Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 42 takie demotywatory

Gwałt na systemie edukacji w wykonaniu fanatyków religijnych u władzy

 –  A^tk Doniesienia z putinowskiej Polski^§|r Strona satyryczna • 21 czerwca o 13:52 • ©Poleca się przeczytać podsumowanie OKO.press na temat czarnkowejnowelizacji prawa oświatowego.W skrócie:Kurator będzie miał 5 z 11 głosów przy wyborze dyrektoraplacówki {teraz ma 3).Kurator będzie mógł złożyć wniosek o odwołanie dowolnegodyrektora, także w ciągu roku szkolnego, bez wypowiedzenia, jeśli "niezrealizuje on w ostatecznym terminie wskazanym przez kuratorazaleceń wynikających z przeprowadzonych czynności z zakresunadzoru pedagogicznego". Możemy się spodziewać jakie to będą"zalecenia" i "nadzór pedagogiczny".Jeśli samorząd nie będzie chciał dyrektora odwołać, to"wygaśnięcia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dokona organsprawujący nadzór pedagogiczny". Czyli może sobie nie chcieć, adyrektor i tak poleci, who cares?W równoległym projekcie zmian w kodeksie karnym przewiduje sięwprowadzenie nowego przestępstwa: "pociągnięcie określonych osóbdo odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lubniedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nadmałoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego (...) przepisy tedotyczyć będą osób kierujących jednostkami objętymi systememoświaty {...)". Czyli w zasadzie dublujemy prawo już istniejące, ale wsposób tak ogólnikowy, że będzie można pociągnąć doodpowiedzialności karnej każdego nauczyciela. Np. jak zorganizuje wszkole tęczowy piątek, wykład o Konstytucji {ostatni case szkoły wDobczycach) lub spotkanie z niezależnymi sędziami. Stawiam dolaryprzeciw orzechom, że w doniesieniach na "powodujących szkodęmałoletniego" przodować będzie Ordo Iuris. Ale niezadowolenirodzice też będą mieli takie prawo, co z pewnością świetnie wpłyniena edukację obywatelską w gminach-bastionach Partii.Zamiast Systemu Ewaluacji Oświaty, który bierze pod uwagęsamoocenę wystawianą szkole przez nauczycieli, rodziców i uczniów,od teraz „ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywanaw ramach kontroli". Przy czym kontrolerzy nie będą tylko oceniali czyszkoła przestrzega prawa, ale też "prawidłowość procesów kształceniai wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej iopiekuńczej". Biorąc pod uwagę fanatycznie katolicki światopoglądCzarnka i jego akolitów, możemy spodziewać się kontroliwykazujących kuriozalne "braki" w ww. "efektach działalnościdydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej".Rola samorządów zostanie ograniczona do "zapewnieniawarunków działania szkoły, wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne isprzęt, wykonywanie remontów i niezbędnych inwestycji, zapewnienieobsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej, obsługiorganizacyjnej szkoły, a także wykonywanie czynności w sprawach zzakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki". Anisłowa o dydaktyce, bo tą ma się zająć rząd, centralizujący wszystko jakza Gomułki, tyle że z krzyżem w dłoni. Wypacza to stosowaną od latzasadę pomocniczości i decentralizacji.Wzmocniona zostanie kontrola nad placówkami niepublicznymi.Nowi kontrolerzy będą mieli prawo wglądu do dokumentacjiprzebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczycieli;udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej {!); wstępu na zajęciadydaktyczne (!!) oraz przeprowadzenia badań oceniającychefektywność działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejtakich placówek.Zanim ktoś z Was powie, że szkoły niepubliczne muszą być jakośweryfikowane, przypomnę, że są weryfikowane takim samym jak szkołypubliczne egzaminem maturalnym, na którym notorycznie wypadająznacznie lepiej. Więc chyba tak jakby, no nie wiem, działają?Kurator będzie mógł wydać szkole niepublicznej "polecenieniezwłocznego umożliwienia czynności z zakresu nadzorupedagogicznego oraz określa konsekwencje wynikające z brakurealizacji tego polecenia".I cebula na torcie:NIEZREALIZOWANIE POLECENIA "BĘDZIE STANOWIŁO PRZESŁANKĘPRAWNĄ DO WYKREŚLENIA Z EWIDENCJI DANEJ SZKOŁY".Kurator będzie mógł zakazać szkole organizacji zajęćprowadzonych przez organizacjie pozarządowe. Wprowadzonyzostanie {za OKO.press): obowiązek pozytywnej opinii kuratora przedrozpoczęciem ewentualnych zajęć, przy czym trzeba o nią wystąpić niepóźniej niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć. I cyk,załatwione. Oczywiście zgodę dostaną Roty Marszu Niepodległości,Ordo Iuris, Kościół Katolicki czy inna Fundacja Orła Wielkiego{wymyśliłem, ale pewnie taka istnieje), natomiast nie dostanie ichWOŚP, Watchdog, stowarzyszenia sędziów, nie wspominając już okimś, kto by młodzieży mówił, że - o zgrozo - elgiebety to normalniludzie.^Tak to ma wyglądaćCud-miód, Związek Radziecki wraca cały na czerwono, wszyscy mająbyć jak spod jednej sztancy, z jednej formy, jednakowo mierni, taksamo wierni, bezmyślni, niewyróżniający się, niepróbujący nowychsposobów myślenia, zamknięci w XlX-wiecznej pedagogice, w cieniukrzyża i orła, z modlitwą na ustach, wstający z kolan ku chwaleNajjaśniejszej.Tylko tej młodzieży szkoda.
archiwum
Pierwsze miejsce w kategorii BULLY LAWYERS OF THE YEAR (prawniczy dręczyciele roku) w konkursie koalicji CASE zajęło Ordo Iuris!  Swoją ciężką i mozolną pracą polegającą na nękaniu aktywistek i aktywistów pozwami bezsprzecznie zasłużyli na ten tytuł! – CASE to międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych z całej Europy, która jednoczy się, aby przeciwdziałać zjawisku SLAPP (strategic lawsuit against public participation), czyli strategicznym działaniom prawnym przeciwko udziałowi w życiu publicznym. Innymi słowy, chodzi o zasypywanie pozwami dziennikarzy, dziennikarek, redakcji, aktywistów i aktywistek, po to, aby zniechęcić ich do udziału w życiu publicznym lub wręcz im to uniemożliwić. Powiedzcie same i sami - zasłużyli na ten tytuł, prawda?
Po roku użytkowania zmieniłem pokrowiec na telefon –
Jerzy Kolasiński został pierwszym w historii Polakiem, który zdobył prestiżową nagrodę, która jest nazywana chirurgicznym "Oskarem" – 23 września dr Jerzy Kolasiński otrzymał „The best Case Report - Gold PAPER”. To Oscar w światowej chirurgii plastycznej. Nagroda jest przyznawana przez największy magazyn chirurgii plastycznej na świecie "Plastic and Reconstructive Surgery Global Open".Polski chirurg został uhonorowany za publikację, która dotyczy nowatorskiego sposobu rekonstrukcji piersi przy użyciu własnej tkanki tłuszczowej. Dzięki wymyślonej przez niego technice udało się całkowicie zrekonstruować pierś pacjentki po totalnej mastektomii z powodu raka. 
archiwum – powód
Coronavirus – "In case of emergency, oxygen masks will drop down in front of you."
archiwum – powód
Najlepszy case dla telefonu z takim układem obiektywów –
Facet wygrał w procesie 390 000 dol. odszkodowania z powodu dyskryminacji płci. Na stanowisko, o które się ubiegał przyjęto kobietę o niższych kwalifikacjach – Tak się kończą chore walki feministek o parytety i "równość" rozumianą jako "nie sprawiedliwie, ale tak jak my chcemy" Man wins $390,000 in gender discrimination case because a woman got the promotion he was more qualified for Austria
Użyć w przypadku pojawienia się zombie lub robót ogrodowych –  in case of zombies
archiwum – powód
"Dzisiaj są urodziny mojej byłej żony. Wstałem wcześniej, żeby kupić kwiaty, bilecik i prezent, który wręczą jejnasze dzieci. Potem razem z dziećmi przygotowaliśmy dla niej urodzinowe śniadanie. Jak zwykle ktoś zapyta,po co wciąż to robię. To mnie wkurz – Wychowuję dwóch małych mężczyzn. To, w jaki sposób traktuję ich matkę, znacząco wpłynie na to, jak w przyszłości oni będą budować swoje relacje z kobietami, jak będą je postrzegać i traktować. Uważam, że to tym bardziej ważne, ponieważ ich rodzice się rozwiedli. Jeżeli nie będziecie przekazywać dobrych wzorców zachowania swoim dzieciom, przejmą od was wszystko, co najgorsze. Bądźcie dla nich przykładem." "It's my ex-wife's birthday today so I got up early and brought flowers and cards and a gift over for the kids to give her and helped them make her breakfast. Per usual someone asked me why the hell I still do things for her all the time. This annoys me. So ima break it down for you all.I'm raising two little men. The example I set for how I treat their mom is going to significantly shape how they see and treat women and affect their perception of relationships. I think even more so in my case because we are divorced. So if you aren't modeling good relationship behavior for your kids, get your shit together. Rise above it and be an example. This is bigger than you.Raise good men. Raise strong women. Please. The world needs them, now more than ever."
 –  in case of miraclebreak glassdurex
Idealna osłona n telefon na wypadek utraty zasięgu lub padu baterii –
archiwum
Case z balona na telefon –
archiwum
To za to dostaje się :Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Soros działa aktywnie w Polsce. Założył Fundację im. Stefana Batorego (w maju 1988 r., tj. jeszcze w czasach PRL, co było ewenementem, bo Jaruzelski nie zgodził się na zarejestrowanie utworzonej pod auspicjami Episkopatu Polski Fundacji Rolniczej). Członkami władz Fundacji zostali Aleksander Smolar, Bronisław Geremek i Jan Gross. W czasach PRL pomagał także lewicy laickiej – zakupił komputery dla „Tygodnika Mazowsze”, którego redaktorzy (i komputery) po „okrągłym stole” przepoczwarzyli się w „Gazetę Wyborczą”. Był też autorem terapii szokowej Balcerowicza. Dziś finansowany przez niego program „Obywatele dla Demokracji” dysponuje budżetem 150 mln złotych i utrzymuje organizacje pozarządowe walczące z nacjonalizmem, ksenofobią oraz PiS-em. Finansuje też Helsińską Fundację Praw Człowieka, której sekretarzem był niegdyś sam prof. Rzepliński. Przy nazwisku Petru na myśl przychodzi założona przez żonę Balcerowicza fundacja CASE, której jest członkiem i która dostaje pieniądze od Sorosa.
archiwum – powód
Skradzione Koparko Ładowarki JCB i CASE – 19.12.2015 w nocy zostały skradzione koparko ładowarki na zdjęciu jedna z nich jeżeli ktokolwiek coś wie w sprawie proszę o kontakt. Dla znalazcy nagroda.
archiwum – powód
Świetny pomysł – Dla przyspieszenia selekcji naturalnej
archiwum
Różności i latanie na Coli –
archiwum
Rosjanin otwiera skrzynkę – sprawdź jego reakcję, a nie pożałujesz

"Kiedy oglądasz pornografię, oglądasz kłamstwo, które ciebie niszczy"

"Kiedy oglądasz pornografię, oglądasz kłamstwo, które ciebie niszczy" –  Jennifer Case w wieku 18 lat zaczęłapracować jako aktorka porno. Mając lat 20,została pornogwiazdą Hollywood i spędziław pornobiznesie około 15 lat. Jednym zpierwszych kłamstw, z jakimi się zetknęła,było fałszowanie zaświadczeń lekarskich.Otrzymała zaświadczenie z badań na HIV,ale żadnych takich badań nigdy jej niezrobiono.Jennifer mówi: „W ciągu tych lat miałamwiele różnych infekcji przenoszonych drogąpłciową. Musiałam odejść z Hollywood,ponieważ poważnie zachorowałam nachlamydiozę. Moje narządy były tak bardzozniszczone, że lekarz, który mnie badał,zawołał grupę studentów, by pokazać im moją zniszczoną szyjkę macicy. Ta moja »praca« była zgubna dla mojego ciała, którestarzało się bardzo szybko".Trudno mówić o szczęściu w takichwarunkach. Dlatego Jennifer, która musiałaudawać radość i zadowolenie przedkamerami, mówi: „Nieprawda, żepornogwiazdy lubią to robić i że dają upustswoim fantazjom. To jest kłamstwo, którepomaga niektórym z nich na chwilę poczućsię lepiej. Kiedy grałam porno, marzyłam,żeby to się jak najszybciej skończyło, bydostać pieniądze, których potrzebowałam.Myślałam, że muszę to robić, by mieć nażycie. Moje fantazje zazwyczaj dotyczyłynormalnego życia; marzyłam o tym, jakmoże wyglądać życie poza tym koszmarem.Kiedy oglądasz pornografię, oglądaszkłamstwo, które ciebie niszczy".Próbując sobie poradzić z psychicznątraumą, narastającą w wyniku pracy wpornobiznesie, Jennifer piła alkohol,uprawiała seks i brała narkotyki. „Już mając21 lat, piłam dużo wódki i szybkozauważyłam, że seks działa jak narkotyk.Spałam więc z wieloma różnymimężczyznami, nawet poza pracą. Aleokazało się, że mieszanka alkoholu,marihuany i seksu czyniła we mnie jeszczewiększe spustoszenia, pozostawiając mniew samotności i depresji".W sercu Jennifer narastała nienawiść dowszystkich mężczyzn, a zwłaszcza do tych,którzy oglądają pornografię. Wydawało się jej, że wszyscy mężczyźni to zboczeńcy,którzy chcą od kobiety tylko i wyłącznieseksu. „Teraz widzę, że mężczyźni równieżsą ofiarami przemysłu pornograficznego.Niektórzy z nich zapłacili wysoką cenę zaswoje uzależnienie, tracąc rodzinę i pracę.To jest smutne i tragiczne, że pornografianiszczy ludzi, którzy ją tworzą, ale też i tych,którzy ją oglądają. Teraz to jest dla mnieoczywiste" - stwierdza.