Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 6 takich demotywatorów

archiwum – powód
Polskie miasto Szczecin i szwedzka firma Scania. – Dwa strony morza, a dziwnie podobne herby.
 –  GABINET MON Palacznik nr ł tcr:..— z .4. 5 UN Iii SPIS PRZEDMłOTNI O ~M= 811(80LłCZNIV Pn:MAXIM PRZEZ STROMI POL8K4 DO KUMANIA NA POWD STACJI OR3ITAIMJ 1. Flaga narodowa PRL 21 set. 2. Godlo państwo.. PRL 2 est. 3. Portrety Generalnego Sekretarza KC KPZR tow. L.ł.Bretniewa i I Sekretarza KC PZPR tow. R.Glerka po 1 4. Znaczki TI i VII Zjazdu PZPR po 1 est. 5. Herby *Lot eojosódzkich PRL 49 8w10. 6. Miniaturowe wydanie "Manifestu Komunia. tyoznego" 2 sit. 7. Manifest PKWN 1 est. 8. Mlniaturcee wydani. .Ionatytuoji PRL" 1 OSIN 9. Ziemia z pól Lenino i Warszawy 10. Yropormit 1. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-czej 2 mdl. 2. Frontu Jednoeci Narodu 1 set. 3. Wojska Polskiego 1 z.. Federacji Socjalistycznych Związków Mlodziely Polskiej 1 szt. 5. Związku Bojowników o Wolnoad i Demokracje 1 szt. 6. Towarzystwa Frzyjaini Polsko-Radziec-kiej 1 sst. 7. Huty 'latawico" 2 art. 8. Rurociągu Orenburskiego 2 est. 11. Faksialle pierwezej ksiegi o "Obrotach Cia/ Niebieskich" V.Xupornika 2 egz.
archiwum
Hipokryzja – Korona w herbie Gdańska została nadana przez Kazimierza IV Jagiellończyka za wierność Polsce podczas wojny z Krzyżakami i jej wspieranie. Gdańscy Niemcy w 1919 r. żądali przyłączenia do Niemiec. Brzydzili się Polską, jednocześnie używając symbolu wierności wobec niej.
archiwum
Nieuctwo dziennikarzy – Największy demotywator XXI wieku...
Źródło: Onet dnia 24 Listopada 2014
archiwum
Tylko dla naprawdę dociekliwych –
archiwum
Mecz międzyosiedlowy – Rysowaliście na kartce ustawienie, omawialiście taktykę, wymyślaliście nazwyi herby. A wygrali ci, gdzie wszyscy atakowali i wszyscy się wracali.

1