Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 245 takich demotywatorów

 – WHITEMANTIS 2017
 – Empellevran
Jadwiga Staniszkis urodziła się w 1942 roku. W 1964 roku ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1971 roku, siedem lat później habilitację, a w 1992 roku tytuł profesora nauk humanistycznych – W swojej pracy naukowej zajmowała się m.in. kwestiami związanymi z transformacją, teorią realnego socjalizmu, instytucjonalizacją postkomunistycznego porządku i globalizacją
Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, dlaczego to właśnie Shrek uratował Fionę (mimo tego, że mnóstwo rycerzy próbowało to zrobić) – W każdym razie na samym początku pierwszej części Shrek mówi o tym, że białka z oczu ludzi najlepiej smakują na tostach. W scenie, w której Shrek spaceruje z osłem po zamku w tle widać książkę z przepisem na przyrządzenie rycerzy. Wiemy również, że Fiona staje się ogrem w nocy.Z tego możemy wywnioskować, że Fiona zjadła wszystkich rycerzy, którzy przybyli przed Shrekiem, ale nie zjadła samego Shreka, ponieważ ogry nie jedzą ogrów
Jedyna teoria spiskowa, w którą wierzę – Jeśli jesteś uprzejmy ipomocny dla obcych,to różni przypadkowi ludziepomogą ci, kiedy będziesztego potrzebował wprzyszłości
Jedyna teoria spiskowa, w którą wierzę – Jeśli jesteś uprzejmy ipomocny dla obcych,to różni przypadkowi ludziepomogą ci, kiedy będziesztego potrzebował wprzyszłości
Ziemia jest jednak okrągła! –
Piłka do koszykówki jest płaska! Nie zaprzeczaj! – 10
Prawdziwa? – Pieniądze dają szczęście,zdrowie, wolność i władzę nadswoim życiem
A... czyli wszystko się zgadza, to jest profesor z bożej łaski – "[...] Mi nie chodzi o to, że w centrumjest Ziemia jako taka, ale raczej że jakocud stworzenia bożego, jedyna planeta,na której jest życie i na którą zszedłZbawiciel, Ziemia powinna byćwywyższoną a teoria Kopernika mniejforsowana w szkołach".~Krystyna Pałowicz
Źródło: Facebook
Zaraz, coś mi to przypomina – 10TWOGHEmtoDEXTER'SLABORATORTLOO10911298190196018808900the BIGBANGTHEORY
 –
 – TEORIA JEST WTEDY,KIEDY WSZYSTKO WIEMY,ALE NIC NIE DZIAŁA.PRAKTYKA JEST WTEDY,KIEDY WSZYSTKO DZIALA,ALE NIKT NIE WIE DLACZEGO.TUTAJ(NA POLITECHNICECZĘSTOCHOWSKIEJ) ŁĄCZYSIĘTEORIĘ Z PRAKTYKĄ.TU NIC NIE DZIAŁAI NIKT NIE WIE DLACZEGO.

Karol Wójcicki odpowiada wszystkim, którzy twierdzą, że ostatnie zorze widziane nad Polską to dzieło amerykańskiego HAARP:

 – Z głową w gwiazdach2 godz. ✪Dobrze, ustalmy to sobie raz na zawsze,żebym nie musiał się więcej powtarzać1) Działania HAARP nie miały NIC wspólnegoz ostatnią zorzą polarną obserwowaną nadPolską. Zorza została wywołana przez silnystrumień wiatru słonecznego pochodzącegoz CME, a nie przez żaden eksperyment.2). Efekt poświaty wywoływany przez HAARPjest ledwo dostrzegalny nieuzbrojonymokiem w najbliższej okolicy ośrodka naAlasce. Nijak ma się to do silnego blaskuzorzy polarnej wywołanej przejściem CME.Łączenie występowania zorzy polarnej zdziałalnością HAARP to stara teoriaspiskowa, która niezwykle działa nawyobraźnię, ale nie ma nic wspólnego zrzeczywistością.3) Zorza polarna nad Polską jest jaknajbardziej zwyczajnym zjawiskiem. Choć wprzeważającejwiększości przypadkówobserwujemy ją w rejonachokołobiegunowych, zdarzają się zorze na tylesilne, że można zaobserwować je naniższych szerokościach geograficznych.Sama nazwa "aurora borealis" zostałanadana przez Galileusza, który zaobserwowałto zjawisko... we Włoszech.W ciągu roku z Polski można zobaczyćkilkadziesiąt razy takie zjawisko. Zwyklerejestrują je tylko ci, którzy wiedzą o nimdużo więcej od przeciętnego Kowalskiego.Zorza pojawia się na krótko i wymagaszczególnych warunków obserwacyjnych -dlatego nie jest powszechnie obserwowana.4) Taka jasna zorza zdarza się raz nakilka-kilkanaście lat. Jej pojawienie wymagabowiem wystąpienia wyjątkowosprzyjających warunków tzw. pogodykosmicznej. Częściej możemy się ichspodziewać w okolicach okresu maksimumcyklu słonecznego (+- 2 lata).Podobne warunki, umożliwiające zobczeniezorzy nieuzbrojonym okiem (bardo dużagęstość i prędkość i odpowiednia orientacjapola magnetycznego wiatru słonecznego),zdarzały się już w tym rok i z pewnościąponownie się wydarzą (np. jutro tj. w sobotę11 listopada 2023).5) Wiele stron i portali "popularnonaukowych"postanowiło skorzystać z klikalności tematu iopublikowało teksty, które mogą wprostsugerować jakieś połączenie międzydziałalnością HAARP, a wystąpieniemostatniej silnej zorzy polarnej. Takie działanieuważam za naganne i skrajnienieodpowiedzialne.6) Uważam, że rozsiewanie teorii spiskowychi pseudonaukowych głupot jest jednym zwiększych zagrożeń współczesnego świata.Nie ma i nie będzie na nie miejsce na "Zgłową w gwiazdach".Od dziesięciu lat zajmuję się zawodowoobserwacjami zorzy polarnej, wielokrotnie teżpopularyzuję wiedzę na ten temat, pokazującWam zorze polarne np. podczas transmisjiLIVE.Jakakolwiek próba udostępniania pod moimitreściami teorii spiskowych dotyczącychHAARP będzie kończyła się usuwaniemkomentarzy i bezwzględnym banem. Niebędę wdawał się w dyskusje z wyznawcamiteorii spiskowych (to samo tyczy się tutaj oddawna płaskiej ziemi i ruchówantyszczepionkowych). "Z głową wgwiazdach" pozostanie miejscem wolnym odtego typu treści.Karol Wójcicki
"Teoria wielkiego podrywu" w prawdziwym życiu – gunaerystargarygun FollowCzytałem raz historię o gościu którypoznał żonę na konwencie Star Trekaprzy czym ona mówiła po portugalsku aon po francusku ale oboje znaliklingoński więc rozmawiali ze sobą poklingońsku przez kilka miesięcy zanimsię nauczyli nawzajem swoich języków81,970 notes
 –
Zupełnie tak samo, jak PiS, który kurczowo trzyma się władzy. Ich nową teorią jest fałszerstwo. Miałoby rzekomo zostać sfałszowanych 600 000 głosów – Numer domuNumer mieszkaniama prawo głosgAdres zamieszkaniaGmina (miasto, dzielnica)MiejscowośćUlicaZaświadczenie o prawie do głosowania nr ZPG,XOAMMINISTRACH I SPRAW OBYWATEASIA STOŁECZNEGO WAGATURA W DZIELNICY WAWEZWarszawa, ul. Żegabat.(89) 44-00-075Imię (imiona)NazwiskoNumer PESEL(pieczęć nagłówkowa urzędu)RzeczpospolitaPolskaul.MACIEJJELENIA GÓRAJELENIA GÓRA(miepce naWARSZA03.10.2
Jest to jeden z pierwszych eksperymentalnych dowodów ogólnej teorii względności – Physics + Astronomy
0:35
W Niemczech istnieje popularnateoria spiskowa, wg którejmiasto Bielefeld nie istnieje – Teoria ta jest znana jako „Bielefeldverschwörung” (spisek bielefeldzki). Rzekomo Bielefeld jest tylko wymyśloną miejscowością stworzoną przez tajne organizacje lub rządy, aby ukryć prawdziwe wydarzenia, które tam mają miejsce.Teoria spiskowa narodziła się w latach 90. na niemieckim forum internetowym i jest oczywiście żartem, ale stała się popularna w Niemczech. Po kilku latach do żartu dołączyła nawet kanclerz Angela Merkel, mówiąc „O ile w ogóle istnieje”, „Miałam wrażenie, że tam byłam”. Władze Bielefeldu początkowo próbowały walczyć z tą teorią. Ogłosiły nawet konkurs, w którym można było udowodnić istnienie miasta i zdobyć nagrodę pieniężną 16Vrin474
Doceńmy to poświęcenie!Jakąś premią czy coś... – Mam teorię:jako naród jesteśmy podzieleni. Zbliżające się wyborytylko powiększają przepaść pomiędzy nami. A cozawsze łączy Polaków? Tragedia narodowa! I dlategomyślę, że nasi kopacze specjalnie tak grają - żebynas zjednoczyć.Piękny gest.