Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 15 takich demotywatorów

Ustawa 447 o restytucji mienia pożydowskiego - tak Amerykanie łamią traktat podpisany z nami w 1960 roku! Zgodnie z polskim prawem mienie bezspadkowe polskich obywateli przechodzi na własność Skarbu Państwa, niezależnie od ich pochodzenia

Zgodnie z polskim prawem mienie bezspadkowe polskich obywateli przechodzi na własność Skarbu Państwa, niezależnie od ich pochodzenia – CZYLI jak umrzesz i nie masz rodziny, która po spadek po tobie się zgłosi (nawet tej dalszej) to wszystko staje się państwowe, a nie że 70 lat później nagle jakiś inny kraj zażąda rekompensaty, bo w sumie to byłeś tej samej narodowości... Układ zawarty między rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych. Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnąc dokonać uregulowania roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Polski oraz pragnąc dokonać postępu w stosunkach gospodarczych między obu krajami, uzgodniły, co następuje: Art. I A. Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwany dalej Rządem Polskim, zgadza się zapłacić, a rząd Stanów Zjednoczonych przyjąć sumę 40 milionów dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich żądań obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie niniejszego układu.B. Zapłata przez Rząd Polski sumy 40 milionów dolarów będzie dokonana do rąk Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych w 20 rocznych ratach po 2 miliony dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych, przy czym każda rata powinna być uiszczona w dniu 10 stycznia, poczynając od dnia 10 stycznia 1961 r. Art. II Roszczeniami, o których mowa w art. I i które są uregulowane i zaspokojone niniejszym układem, są roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z tytułu: a) nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia; b) przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania mienia na podstawie polskich ustaw, dekretów lub innych zarządzeń, ograniczających lub uszczuplających prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia, przy czym rozumie się, że dla celów niniejszego ustępu datą przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania jest data, w której tego rodzaju polskie prawa, dekrety lub inne zarządzenia zostały po raz pierwszy zastosowane do mienia; c) długów przedsiębiorstw, które zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę, i długów, które obciążały mienie znacjonalizowane i przejęte na właśność lub inaczej przejęte przez Polskę. Art. III Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych w myśl art. I niniejszego układu zostanie rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału, zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych. Art. IV Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego, o których mowa w art. I niniejszego układu. W przypadku, gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu – Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych
archiwum

Ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew 1946 : "W aparcie MBP,poczynając od wiceministrów,poprzez dyrektorów departamentów nie ma ani jednego Polaka.W Departamencie wywiadu pracują wyłącznie Żydzi"

Ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew 1946 :"W aparcie MBP,poczynając od wiceministrów,poprzez dyrektorów departamentów nie ma ani jednego Polaka.W Departamencie wywiadu pracują wyłącznie Żydzi" – Jak podaje raport sowiecki z lipca 1944 r., dotyczący aparatu politycznego komunistycznego Wojska Polskiego, „na 44 oficerów Zarządu Politycznego [Armii jest] 34 Żydów [...]. Wszystkie stanowiska kierownicze [w aparacie politycznym armii] są obsadzone przez Żydów. Zastępcami dowódcy dywizji i brygad są Żydzi, za wyjątkiem jednego Polaka [...]. W wydziałach politycznych dywizji na 28 odpowiedzialnych pracowników politycznych - 17 Żydów, na 43 pracowników politycznych na szczeblu pułku - 31 Żydów. W pułkowym aparacie politycznym poszczególnych pułków (4. pułk artylerii przeciwpancernej, 5. pułku piechoty) nie ma ani jednego Polaka. Na 86 zastępców dowódców batalionów [do spraw polityczno-wychowawczych] - 57 Żydów”

Oryginalne zadania dla studentów polibudy:

 – Napięcie skuteczne pomiędzy powiekamiśpiącej królewny jest równe UKrólewna śpi już n lat wydając k oddechówna minutę. W pewnej chwilit, w nieskończenie małym przedziale czasudt, wpada przez okno wiazkamonochromatycznego światła wywierającaciśnienie p na powieki królewnyJakie przyrządy optyczne powinny ustawićkrasnoludki na drodzepromienia, by obudzić królewnę, jeżeli po Isekundach tncjale V, zaczynamłody, uziemionyksiążę o potencjale V, zaczyna wirować wokójej łoża, składając najej ustach o napięciu powierzchniowym s, xpocałunków o mocy P każdy?Klamra w pasie księcia to złącze p-nDoskonale czerwony Kapturek idąc lasenmspotyka wilka. W koszyczkuKapturek ma n+1 protonów i n neutronów.Zderzają się doskonalesprężyście i zbliżają do domku babci po quesisinusoidzie z pulsacjąkątowa w. Jeżeli domek babci jestbombardowany bozonami z dwururkigajowego, uzasadnić, dlaczego oczy babcipowiększyły się k-krotnieUWAGA: w chwili k-tego wystrzału wilkzróżniczkował las po czasie,Wilk jest nierozciągliwy i przesunięty w faziao pi2 względemgajowego. Oblicz impedancję układu wilk -czerwony kapturek dwururkaZia królowa, stojąc przed lustrem,poczynając od chwili t-0 wypowiadaw ciągu t sekund formule "Lustereczko,powiedz przecie, najpiękniejszykto na świecie?". Co stanie się w chwili 2t,gdy przez okno padnie nalustro strumień neutronów termicznych?Odpowied podaj dla trzechprzypadków:a) lustro jest wklęsłą soczewką o aberracjisferycznej A, posrebrzanąodtytu w k96,b) lustro jest zwierciadłemelektrostatycznymc) zła królowa ma zeza.W przypadku c) powiedz, jaką rolę odgrywafakt, że we wzorze naakomodacje slatkówki oka złej królowejwystepuje stała kappa
archiwum

Prawda o GMO

Prawda o GMO – 'Po pierwsze, wymagają o wiele większej ilości środków chemicznych aniżeli stare uprawy. Wiadomo zubożenie puli genów jest szkodliwe.Po drugie, te chemiczne środki wzbogacają kieszeń amerykańskich koncernów, dodatkowo trują miejscowe, mniej wartościowe społeczeństwo. Te same koncerny produkują leki na zatrucia.Po trzeci, wymagają np. większej ilości wody, a Polska jej nie ma z powodu, między innymi, rabunkowej gospodarki poszczególnych rządów od 1944 roku poczynając. Po czwarte, podobno, głoszą to ci sami „ludzie”, mamy efekt cieplarniany spowodowany nadmiarem węgla w atmosferze pod postacią dwutlenku węgla. Okazuje sie, ze stare metody zatrzymują w glebie wielokrotnie więcej węgla. Czyli wg. ich teorii sami potęgują globalne ocieplenie klimatu poprzez wprowadzanie upraw GMO. Po piąte, żywność GMO jest mniej wartościowa, a więc mniej przydatna do konsumpcji. Np. szara reneta zawiera ok 35 mg/100g witaminy C, a jabłko „holenderskie” tylko ok. 5 mg/100 g."
archiwum – powód

Tak jak obiecali dają radę:

Tak jak obiecali dają radę: – Rząd zamierza:1.podnieść 80-krotnie opłatę za wodę i ścieki 2.przewiduje 17- procentowy wzrost cen energii elektrycznej3.zamierza wprowadzić obowiązkowe, wysoko płatne czyszczenie ziemi, od najmniejszej działki poczynając 4.blokować Wasze strony w Internecie (Ustawa Antyterrorystyczna)5.stworzyć rejestr stron niedozwolonych 6.zakazać zgromadzeń, manifestacji i prawa do strajku 7.zlikwidować handel w niedzielę, pod groźbą 2 lat ograniczenia wolności 8.odmawiając rządowej refundacji, rząd zamyka programy in vitro9.ustawowo odebrał rolnikom prawo do dysponowania własną ziemią, przyznając je tylko Kościołowi (Ustawa o Ziemi Rolnej)10.w ramach tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, odbierać majątki podejrzanym o „czyny niegodne”- bez wyroku sądu 11.powrócić do tzw. limitów w leczeniu osób chorych na raka, czyli do wydłużonych kolejek i zmniejszonego finansowania 12.ograniczyć dostęp do nowoczesnej terapii osobom chorym na stwardnienie rozsiane
archiwum

Polska

Polska – Kraj w którym żyje się tylko wąskiej grupie ludzi interesów poczynając od władzy wszystkich szczebli przez urzędników po mundurowych, górników i kilka innych nielicznych uprzywielejowanych grup. To państwo w którym trzeba mieć układy inaczej nawet najambitniejsze cele jednostki zostaną spacyfikowane. Tu prawo stoi po stronie bogatych, a biednych się marginalizuje na każdym kroku. To tu ciężko pracujący człowiek będzie żył w takiej samej nędzy jak niepracujący leser na zasiłkach. To tu ludzie się cieszą że ktoś ma mniej, a nienawidzą gdy ma więcej. Ten jednolity z pozoru naród jest bardzo podzielony, bo ciężko powiedzieć że mieszkańcy Pruszkowa znajdą wspólny jężyk z mieszkańcem Bytomia. Prawda jest taka że beton który ustawił się w latach 90 już nigdy nie dopuści do zmian czy to na poziomie państowym, czy gminnym. Były i będą układy i układziki a zwykły obywatel nie ma nic do powiedzenia bo cała ta szopka to co najwyżej rozgrywki kilku skłóconych grup interesów.
archiwum

'Homoseksualizm', 'gender', muzułmanie, media = Kontrola zwykłych ludzi.

'Homoseksualizm', 'gender', muzułmanie, media = Kontrola zwykłych ludzi. – Dokładnie tak widzę akcje propagowania i zezwalania na wiele rzeczy politykom i rządzącym:............Poczynając od potomków SS i NKWD w sejmie, po Grodzką (-iego ) w jednej z partii, transwestytów w publicznych szkołach, usuwaniu krzyży z miejsc publicznych, fałszu w mediach...___ Rządzący stosują wiele zagrań , żeby tylko móc kontrolować naród, zminimalizować liczbę normalnie i trzeźwo myślących ludzi, likwidować niebezpieczne zdrowe jednostki ...To działanie odgórne... które propaguje i rozpoczęło USA ... od muzyki po najnowsze technologie i kombinacje w biologii...NIE DAJMY SIĘ ZNISZCZYĆ !!! TO NIE TOLERANCJA, TO SAMOBÓJSTWO !!!
archiwum

Walka z Bezrobociem PPL i Rządu

Walka z Bezrobociem PPL i Rządu – W celu zmniejszenia osób bezrobotnych dyrektor Marzec z poparciem rządu zarządził stopniową likwidacje wszystkich działów Państwowego Przedsiębiorstwa Lotniczego, poczynając od pionu bezpieczeństwa (Straży Ochrony lotniska i załogi monitoringu) na dziale Utrzymania Lotniska kończąc i tym samym rozpoczął się proces prywatyzacyjny. Efekty są następujące: Stopniowo lecz płynnie zwiększa się liczba osób bezrobotnych. Na w ten sposób utworzone miejsca pracy przychodzą prywatne firmy (jak np. Konsalnet) z mniejsza ilością ludzi, którym wypłaca się mniejsze pieniądze na często umowach śmieciowych za większa ilość przepracowanych godzin.
archiwum

''Poczynając od rzeczy wielkich

''Poczynając od rzeczy wielkich – poznawać należy rzeczy małe'' - Musashi Miyamoto
Źródło: net + Księga pięciu kręgów
archiwum

Czemu potrafimy tylko pisać o tym jak się

Czemu potrafimy tylko pisać o tym jak się – zachowujemy i jak się świat zmienił na gorsze ile jest tu zła... Przestańmyo tym pisać i weźmy się za to poczynając od siebie...
Źródło: wniosek który wyniosłam z poprzednich demotywatorów o tym jaki ten świat jest okropny
archiwum

Gdyby istniała lista wszystkich ludzi na swiecie

Gdyby istniała lista wszystkich ludzi na swiecie – poczynając od najpiekniejszych, chciałbyś/chciałabyś wiedzieć które miejscezajmujesz?
Źródło: moje
archiwum

Co byś wybrał?

Co byś wybrał? – Milion złotych od ręki, czy przez 64 dni dostawać podwojoną stawkę codzienniepoczynając od 1 grosza?
Źródło: A co?
archiwum

Miłość

Miłość – Miłość jest dowolną ilością emocji i doświadczeń zachodzących z powodusilnej więzi. Słowo miłość może odnosić się do wielu różnorodnych uczuć, stanów i postaw, poczynając od ogólnego zadowolenia, a kończąc na silnej więzi międzyludzkiej. Rozmaitość użyć i znaczeń, połączona z zawiłością opisywanych przez nią uczuć, powoduje
archiwum – powód

W sieci znajdziesz wszystko

W sieci znajdziesz wszystko – poczynając od Krzyża spod Pałacu, a koncząc na pomysłach..
archiwum

Dobrzy gracze.

Dobrzy gracze. – Opanowują każdy element gry. Od gry wstępnej poczynając.

1