Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…
Przedsiębiorcy mają się tłumaczyć, dlaczego spadają im dochody! A może to z powodu nadmiernych i stale rosnących obciążeń fiskalnych ze strony Państwa oraz traktowania przedsiębiorczych osób z góry,jak oszustów i złodziei? – Wpiszcie w komentarzach swoje propozycjeodpowiedzi Panu Naczelnikowi DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE Na podstawie art. 155 § 1 oraz art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie spadku dochodów w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016. Wyjaśnienia należy przedłożyć w terminie 7 dni, od dnia doręczenia niniejszego wezwania w siedzibie tut. Urzędu Skarbowego, mieszczącej się w budynku INTRACO, ul. Stawki 2 w Warszawie lub wysłać drogą pocztową. Wszelkie wątpliwości co do treści niniejszego wezwania, ustalonych terminów można wyjaśnić z osobą prowadzącą sprawę: ekspert skarbowy: tel. (22) 860 , adres e-mail•   .(a)mf.gov.pl. Przy wszelkiej korespondencji w powyższej sprawie prosimy o powoływanie się na numer niniejszego pisma. Otrzymują: 1 Adresat 2.a/ Z upoważnienia Nacklnika Urzędu Skarbowego aekett Sidkktowy Ponadto informujemy, że niezastosowanie się do wezwania może spowodować odpowiedzialność karną skarbową z art. 83 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.186 ze zm.) „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa podlega karze grzywny

Komentarze Ukryj komentarze

z adresu www
Komentarze są aktualnie ukryte.
Momencik, trwa ładowanie komentarzy…