Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 545 takich demotywatorów

Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, który udostępnił zdjęcie dokumentu, komentuje, że "zakres czynności to to, co powinno być w ramach NFZ" –  Szanowni Pacjenci!Uprzejmie informuję, że w związku z prawem pacjenta dododatkowej opieki pielęgnacyjnej realizacja tego prawajest możliwa po zgłoszeniu do pielęgniarki oddziałowejzapotrzebowania na świadczenie takiej opieki przezpielęgniarkę szpitalaOpieka pielęgnacyjnaw cenie 80,00 zł/godzinę obejmuje:pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,> toaleta ciała,➤ toaleta przeciwodleżynowa (zmiana pozycji, oklepywanie,nacieranie skóry),karmienie i pojenie,➤ monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta,➤ mobilizowanie do podejmowania aktywności fizyczneji psychicznej zgodnie ze stanem pacjenta,czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta,zapewnienie optymalnych warunków komfortu psychicznegoi fizycznego w czasie pobytu w szpitalu.Podstawa prawna: art. 34 i 35 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawachpacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Toruń, 16.05.2024 rokDYREKTORJusty Wileńska
Dodano napis: "stop ludobójstwu" –  Dit is een vakbondsactieWij veroordelen de schendingen van de mensenrechten door de staat Israël.Bovendien vernietigt de staat Israël de persvrijheid.Daarom onderbreken we even het beeld.#CeasefireNow#StopGenocide
Uzasadniono to "potrzebą wspierania wartości religijnych" – Ustawa została skrytykowana przez Departament Stanu USA i obrońców praw człowieka اللهالله اكبراللهاللهالله اكبالله ات
Podpisalibyście się pod jego postulatami? –  Podpisz Deklarację Kongresu Mężczyzn1. Równości emerytalnejDomagamy się:2. Równości w dostępie do edukacji3. Profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn4. Jednakowego obowiązku obronnego z elastycznymi formami jego realizacji5. Zrównania praw ojców i matek wobec prawa i instytucji publicznych6. Równego traktowania mężczyzn i koblet przez wymiar sprawiedliwości
Co trzeba mieć w głowie? Mężczyzna nagrywał swoją żonę biorącą kąpiel i wstawiał filmiki na strony dla dorosłych – Pani Katarzyna i jej mąż Dawid M. byli ze sobą 10 lat, mają 2 dzieci. Pewnego razu kobieta korzystając z laptopa męża znalazła nagrania a na nich siebie samą podczas kąpieli, odnalazła też strony, na których jej mąż zarabiał na umieszczaniu nagrań z jej udziałem. Pani Katarzyna wniosła o rozwód i o pozbawienie męża praw rodzicielskich. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności
Wszystkiego kolorowego, panie pośle! –  JANUSZ700 LAT, CYCU!
 –  NA ŻYWOVaBIS22:02ROSMARIE WYDLER-WALTIPOZWAŁA RZĄD SZWAJCARII ZA BRAK DZIAŁAŃ WOBEC KATASTROFY KLIMATYCZN15:20-KIJEK W KOSMOSIESWIAT MMA BYĆ PORTUGALCZYK GONCALO FEIOGODZIN.ZELLENSH: TRWA BUDOW FOIRTYFSAMSUNG

Tymczasem w PKP

 – Jaka szkoda, że to tylko... Prima Aprilis Stowarzyszenie na rzecz Chłopców iMężczyzn14 godzZ ostatniej chwili! Jak dowiedzieliśmy się odrzecznika PKP Intercity. Pociąg do podróży, firmawreszcie przestaje dyskryminować mężczyznbrakiem posilków regeneracyjnych. "Faktycznie,nawet jeśli z badania by tak wynikało, to bardziejzależy nam na solidarności pracowników obojgapłci oraz wizerunku wspierającej i równościowejfirmy. Od kwietnia posiłki regeneracyjne będądostępne jednakowo dla kobiet i mężczyznpowiedział nam Cezary Nowak, rzecznik spółki.Być może ma to związek z pracami, którerozpoczęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej. To nienormalne, że normy posiłkówregeneracyjnych ustawione są na poziomieprawie 80% dziennego zapotrzebowania dlamężczyzn i około 50% dla kobiet.Przygotowujemy nowe normy posiłków.idźwigania, uwzględniające nie tylko płeć, aletakże wiek, wzrost oraz budowę ciała.Rozpoczynamy również program prewencjiwypadków w pracy-przez lat nikt nie zajmowałsię tym, że mężczyźni stanowią 63% ofiarwypadków w pracy w ogóle, a wśród wypadkówśmiertelnych-90%-skomentowała AgnieszkaDziemianowicz-Bąk, ministra pracy i politykispołecznej.Wtōruje jej ministra zdrowia, Izabela Leszczyna."Wypadki w pracy to tylko jeden z problemówmężczyzn. Największy to samobójstwa. Czywiedzą państwo, że 8 na 10 skutecznychsamobójców to mężczyźni, a co roku samobójstwjest tyle, że jakby znikało male miasto? Polskajest jednym z krajów, gdzie jest ich najwięcej - anajwyższa w Europie jest dysproporcja międzymężczyznami a kobietami. I nikt z tym przez latnic nie robil- lamentuje min, Leszczyna.'Najwyższy czas także zająć się profilaktykąchorób męskich. Bo to przede wszystkimmężczyźni przedwcześnie umierają - na chorobykrążenia, nowotwory; nawet Covid zebrał większeżniwo wśród panów. To jedna z głównychprzyczyn tego, że Polacy żyją tak krótko" -powiedziały nam osoby z MinisterstwaZmotywowana przez koleżanki, dłużna niepozostaje Barbara Nowacka, Ministra EdukacjiNarodowej. "Krótsze życie mężczyzn to wpewnym stopniu wynik luki edukacyjnej. Chłopcyosiągają gorsze wyniki w czytaniu już w wieku 15lat, a wynik egzaminu ósmoklasisty jest dużogorszy u nich niż u dziewczynek. Tymczasem niema żadnego programu promocji czytelnictwawśród chłopców, a przyczynami nikt się niezajmuje. Między innymi przez to chłopców jestmniej w szkołach maturalnych i na studiach, coprowadzi do marnowania talentów i potencjałumęskiej części Polaków. Nie możemy sobie na topozwolić" dodaje min. NowackaAle prawdziwie rewolucyjne zmiany wprowadzaminister Adam Bodnar w sądach. "Już wkrótcenie będzie gorszych i lepszych rodziców - ojcowiebędą traktowani tak samo jak matki. Przyrozwodach domyślnym rozwiązaniem będzieopieka naprzemienna, alimenty będą wyznaczanesprawiedliwie. Będą egzekwowane bezwzględnie- ale równie bezwzględnie będzie ściganaalienacja rodzicielska. W kodeksie karnymwykonawczym wprowadzimy także zmianyujednolicające warunki odbywania kary diamężczyzn i kobiet - w XXI wieku dostęp do cieplejwody nie powinien być ograniczany tylko dlatego.że ktoś urodził się mężczyzną. Nie może być teżtak, że prawo do zakładu półotwartego zależy odpłci - powinno tylko uwzględniać wysokość karylub sprawowanie skazanego. Lata spędzone wroll Rzecznika Praw Obywatelskich uwrażliwiłymnie na te problemy - i dziś zamierzamprzeprowadzić zmianę do końca".Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowejprzygotowuje też zmiany w obowiązkuwojskowym. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi:"Równe prawa to równe obowiązki. Kobiety będąprzechodzić przez kwalifikację wojskową narówni z mężczyznami. Obu płciom zostaniezaoferowana możliwość odbywania służby naróżne sposoby - jeśli ktoś nie chce ryzykowaćżycia na pierwszej linii, nie ma problemu - możeodbyć służbę w logistyce, wywiadzie, obroniecywilnej albo wojskowych jednostkach zaplecza.Oczywiście będzie to służba dłuższa i gorzejpłatna - ale dziś, gdy panuje równość płci, nie mapowodu, aby upaństwowić ciała mężczyzn, akobietom dać wolność wyboru" - dodajewicepremier i Minister Obrony.Wisienką na torcie jest stanowisko ZUS orazMinisterstwa Finansów. "Przez wiele latdyskryminowaliśmy mężczyzn wyższym wiekiememerytalnym. Skoro krócej żyją - wiek powinienbyć co najmniej równy. Zaden inny kraj Europy niema dziś różnicy! To skandal, że Polska jestostatnia: I-na domiar złego w sposóbniekorzystny przelicza wysokość emerytur,uśredniając wiek kobiet i mężczyzn - co tymdrugim obniża świadczenia. Dość tego!"-usłyszeli nasi reporterzy ze źródeł zbliżonych doZUS oraz MF. Czyżby więc Polska miała wreszcieprzestać być zakałą Europy i kraje, który takjawnie dyskryminuje swoich obywatell wzabezpieczeniu emerytalnym, bo urodzili się tejplci a nie innej?Martwi się tylko ministra Katarzyna Kotulaposlanka na Sejm RP. "Jeśli w końcu w Polscezapanuje równość mężczyzn i kobiet, pewniezlikwidują moje stanowisko miała powiedziećwspółpracownikom. Cieszy się za to poseł WitoldTumanowicz. "Wcześniej mówiliśmy, że tenparlamentarny zespół do spraw równościmężczyzn to tak dla beki. Ale to było dla beki, toznaczy żartowałem, że żartowałem. Tak.naprawdę zamierzamy zająć się tematempoważnie i już zaprosiliśmy przedstawicieliwszystkich klubów parlamentarnych, abyfaktycznie zająć się dyskryminacją mężczyzn-boona jest realna - dodaje z poważną miną.Na szczęście min. Kotula nie ma się czymmartwić. To tylko Prima Aprilis! Nikt w Polsceprzecież nie ma zamiaru zająć się samobójcami.zadbać o chłopców w edukacji, zrównać prawaskazanych, ani tym bardziej zrównać obowiązkuwojskowego lub wieku emerytalnego! Lub teżzajmować się takimi drobiazgami jak profilaktykachorób męskich lub bezpieczeństwo pracy.Polskie państwo pozostaje doskonale obojętne naproblemy mężczyzn.I tylko raz w roku, 1 kwietnia możemy sobiepofantazjować, że może mogłoby zacząć cośrobić. Może podjąć nie wszystkie, ale kilka. Alboprzynajmniej choć jeden z tych problemów!
Niestety, tym razem Karol przekombinował –  Miałem kiedyś takiego kologę na studiach,co miał brzydki zwyczaj właśniewymyślania sobie problemów wszędzie,straszny kretyn generalnie. Raz przyszedłna zajęcia z podkrążonymi oczami i gopytamy, że Karol, co jest, a on namwytłumaczył, że całą noc czytał statutuczelni i nigdzie tam nic nie ma o tym, żestudent nie może przyjść na zajęcia zwidłami. Nas tam wszystkich zamurowało,jakbyśmy byli w obsadzie greckiegodramatu, a on cały uśmiechnięty mówi, żezamówił na allegro widły eleganckie ibędzie je zabierał na wykłady i jakwykładowca coś będzie sapał, to onbędzie mógł się postawnie obronić wpełnej mocy swych praw i obowiązków, awobec przegranej walki, spodziewa się podumnych wykładowcach burkliwegowyrzucenia go z sali, dzięki czemu uniknienudnych godzin na sali. My do niego zmordą, że KAROL, DEBILU, wykłady sąnieobowiązkowe, prawie nigdy nie ma listynawet, ale on się uparł. Na pierwszywykład po otrzymaniu pocztą wideł Karoljednak nie przyszedł, bo miał daleko nauczelnię i go policja zgarnęła, jak jechałautobusem z tymi widłami.

Mądre słowa o ostatnich wyborach Miss Niemiec

 –  Albo jak kto woli zapłonął. Bo pani na zdjęciu, ma 39lat, jest matką dwóch córek i architektką, a nazywasię Apameh Schönauer. Tak, tak część czytelników,już ma emocje na czerwonym polu i właśnie sięzapowietrza.Niemcy postanowili, że w ramach konkursupiękności kończą z inspekcją mięsa. To nie wybór coroku nowej Barbie.Kobiety mają wyglądać jak prawdziwe kobiety,przyciągać osobowością, a nie dupą i umiejętnościąjej wypięcia.W niemieckim konkursie nie ma ograniczeń wieku.W tym roku najmłodsza uczestniczka miała 22 lata -przeszła przed dwoma laty przeszczep serca,najstarsza ruda okularnica 42 i weszła do ścisłegofinału.Była też 28-letnia Christina Modrzejewski,pielęgniarka, która jest przewlekle chora (chorobaautoimmunologiczna), więc musi chodzić wortezach.I występowała w tych ortezach.Co za tym idzie w wyborach nie ma spacerku powybiegu, w kostiumie kąpielowym ani pytań wrodzaju ile oktanów ma etylina 95 (miss Poloniapadła kiedyś na tej kwestii).Jedna z uczestniczek miss Germany-zapytała: ktopotrzebuje oglądać kogoś chodzącego dookoła wbikini?Cóż, z wrodzonej przekory bym powiedział, że niemam nic przeciwko, ale w sumie w dzisiejszymświecie, jak ktoś chce sobie popatrzeć na kobiety, toidzie na insta, bądź serwis OF.Co prawda często to już nie są zdjęcia, tylko obrazy,ale nie czepiajmy się szczegółów.Nie trzeba podawać tu swoich wymiarów(komunikat o miss Polonia: „ma 174 centymetrywzrostu, wymiary 84-62-90. Waży 55 kg, Ma stopy wrozmiarze 38"), zwyciężczyni nie dostaje korony.Nagradza się tu piękno wewnętrzne. Siłę. Charyzmę.Tegoroczna zwyciężczyni - dajmy na to, angażujesię w obronę praw kobiet, w Iranie i Niemczech.Konkurs miss prowadzi młody 27-letni facet, totrzecie pokolenie rodziny organizującej ten show. Itak, przearanżował wybory bo zwyczajnie biznes jestteraz lepszy i więcej się o nim gada.Niemcy, kiedy zobaczyli swoją nową miss, zaczęlipyszczyć, a internet zalała fala hejtu. Nie, że jeststara, czy że w finale były ładniejsze.Po prostu zwyciężczyni urodziła się w Iranie, a wNiemczech mieszka dopiero od szóstego roku życia.Więc jaka miss Niemiec??U nas też wiele osób, zawyje, że jak to, przecież wtakich konkursach chodzi o piękno!Cóż, pozwolę sobie zaprotestować, w przypadkumiss Indian Navajo uczestniczki konkursu majągodzinę by zabić, oskórować, rozebrać owce, półgodziny na oczyszczenie wnętrzności i 20 minut napodzielenie mięsa (jak któraś myśli o eks to zajmujeto tylko połowę tego czasu).Ale powiem inaczej.Kobiety nieustannie są oceniane. Jak wyglądają.Jak się ubierają.Czy większy dekolt wypada, czy nie wypada.Czy są stare, czy młode, czy brzydkie, czy ładne, czyru.... czy jednak niekoniecznie.Jeśli nie chce mieć dziecka, to pewnie cynicznakarierowiczka. A kota już kupiłaś?Jeśli dziecko ma, to kura domowa.Jeśli dużo zarabia i dobrze radzi sobie w życiu, topewnie daje dupy.Jeśli mało zarabia, to jest nieudolna i głupia itp. Itd.Ale nader wszystko ocenia się ich fizyczność.A jak to mówi Drwalu z mojej nowej powieści„Ostatnie tango": "Ponoć młodość się kończy wwieku 30 lat, a do 60-tki to jest wiek średni".Takie wybory miss jak w Niemczech, to przedewszystkim komunikat: kobieta nadal jestwartościowa po przekroczeniu 30 roku życia.Jak to powiedziała jedna z uczestniczek missGermany:,,Piękna kobieta? To taka, która akceptuje siebie, żyjew zgodzie z sobą, jest pewna siebie i wierzy w senstego, co robi."A takie piękno, nie ma wieku.UROPA FANKEUROPA PAAuszeichnung für Frauen, dieMISS erantwortung übernehmen
Pomyśleć, że to on był odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych dzieciaków... –  Mikołaj Pawlak ❤@RPDPawlakHej hejlewaki, platfusy, płaczki od Szymusia i inne ekodurnie...ekoterroryściUśmiech, szeroko, SZEROKO!Płaczki mogą przez łzy.Tymczasem pójdę napalić w kominku i dorzucę dopieca@EUinPL@KObywatelska@szymon_holownia@ Lewicasalon24.pl/newsroom/13650...domami jednorodzinnymi, mają osiągnączerową emisję dwutlenku węgla.PlatformaObywatelskaaZ kolei w 2027 roku gaz, olej opałowy iwęgiel zostaną częściowo objęte podatkiemod emisji CO2. Jak szacują eksperci,oznaczać to będzie wzrost ceny gazu aż o25 proc.Zmiany dotkną również właścicieli piecówwęglowych. Do 2050 roku mają zniknąć zpolskich domów wszystkie piece na paliwakopalne, w tym również wspomniane piecewęglowe.Zmniejszenie wydobycia węglaBIERZ SERDUSZKOOLSKAWNASZYCHSER
 – W odpowiedzi na tę "pozbawioną szacunku" i "mizoginiczną" praktykę, Dublin rozważa podjęcie działań w celu ochrony pomnika Molly Malone, który stał się celem turystycznych rąk. Turyści 'na szczęście' dotykają popiersia z brązu tego kultowego posągu, co doprowadziło do odbarwienia tego elementu.Oby obrońcy praw zwierząt nie dowiedzieli się o święcących się jądrach rzeźby byka z Wall Street
Kobieta pochodzi z Iranu, ma 39 lat, dwójkę dzieci, jest architektem. Zanim ktoś zacznie szydzić, warto też podkreślić, że działa na rzecz praw kobiet i jest założycielką sieci Shirzan dla prześladowanych kobiet – Jej udział w konkursie był możliwy dzięki podniesieniu górnej granicy wieku uczestniczek SUNG PERKerMISS arAWAPARK EUROPA PARKISS GERMANY 2024EURAFTERAWA
Pijana 41-latka dała "pojeździć" 17-latce pod wpływem alkoholu – W przypadku starszej z kobiet sąd w trybie przyspieszonym orzekł karę w postaci zakazu kierowania pojazdami na okres trzech lat, a samo postępowanie umorzył na okres dwóch lat próby. Młodsza kobieta która nie miała praw jazdy otrzymała sześciomiesięczny zakaz kierowania  pojazdami, a także tysiąc złotych grzywny do zapłaty C1POLICJA
W związku z tym wystartowała kampania objęta patronatem przez Rzeczniczkę Praw Dziecka. Do kampanii przyłączyło się 24 miasta i 7 województw – W ubiegłym roku w Polsce życie odebrało sobie 146 dzieci. W wielu miastach w Polsce zostaną dziś opuszczone do połowy masztu flagi samorządowe lub zostanie przywieszony do nich kir TU MOŻESZ20 ZNALEŹĆ POMOCTelefon Zaufania Fundacji116 111 Dajemy Dzieciom Sitę[czynny przez całą dobę)116 123800 12 12 1222 594 91 0022 484 88 0122 484 88 01Telefon zaufania dla osóbdorosłych w kryzysieemocjonalnym[codziennie od godz. 14 do 22)Dziecięcy Telefon ZaufaniaRzecznika Praw Dziecka(czynny przez całą dobę)Antydepresyjny TelefonForum Przeciw Depresji(czynny w każdą środę i czwartek od godz. 17 do 19)ITAKA - Antydepresyjnytelefon zaufania(od poniedziałku do piątku od godz. 15 do 20)ITAKA - TelefonZaufania Młodych(od poniedziałku do soboty od godz. 11 do 21)
Kastracja dla skazanych pedofilów przyjęta przez Parlament Madagaskaru – Wprowadzenie kastracji chemicznej i chirurgicznej jako kary dla skazanych pedofilów budzi kontrowersje, uznając to za okrutne i nieludzkie traktowanie, niezgodne z konstytucją Madagaskaru i międzynarodowymi standardami praw człowieka. Parlament Madagaskaru został skrytykowany przez międzynarodowe organizacje jak ONZ. Cieszą się aktywiści, którzy uważają, że to powinno odstraszyć potencjalnych gwałcicieli
Kaja Godek znowu w akcji – Nie chce, niech nie chodzi. Ja nie chodzę, ale nie mówię innym, że mają chodzić albo nie chodzić Godek chce skończyć z paradami równości. Sejmrozpoczyna prace nad ustawąNa najbliższym posiedzeniu Sejm ma rozpocząć prace nad obywatelskim projektem ustawy, która m.in.zakazuje organizowania marszów równości. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich projekt jestniekonstytucyjny.Publikacje: 06.02.2024 14:49Z UKRYCIAIK JESTEŚDOŚĆAROGANCWŁADZHETERONORMATOZRPHY OPIUM LUDUSGRZEW POLSCELLENOMOCZE10-18PANTAVOLFARM
Jestem tak stara, że pamiętam czasy, kiedy tęczowa parasolka nie kojarzyła się z LGBT. Jakieś około 20 lat temu –  Rosja. Pięć dni aresztu za "ekstremistyczne" kolczykiSąd w Niżnym Nowogrodzie w środkowej Rosji skazał kobietę na areszt za noszenie tęczowych kolczyków- poinformowała w środę organizacja broniąca praw człowieka Egida.Publikacja: 01.02.2024 20:43
Biuro Ochrony Praw Dziecka zawiadomiło prokuraturę o tym, że Popek zmuszał swojego 4-letniego syna do występowania w patologicznych filmikach – Zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - powiadomiono na Facebooku यसल
List kretyna, który odpalił granatnik na komendzie, napisany w obronie przestępców – Coraz większe "autorytety" bronią kryminalistów z PiS [] Komitet Obrony Więź... X@komitetowp FollowSOLDARNIZ KAMIŃSKIMIWASIKIEMWAŻNE: !! List Gen. Insp. w st.spoczynku Jarosława Szymczyka,byłego Komendanta Głównego@PolskaPolicja do MinistraSprawiedliwości @Adbodnar, b. RPO,w sprawie uwolnienia posła@Kaminski_M_, b. szefa@MSWIA_GOV_PL.Pan Adam BodnarMinister Sprawiedliwośd, Prokurator GeneralnySamway Pain Minitiae,pozwalam sobie skierować te stowa do Pana Ministra mając w pamięciwspolprace pomiędzy urzędami Recanka Praw Obywatelskichi KomendantaGłównego Policji, które mieliśmy zaszczyt pelnic w minionych latach Paze doPana z nadzieją na Pana refleksję, zwłaszcza w kontekście stw kadre w tamtychlatach tak często słyszalem z Pana ust i czytalem w kierowanej do miekorespondencji. Stów wyrastających zawsze wielką troskę o drugiego człowiekaDa to je piszę do Pana w trosce o człowieka, który znaje się jak wynikaz doniesień medialnych w bardzo trudnej sytuacji, stanowiącej dla niego bardzorealne zagrożenie zdrowia a nawet zyda. Paze do Pana w trosce o zktórym mialem wieki zaszczyt wspolpracować przez ostatrie bisko pięć lat-PanaMariusz Kamińskiego, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administraci orazKoordynatora Sub Specjalnych Prasz ostatnie pięć ut maken mottwoścwspolpracy z Panem Ministrem Kamitskim Wspolpracy i obserwowaniaczłowieka, który z ogromnym zaangabowaniem poświęceniem i oddaniem suyPolsce i Polakom, który wziął na swoje barki zarządzanie sprawami wewnętrznymPolski w bardzo trudnych latach namaczonych pandemia, atakiem na polskągranice przez sterowany z Moskwy białoruski redin czy udzielenie pomocymlonom uciekających przed agresją wojsk rosyjskich obywatelom Ukrainy Ogromtych zadań byt wielkim wyzwaniem a mimo to Pan Minister Mariusz Kaminigdy nie zapomnia o formacjach mundurowych które nadzorowali na których●439.bezpieczeńst naszym obywatelomTo dzięki jego wielkiemu zaangatowaniu Poliga, na ktorej czele mitmzaszczyt stać przez ostatnie ponad 7 lat objęta została kolejnym programemmodemizac co pozwolko budować jej profesjonalizm poprzez zakupynajnowszego wyposateria, budowę i remonty policyhych obiektów ale przedewszym inwestować w lude, którzy w Policj służą i pracują Pan Ministeriezapominal nigdy o tych którzy narażając wlasne ratowall zycle innych,ustanawiając medal im naszego bohatera jakim był śp. podkomisarz AndrzejSt Kiejąc się troską o tych, ktorzy utraci naszych peniących sluzbe narzecz bezpieczeństwa nas wszystkich Pan Minister przygotowali wprowadzirozwiązania zapewniające godne świadczenia dla dzied rodziców i mattorkówfunkcjonariuszy, kdy polegi na stubie. Nie zapominal nawet o zwierzętachstacych w podległych mu formacjach przygotowuje rozwiązania prawnezapewniające czworonogom emerytury do końca ich życiaMogym moty bez końca przyklady ogromnego wsparcia jakiegoudzialPan Mister funkcjonariuszom w wymiarze oglinym ale nieindywidualnym wspierając tych z moich lude y malediwyciowosytuacjach9:35 AM Jan 21, 2024 from War OWszystkie te dania z całą pewnością miały wpływ na rekordowo wysokiepoczucie bezpieczeństwa wrdd naszych rodakówBardzo prosze Pare Ministra jedynie to by mając na wzgledeniekwestionowaną warstube na rzecz Polski Para Mitra MariuszaKamińskiego patrząc przez pryzmat decyja uskawieniu go przez ParaPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ale przede wszystkim pranz prymat jegozdrowia zechcial Pan ponownie watyć mowość zwolnienia Pana MistraKamińskiego z odbywania kary w zakładzie kamym do czasu ostalecanychrozstrzygniet w tej sprawieReply ↑ ShareRead more on X