partie w Europarlamencie głosują TAK SAMO !Coby Nas Polaków jeszcze bardziej ograniczyć, ubezwłasnowolnić i upodlić.