Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…
U nas podnosi się najniższe, bo wymusza to rząd, a tym wyżej nie podnosi nic, przez co nie mają motywacji cokolwiek robić –  Dorzucam - powszechna dywidenda obywatel-ska od zysków korporacji cyfrowych, nota benepomysł wspomnianego już Warufakisa. IsmoniJest to dla mnie jak najbardziej do rozważenia.Z dużą atencją podpatruję propozycje np. PolskiejSieci Ekonomii, bliskie są mi też modele ćwiczo-ne w Skandynawii, na przykład to, że w danymprzedsiębiorstwie najwyższa i najniższa pensjasą powiązane i podnosząc wynagrodzenia naj-wyższych menedżerów, automatycznie podnosi-my wynagrodzenia pracowników z samego dołu.Tak aby wszyscy mieli poczucie, że nawet zajmu-jąc bardzo różne stanowiska, razem płyną na tymstatku. Ktoś jest kapitanem, ktoś majtkiem, alenikt nie jest pasażerem. Wszyscy jesteśmy zało-gą i zależy nam na powodzeniu rejsu. Gdyby lu-dzie mieli udziały i dywidendy, czuliby większąrealność tego wszystkiego. Jednym z najgorszychzjawisk, jakie mogę sobie wyobrazić, jest aliena-cja władzy i sytuacja, w której władza staje sięabstrakcyjna. Kiedy zaczynają rządzić sędziowie,eksperci, menedżerowie i tak dalej. Nie - ludziemuszą czuć, że to wszystko jest im bliskie.

Komentarze Ukryj komentarze

z adresu www
Komentarze są aktualnie ukryte.
Momencik, trwa ładowanie komentarzy…