Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 48 takich demotywatorów

archiwum
PiSowscy komuniści chcą przepchnąć ustawę dzięki której będą mogli zabierać majątki tym którzy krytykują ich działania. Dzięki temu Polska będzie się niewiele różniła od Rosji, Białorusi  czy Korei Północnej. –
Źródło: yt wideo prezentacje.
"W Grecji członkowie Komunistycznej Partii Grecji i Młodzieży Komunistycznej zablokowali transport sprzętu wojskowego i pojazdów USA i NATO" –
archiwum
Pamiętacie jak w czasach PRL komuniści nas okradali z wyprodukowanych towarów? – Wszelkie wyroby mięsne, konserwy, słodycze i zabawki oddawaliśmy ruskim w zamian za to, że oni brali od nas węgiel i drewno. Dla nas zostawało to, co im się w tyłki nie zmieściło.Myślę że teraz historia zatoczy koło i zła karma powróci. Ruskim zacznie doskwierać głód, i będą skazani na to, co się obywatelom cywilizowanego świata nie zmieści w d**y.Ciekawe, czy lubią najtańsze pasztetówki, psią karmę albo przeterminowane o 20 lat płatki owsiane? Nie? To polubią! Głód się okaże najlepszym kucharzem :-)
archiwum
Z „braterską troską” abp Stanisław Gądecki skrytykował próby reform Kościoła katolickiego w Niemczech. Przypomina mi to braterską troskę, z jaką sowieccy komuniści odnosili się do prób liberalizacji ustroju w PRL. – Na szczęście dla Niemców, możliwości interwencji Gądeckiego ograniczają się do pisania listów.   Komentuje prof. Stanisław Obirek: „[List Gądeckiego] to tekst wyjątkowo przewrotny, gdyż stanowi rodzaj ucieczki od własnych problemów i próbę usprawiedliwienia strategii ucieczki od odpowiedzialności, w której polscy hierarchowie osiągnęli mistrzostwo świata”
archiwum
Kościół katolicki – To najgorsze co przytrafiło się Polsce w całej naszej historii, to gorsze niż zaborcy, hitlerowcy, komuniści i PiS razem wzięci. 1000 lat dojenia, czas już z tym skończyć
archiwum
Jak odróżnić lewaka od prawaka? – Lewak mówi, że PiS to faszyści, a prawak, że PiS to komuniści.
archiwum
Wczoraj Jerzy Bokłażec pisał o arcybiskupie Jędraszewskim, straszącym rzekomym zamachem Komisji Europejskiej na chrześcijańskie święta, ale okazuje się, że językiem Jędraszewskiego przemawia również Franciszek. Kościół jest jeden. – Jerzy Bokłążec przypomina: w projekcie zaleceń dla pracowników KE, motywowanym szacunkiem dla odrębności kulturowej, znalazły się sugestie, by nie przyjmować z góry, że wszyscy są chrześcijanami i nie składać życzeń bożonarodzeniowych, lecz raczej „seasonal greetings”. Tymczasem z wypowiedzi Franciszka wynika, że naziści i komuniści szanowali różnorodność kulturową i że jest to godne potępienia. Skala niezrozumienia sprawy przez papieża zapiera dech w piersiach. Ale tak działa religia – wywołuje głęboką niezdolność przyjęcia perspektywy odmiennej niż własna.
archiwum
TVP telewizja założona przez komunistów, zarzuca TVNowi że... jest taka sama. – Ktoś to ogarnia?
archiwum
Kościół przedstawia siebie jako bastion oporu przeciw komunizmowi i ofiarę prześladowań, ale zwykle pomija fakty, które rzucają cień na ten obraz. – W czasach PRL zbudowano prawie 2 tys. kościołów. Co więcej, katoliccy duchowni i komuniści znaleźli wspólny obszar zainteresowań: moralność publiczną, o czym opowiada prof. Stanisław Obirek. A ja dodam, że autorytaryzmy zwykle głośno troszczą się o ład moralny, czym przykrywają swoje zepsucie i uzasadniają opresję. Dziś również to czujemy.

Pułkownik Adam Mazguła w żołnierskich słowach do Jarosława Kaczyńskiego:

 –  Adam Mazguła2 paź •OJarosławie Kaczyński, pan oszalałJestem pod wrażeniem umiejętności nazywaniarzeczy tak, jak to tylko może zrobićkomunistyczny doktor nauk prawnych.Podczas swoich publicznych wystąpień pan nieprzemawia, nie mówi do ludzi, nie przekazujemyśli, tylko im ubliża, szczuje i dzieli. Swojąagresję ukrywa pan pod trudnymi i potocznienieużywanymi słowami.Kiedyś zastanawiałem się, co znaczy ożywioneprzez pana poddańcze słowo „kondominium".Często używał pan określeń o bardzo negatywnejkonotacji, wręcz określające zdrajców, jak„kompradorskie elity". Mówił także o„skomprymowanym państwie", a w swoichprzeciwnikach widzi „elementy animalne",oszczerstwo i zniesławienie określa pan słowem„dyfamacja", czyli tak, jak nazywał to Adolf Hitler.Panie Jarosławie,dlaczego nie wyszukuje pan w słowniku pięknychokreśleń na miłość, szczęście narodu, rozwójspołeczny, partnerstwo i solidarność narodową?Zastanawia mnie, dlaczego w ogóle nie stosujepan takich słów?Niezbyt dawno użył pan określenia „ojkofobia" -straszne słowo nienawiści wobec swojegomiejsca zamieszkania. Tak ukazał Pan sędzióworzekających w sprawie roszczeń, wmawiając im,że dotknęła ich ojkofobia, czyli mimowolnaniechęć lub nienawiść do własnego narodu.Panie J. Kaczyński,jeśli dobrze rozumiem, rolą sędziów w naszymdemokratycznym społeczeństwie jest stosowanieobowiązującego prawa w naszym kraju, bezoglądania się na to, czy podsądny jest Polakiem,Żydem, Niemcem, czy jest katolikiem, czyniewierzącym. To pan, jako polityk, stanowi prawood wielu lat i to pan odpowiada za to, jakie toprawo jest. Nie chodzi przecież o to, kto orzeka,ale o to, by było zgodnie z obowiązującym wPolsce prawem.Pańskie określenie, że to sędziowie źle orzekają,bo, według pana, przeciwko Polakom – tonastępny jaskrawy przykład niezrozumienia istotyprawa.Pan chce przez to powiedzieć, że ma ono chronićPańskie interesy, interesy partii „łże-elit", a nie,określone w konstytucji prawa i obowiązki dlacałego społeczeństwa?Czy zatem celem pańskiej partii jest takie właśnie„reformowanie prawa", by broniło jedynie waszychinteresów?Jeśli tak, to czy pan nie wychował sięprzypadkiem na bolszewickim prawie dyktaturyproletariatu?Czy zdejmowanie odpowiedzialności z siebie,jako polityka odpowiedzialnego, za jakośćstanowionego prawa i obarczania tąodpowiedzialnością innych, którzy za to nieodpowiadają – to taka specjalność „rasy panów?Skąd pan wyciągnął określenie „ojkofobia"?Czy panu obrzydł dom rodzinny?Dlaczego tak bardzo bliskie jest panu określenie„komuniści i złodzieje?Dlaczego w pańskiej głowie pojawiają się myśli okanaliach, o zabójcach brata, albo ubekach i otym, kto stoi tam, gdzie wtedy stało ZOMO?Czy wszystkie te określenia zakorzenione są wPańskim życiorysie?Dlaczego one są tak silne i tak wciąż obecne wPańskiej psychice?Panie Jarosławie Kaczyński,pielęgnuje pan w sobie nienawiść, tworzy wokółsiebie atmosferę umiłowania kłamstwa iodwracania znaczenia słów. Nawet z biskupówkatolickich zrobił pan bezkarne partyjne łże-elitywyznania smoleńskiego.Pan jest ogarnięty chorobą nienawiści dowłasnego domu, rodziny, społeczeństwa i narodu.To pan chorobliwie ubliża i dzieli nas, Polaków, nagrupy i sorty.To pana ogarnęła ojkofobia.Nie wiem, na co pan liczy, ale przepowiadam panurychłe przejście z pozycji oskarżyciela dowolnychgrup społecznych i narodu do pozycjipodsądnego. Zacytuję panu co najmniej dwaparagrafy Kodeksu karnego, które łączą się ztreścią tego listu.Art. 133. Znieważenie Narodu lub RzeczpospolitejPolskiejDz.U.2018.0.1600 tj. - Ustawa z dnia 6 czerwca1997 r. - Kodeks karnyKto publicznie znieważa Naród lubRzeczpospolitą Polską,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.***Art. 216. Znieważanie osobyDz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca1997 r. - Kodeks karny§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecnościalbo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznielub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tejdotarła,podlega grzywnie albo karze ograniczeniawolności.§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocąśrodków masowego komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnościalbo pozbawienia wolności do roku.***Panie J. Kaczyński,człowiek, który aspiruje do przewodzenianarodowi, nie może bać się Konstytucji RP czybiałej róży. Musi znać takie wyrazy jak miłość,radość, tolerancja, zaufanie, wspólny cel,wzajemny szacunek i życzliwość.Nie może, wstydzić się słowa przepraszam czysię pomyliłem. Mąż stanu musi byćodpowiedzialny i nie może się wstydzić, że kochaludzi. Nie ma jednak prawa szczuć i nienawidzić.Ostatnio przekroczył pan kolejny poziomkompromitacji, jako człowieka. Wysłał pan dziecido lasu na śmierć, bo to podnosi panu słupkipoparcia propagandowych faszystowskichzawodowych patriotów.Spowodował pan katastrofę humanitarną iprzekonuje pan, że to dla dobra Polski. Panprzecież nic nie robi dla dobra Polski, tylkowszystko dla dobra władzy, panowania nadludźmi, okradania ich, poniżania, mszczenia się zanieudane życie.Pan oszalał.Pan jest niebezpiecznym i nieobliczalnymignorantem z pękiem granatów w ręku i tylkonieumiejętność wyrwania zawleczki nie powodujejeszcze terrorystycznej detonacji. Jednak kiedyśsię uda.Aby zrozumieć ten fenomen nieprzystosowanegoparanoika przy władzy, przyglądam się pańskiemuzdjęciu i porównuję z ojcem. Czyje geny panodziedziczył?Powstańca, który przeszedł na stronę UB, czyinnego sowieckiego ludobójcy Polaków?Mam nadzieję organizatorze złodziejstwa ioszustwa, że stan, w który nas, jako naródzaprowadziłeś w atmosferze jadu, izolacji inienawiści szybko się skończy. Tęsknię zawidokiem ławy oskarżonych z panem w roligłównej, jako lidera oraz PiS-mafii najemnychpotakiwaczy w rujnowaniu Polski i skłócaniuPolaków.Adam MazgułaFot. Archiwum IPN.Rajmund Kaczyński, Jarosław Kaczyński, WilhelmŚwiątkowski
archiwum
Jak przed rokiem 1989, tak i dzisiaj żywię nadzieję, że to zachodnie „zło” w końcu do nas dotrze. –
archiwum
2 lipca 1923 roku w miejscowości Kórnik urodziła się Maria Wisława Szymborska – "Stanisław Krajski: Wisława Szymborska - "Zabić księży"""Szymborska z garstką podobnych jej krakowskich intelektualistów domagała się przyspieszenia wykonania wyroków śmierci na krakowskich księżach, których komuniści kłamliwie oskarżyli o pracę dla obcego wywiadu."
 –
Kazimierz Nawrócony –  „PiS to po prostu komuniści,którzy udają że wierzą w BogaKazik Staszewski
Prawdziwi Polacy oburzeni, a ty? –  MartynaBP @bpjmartynaBoże widzisz i nie grzmiszKokolino Młody narybek komunistów, co się dziwić ?
 –  Za posiadanie niewielkich ilości marihuany pójdziesz do więzienia na więcej czasu niż dzieciobójca Nienawidzi tu się przedsiębiorców Nie przeprowadzisz tu aborcji nawet, jak płód nie ma głowy Non stop słyszysz o zbiórkach pieniedzy na chore dzieci (patrz aborcja) Komuniści mogliby uczyć się od nas komunizmu Za posiadanie niewielkich ilości marihuany nic ci się nie stanie Lubi tu się przedsiębiorców To Twoja sprawa czy chcesz przeprowadzić aborcję Apele o pomoc w akceptowalnej ilości Normalny, zachodni kraj Żubr Dobre, lokalne piwko
archiwum
Chce ci się pracować? Jesteś przedsiębiorczy? Już niedługo ci przejdzie - komuniści z PiS wybiją to ci z głowy. –
 –  Zaraza...
Brzmi jakoś znajomo, czy tylko mi się wydaje? –  Komunista - zwolennikkomunizmu, czyli pogląduzakładającego likwidacjęwłasności prywatnej i rządyjednej partii, która kontrolujeżycie wszystkich obywateli.Polscy komuniści, pod-porządkowani władzomZwiązku Sowieckiego, rzą-dzili naszym krajem w latach1944-1989.
Źródło: Podręcznik kl.4 Wczoraj i dziś. Wyd.Nowa Era.
archiwum – powód
Liberalna demokracja i komunizm mają „niepokojące podobieństwa”. – „Pierwszym sygnałem, który mnie zaalarmował, był sposób, w jaki byłych szefów komunistycznego reżimu witano z otwartymi ramionami w nowej Polsce i Unii Europejskiej, a ja, antykomunistyczny konserwatysta, znajdowałem się na marginesie systemu” – stwierdził w piątkowym wydaniu dziennika „Le Figaro” prof. Legutko.„W Parlamencie Europejskim komuniści są teraz w głównym nurcie politycznym! Były aparatczyk partyjny, były premier Leszek Miller, który w okresie upadku komunizmu przywiózł z Moskwy torbę pełną dolarów przekazanych przez sowieckie Biuro Polityczne, jest przedstawiany jako wzorowy Europejczyk, a ja jako niebezpieczny outsider” – mówi europoseł.