Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 25 takich demotywatorów

archiwum
.. w jakiej tkwiliśmy przez cały wiek siedemnasty i trzy czwarte osiemnastego, wówczas gdy inne narody spełniały największą pracę myśli"       Tadeusz Boy-Żeleński – W XXI wieku, Nasi Okupanci znowu próbują wykręcić podobny numer
Lekarz Eugeniusz Łazowski uratował życie 8.000 Żydów - wstrzykiwał im niegroźną bakterię Proteus OX19, która sprawiała, że testy na tyfus wychodziły pozytywnie. Okupanci bojąc się rozprzestrzenienia epidemii nie wywozili ludzi ze skażonego terenu –
 – ...każdy rząd w Polsce, chce czy nie chce, będzie się uginal pod naciskiem kleru, dopóki ciemnota lub bierność ogólu będzie czyniła ten kler realną czy fikcyjną potęgą. Dopóki w Polsce będzie można wykrzykiwać wzniośle: "Bóg i reli-gia", tam gdzie w gruncie chodzi o władzę i o pieniądze -dopóty kasta wyodrębnionych z życia dzikusów będzie re-gulatorem najdonioślejszych spraw społeczeństwa, z jego największą szkodą. Są bakterie, które zabija się światlem. tadeusz żeleński (boy) I Nasi okupanci I
archiwum
"Amerykańscy okupanci" wyzwalają obóz koncentracyjny. – Wyobraźcie sobie jak czują się Amerykanie, kiedy niektórzy Polacy nazywaja ich okupantami ? Jak Polacy, kiedy słyszą o "polskich obozach zagłady".
archiwum – powód
dawniej         dziś –
Źródło: facebook.com
archiwum
Gdyby wnioskować z tych „Wiadomości Parafialnych” – jak i z wielu innych objawów – trzeba by dojść do przekonania, że katolicyzm w Polsce jest zaledwie w jakich 20% religią, a w 80% przemysłem, znakomicie zorganizowanym przedsięwzięciem finansowym. – Tadeusz Boy Żeleński - Nasi Okupanci -
archiwum
Okupanci,bohaterzy rewolucji walczący z kaczystowskim reżimem lecą na Maderę 31.12.2016 – emigracja rotacyjna
archiwum
Mniej znane powigilijne zdjęcie z warszawskiego squatu. –
archiwum
Posłowie Okupanci. Zimno wam?Kupcie sobie lokomotywę. –
archiwum
Ukraińcy chcą uznać ludobójstwo. Polskie na Ukraińcach… – Z powodu uznania przez Senat RP rzezi wołyńskiej za ludobójstwo, odbył się protest przed polska ambasadą RP w Kijowie. Uczestnicy wezwali władze do uznania polityki II RP za ludobójstwo na ludności ukraińskiej.Wyższa izba polskiego parlamentu poparła uznanie obronnych działań Ukraińców na Wołyniu przeciw polskim okupantom za ludobójstwo. Po raz pierwszy w historii okupanci postanowili nazwać siebie ofiarami. Liga Narodów w 1921 roku uznała Polskę za okupanta Galicji i Wołynia. Ukraińcy opowiadają się za pojednaniem z Polakami. Jednak nie powinni przepraszać okupantów. Za okupację, masowe mordy, burzenie prawosławnych cerkwi i zadane nam gwałty. Jeśli Polska chce zatrzymać proces pojednania, to my jednostronnie przedłużać go nie będziemy – mówił organizator akcji, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób.
archiwum – powód
"A biskupi szaleją. Niedługo czekaliśmy na skutki konkordatu, owego niepoczytalnego konkordatu, dającego biskupom przywileje, jakich nie mieli w Polsce nawet w średniowieczu,... – .. luźnie związanych z naszym społeczeństwem, czujących się ponad naszym prawem.[…] Stanisław Boy - Żeleński "Nasi okupanci" - 1932 rAktualne nadal , po 83 latach
archiwum
IMIGRANCI=OKUPANCI – Zatapiać na morzu zanim dotrą do EuropyPan profesor określił to jak należy.
archiwum
Niemcy kiedyś nas mordowali w milionach i okupywali nasz kraj, a teraz zmuszają do przyjmowania imigrantów – Na skutek 1 i 2 wojny światowej, które rozpoczęli Niemcy napadając na Polskę zabito 7000.000 Polaków z czego dobre 4000.000 zabili Niemcy. Ponadto Niemcy okupywały nasz kraj jeszcze 90 lat temu przez 123 lat, rabując go a Polaka wykorzystując do brudnej roboty. Dzisiaj Polska jest niemiecką kolonią gospodarczą i źródłem taniej siły roboczej, którą Niemcy chcą zmusić do przyjmowania setek tysięcy imigrantów. Należy przeciwstawiać się niemieckiemu okupantowi i odwiecznemu prześladowcy polskiego narodu!
Źródło: Internet
archiwum
Jak rozróżnić antybiałych od probiałych polityków? – Antybiali politycy mówią, że imigranci z Afryki przeżywają dramat w Europie i że należy im się więcej pomocy oraz tolerancji. Za to pro-biali politycy mówią, że Europejczycy przeżywają dramat przez imigrantów, którzy nie mają dla nas empatii i wystarczająco dużo tolerancji. Pro-biali mówią również, że należy budować mury i zasieki dzielące nas od nich, tak jak to robi Wiktor Obran na Węgrzech i Żydzi w Izraelu.
Źródło: Internet
archiwum
Prof. Filozofii dr hab Bogusław Wolniewicz o ''uchodźcach'' z Afryki – To nie są żadni uchodźcy, a najeźdźcy i okupanci, to zwykła wędrówka ludów, które ma miejsce w dziesiątkach milionów na Europę. Prześladowanych uchodźców można przyjąć kilka, sto maksymalnie kilkanaście tysięcy, a najazd trwa bez końca, aż ktoś go nie zatrzyma.
Źródło: Internet
archiwum
Rosyjscy okupanci – łamią ławki
Źródło: Rosyjskie demotywatory
archiwum – powód
A biskupi szaleją. Niedługo czekaliśmy na skutki konkordatu, owego niepoczytalnego konkordatu, dającego biskupom przywileje, jakich nie mieli w Polsce nawet w średniowieczu, konkordatu, który czyni z nich wyłącznie przedstawicieli Rzymu, ... – ... luźnie związanych z naszym społeczeństwem, czujących się ponad naszym prawem.Tadeusz Boy-Żeleński (z książki Nasi okupanci 1932 r) 80 lat minęło, a słowa Boya nadal aktualne, a nawet bardziej aktualne
Źródło: wikipedia.pl
archiwum
...każdy rząd w Polsce, chce czy nie chce, będzie się uginał pod naciskiem kleru, dopóki ciemnota i bierność ogółu będzie czyniła ten kler realną lub fikcyjną potęgą... – .. Dopóki w Polsce będzie można wykrzykiwać wzniośle: "Bóg i religia", tam gdzie w gruncie chodzi o władzę i pieniądze, dopóty kasta wyodrębnionych z życia dzikusów będzie regulatorem najdonioślejszych spraw społeczeństwa, z jego największą szkodą. Są bakterie, które zabija się światłem.                     Tadeusz Boy-Żeleński                        (z książki "Nasi okupanci")
Źródło: culture.pl
archiwum
PISTOLET VIS WZ. 35 – Polski pistolet samopowtarzalny, skonstruowany w latach trzydziestych XX wieku przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. W opinii wielu specjalistów od militariów, jest to jeden z najlepszych pistoletów, jakie kiedykolwiek skonstruowano.W 1936 Fabryka Broni w Radomiu rozpoczęła produkcję seryjną. Równocześnie wprowadzono pistolet na uzbrojenie kadry zawodowej Wojska Polskiego. Do wybuchu wojny wyprodukowano 49 400 sztuk tej broni.O wartości polskiego pistoletu przekonali się niemieccy okupanci, którzy w trakcie wojny kontynuowali jego produkcję i wykonali na własne potrzeby ponad 300 000 VISów. Jakość niemieckich VISów była jednak znacznie niższa niż tych, wyprodukowanych przed wybuchem konfliktu.VIS, składany w warunkach konspiracyjny z części wykradanych z fabryk, był używany także przez polski ruch oporu.
Źródło: Wikipedia
archiwum
Chichot historii – Niemcy wypominają Amerykanom "mentalność okupanta".