Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 9 takich demotywatorów

poczekalnia

Kościół w maju: nie mieszajcie Nas, proszę, w politykę. Kościół we wrześniu: tu macie vademecum, a jak jesteście dobrym katolikiem, to postąpicie właściwie, zgodnie z tym, co roześlemy

Kościół w maju: nie mieszajcie Nas, proszę, w politykę.Kościół we wrześniu: tu macie vademecum, a jak jesteście dobrym katolikiem, to postąpicie właściwie, zgodnie z tym, co roześlemy –  21 września 2023VADEMECUM WYBORCZEKATOLIKA - DOKUMENTRADY DS. SPOŁECZNYCHKEPOpowiadanie się po stronie życia, zabieganie oochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzeczpokoju to niektóre z zasad zawartych w,,Vademecum wyborczym katolika". DokumentRady ds. Społecznych Konferencji EpiskopatuPolski został opublikowany 21 września, wkontekście zbliżających się wyborówparlamentarnych.VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKARADA DS. SPOŁECZNYCHKONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIVADEMECUM WYBORCZE KATOLIKAWolne wybory są podstawową instytucjądemokratyczną, pozwalającą obywatelomdecydować O kierunku rozwoju wspólnotypolitycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie innedziałania katolików, powinien być inspirowanywiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc wpodejściu do wyborów, które na różnychpoziomach(samorządowym,krajowym,europejskim) będą odbywać się w najbliższychmiesiącach.W związku z tym przypominamy podstawowezasady, jakimi powinien kierować się katolik.1. Uczestnictwo w wyborachKONFERENCJAEPISKOPATUPOLSKIZaangażowanie i udział w wyborach stanowiądostępny dla każdego obywatela sposób realizacji„prawa i obowiązku" uczestnictwa w życiuspołeczno-politycznym. Udział w wyborach jestobowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiemdowód podstawowego zaangażowania się „na rzeczdobra wspólnego, czyli dobra wszystkich ikażdego"[¹]2. Znaczenie dobra wspólnegoDobro wspólne stanowi sumę wartości, dziękiktórym człowiek, rodzina i społeczność mogąpełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2].Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego możebyć zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka opartajest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[³]Obowiązek wyborczy wymagaodpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładumoralnego.zatem3. Wartości nienegocjowalneW tych sprawach, które dotyczą istoty porządkumoralnego, prawy rozum nie pozwala nakompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawado życia od poczęcia do naturalnego kresu, które toprawo stanowi fundament współżycia międzyludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej"[5];b) z równą determinacją zabiegają o ochronę prawrodziny, opartej na monogamicznym małżeństwieosób przeciwnej płci. Uważają zatem zaniedopuszczalne zrównanie z rodziną innych formwspółżycia[6];c) stoją na straży zagwarantowania prymaturodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej,"[8].stanowiącej „serce praw człowieka"9e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakbyBoga nie było"[⁹];f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego izewnętrznego pokoju, będącego podstawowymwarunkiem realizacji dobra wspólnego;g) troszczą się o etyczny kształt procesówgospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, którazabija" [10]Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny byćuwzględnione podczas podejmowania decyzjiwyborczych. Właściwie ukształtowane sumieniechrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać sięprzez oddanie głosu do realizacji programupolitycznego lub konkretnej ustawy, którepodważają podstawowe zasady wiaryimoralności"[11]4. Uznanie demokratycznych wyborówO ile obowiązkiem katolika jest udział wgłosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnymsumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo jużdokonało demokratycznego wyboru - nawet jeślijest on sprzeczny z preferencjami głosującegonależy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby„sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliweprawa lub podejmowali działania sprzeczne zporządkiem moralnym, to rozporządzenia te nieobowiązują w sumieniu"[¹2]. Sprzeciw katolikawzględem takstanowionego prawa wynika jedynieracji politycznych.z posłuszeństwa Bogu, a nie z5. Modlitwa za OjczyznęMającna uwadze rangę demokratycznychwyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciuo przypomniane zasady, prosimy wszystkich opodjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.Rada ds. Społecznych Konferencji EpiskopatuPolskiWarszawa, 21.09.2023
Miłość, o jakiej marzy każda dziewczyna: – "Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie."
 – Pamiętajcie: o miłość trzeba dbać całe życie Ten facet chodzi na randkimimo, że jest żonaty!Brzmi okropnie, a facet to dupek?Przeczytaj, a staniesz po jego stronie:Jarrid Wilson jest pisarzem, blogerem i...kochającym mężem. Ma jednak swoją wielkątajemnicę, którą zdecydował się ostatnio wyjawić.Na swoim blogu opublikował tekst pod tytułem:„Chodzę na randki, pomimo, że jestem żonaty”„Muszę się wam do czegoś przyznać:Randkuję choć mam żonęOna jest niesamowitą dziewczyną. Jest piękna,inteligentna, przebiegła i silna. Mocno wierzyw Boga. Kocham ją zabierać na kolacje, do kina,na lokalne pokazy i zawsze mówić jej, jaka jestpiękna. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłemna nią zły dłużej niż pięć minut. Jej uśmiechza każdym razem rozjaśnia mój dzień,bez względu na okoliczności.Czasami niespodziewanie odwiedzi mnie w pracy,przyniesie obiad, który sama zrobiła. Nie mogęuwierzyć jak jestem szczęśliwy dzięki spotkaniom znią, mimo że jestem żonaty. Zachęcam wszystkichdo spróbowania i przekonania się jak taka osobamoże zmienić nasze życie.Och! Czy wspomniałem, że kobieta z którą chodzęna randki jest moją żoną? Czego innego można siębyło spodziewać? To, że jesteś żonaty, nie oznaczaże randki w życiu mają się skończyć.Trzeba je kontynuować przez cały czas, przedmałżeństwem i w trakcie. Nie powinniśmyprzestawać starać się o siebie tylko dlatego, żeoboje powiedzieliśmy sobie „tak”. Bardzo częstowidzę pogarszające się relacje ludzi w związkach,dlatego, że przestali podejmować inicjatywyo dbanie o siebie nawzajem.Zawsze jest czas na to, by pokazać komuś w sposóbszczególny, jak bardzo nam na nim zależy. Dlaczegoma to się kiedykolwiek skończyć? Nie powinno.To uczucie motyli w brzuchu, które masz napierwszej randce nie powinno przestać istniećtylko dlatego, że lata minęły. Każdego dnia budziszsię przy współmałżonku, warto za każdym razempokazywać mu jakim szczęściem jest dla Ciebie.Dzięki takim rzeczom widać ogromne zmianyna lepsze w związku.Kluczem do szczęścia jest ciągłe zabieganie o siebie,komunikacja i dążenie do wspólnego szczęścia.Nikt nie chce być z kimś, kto przestał okazywaćswoją miłość.Zachęcam was, każdego kto jest w małżeństwie, dookazywania swojej miłości każdego dnia, zachęcamdo zrozumienia tego, że randki nie powinny siękończyć po symbolicznym „tak”-Jarrid Wilson
Po co żyć,jeżeli nie ma się na nic czasu? –
Podobno warto zabiegać o względy kobiet, jednak w pewnych przypadkach i tak nic to nie da. – Rozsypał płatki róż po pokoju, zapalił świece, włączył romantyczną piosenkę, przygasił światło. Usłyszał tylko - idziemy spać, nie chce mi się. Czy można przeżyć większe rozczarowanie?
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy –
Legenda głosi – Że kiedyś to chłopak pierwszy pisał, walczył,dbał i starał się o dziewczynę
Nie chodzi o to, by być niedostępną – tylko o to, aby pozwolić mu się postarać
Kiedy przestaje ci zależeć – ...nagle dostajesz wszystko

1