Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

Szacunek dla tego gościa –

15 przykładów perfekcyjnego wykonania zadania (16 obrazków)

Profesor Stanisław Mazur protestuje w ten sposób przeciwko podpisanej przez prezydenta ustawie o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich – Bo zawsze warto być przyzwoitym! Kraków, 29 maja 2023 r.peuncianiemKoristan MaranSzanowny PanAndrzej DudaPrezydent Rzeczypospolitej PolskiejStamourny Panie Borudencie,Zachowując największy szacunek dla obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiskanaukowego, zmuszony jestem poinformować o mojej decyzji o rezygnacji z zasiadania w Radziedo spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez Pana Prezydenta.W mojej opinii podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy o Państwowej Komisji do sprawbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach2007-2022, to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracjiw Polsce. Mając na względzie bezsprzeczne wady prawne tej ustawy, ale także jejantydemokratyczny charakter, nie mogę pozostać bierny.Decyzję o rezygnacji podjąłem z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że niemożna akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowychmechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawachzbudowanych ze stabilnych instytucji państwa. W mojej opinii ta ustawa przeczy tej logice.

16 zdjęć, które najlepiej oddają istotę minimalizmu (17 obrazków)

 –  SLOTOSLOTOSTikTok@agapomaska
0:28
Życzymy ci dzisiaj, abyś nigdynie zatracił(a) tego dziecka,które nosisz w sobie! –
Z okazji dnia dziecka tak zadłużymy kraj, że każde obecne dziecko będzie żyło w biedzie, ale dzisiaj ich matki dostaną 800+ –
Krótko i zwięźle –  Miałam racjęJestem w ciążyBędziesz wspaniałą matkąJesteś jedyną osobą z którąbyłam w ciągu ostatniego rokuBędziesz wspaniałą matką iojcem
 –  Sylwia Bartyzel@Sylwia1181Wygrałam z Jackiem Bartyzelem, moim byłymmężem, politykiem Konfederacji proces oprzymuszanie dziecka na chodzenie na religię.Jacek Bartyzel zdradzał mnie i zniszczyłmałżeństwo, teraz udaje katolika.@SlawomirMentzen @JkmMikke @krz_luksza@tvp_info @Lewica_News @M_Prokop_P
To dobrego koguta tam mają –  12.tCiasteczkaJAJA ODSZCZEŚLIWYCHKURCHODZA GDZIECHCAKOGUT