Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 42 takie demotywatory

Gdzie tu sens, gdzie tu logika?

Gdzie tu sens, gdzie tu logika? –  Maria Skłodowska zdobyła dwa Noble. Żadna kobieta jej ie dorównała. Była też jedną z pierwszych kobiet na 'wiecie, która zdobyła prawo jazdy! Jednak kobietą 100Iecia odzyskania niepodległości Polski została wybrana św. Faustyna. Maria nie załapała się nawet do pierwszej trójki.

Z 4 diecezji pancernej

Z 4 diecezji pancernej –  siostra panzerfaustyna
archiwum – powód

Uległa, cnotliwa, prawie niepiśmienna i miała zwidy - kpina z Polek?

Uległa, cnotliwa, prawie niepiśmienna i miała zwidy - kpina z Polek? –

Nieczęsto zgadzam się z NIE, ale ten plebiscyt tygodnik trafnie podsumował

 –  Tygodnik NIE 	NIE 	Wczoraj 0 14:20 G 	MIEJ ZWIDY > ODKRYJ POLON I RAD, DOSTAŃ DWA NOBLE 	św. FAUSTYNA 	POLKĄ 	STULECIA!

Najbardziej znany na świecie napis po polsku i tłumaczona na najwięcej języków polska książka

Najbardziej znany na świecie napis po polsku i tłumaczona na najwięcej języków polska książka –
archiwum

Helena Kowalska

Helena Kowalska – czyli św. Siostra Faustyna ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wyniesiona na ołtarze w roku 2000, zarabiała na życie jako niania i pomoc domowa. Praca ta umożliwiła jej także zebranie pieniędzy na posag, który każda chętna musi złożyć w momencie przystąpienia do zakonu.
archiwum

Święto Miłosierdzia Bożego - zupełne odpuszczenie win i kar (23.04.2017)

Święto Miłosierdzia Bożego - zupełne odpuszczenie win i kar (23.04.2017) – Jezus Chrystus do św. Faustyny: „...kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar." (Dzienniczek nr 300)
archiwum

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi – Stwórca daje każdemu człowiekowi możliwośćna osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebiei pragnie, aby wszyscy z niej skorzystali.
archiwum

Nieskończone miłosierdzie Boże

Nieskończone miłosierdzie Boże – Bóg może nam wybaczyć każde zło, jakie człowiekjest w stanie popełnić, trzeba tylko za nie żałowaći prosić Boga o miłosierdzie oraz skorzystać- o ile to możliwe - z sakramentu pokuty.
archiwum

Cierpienie ma sens i wartość

Cierpienie ma sens i wartość – Każde cierpienie (fizyczne i psychiczne) ma sens i wielkąwartość, jeśli je przeżywamy w pokorze i ofiarujemy Bogu.Gdy ofiarujemy je na zadośćuczynienie za nasze grzechy,to skracamy sobie czyściec. Możemy też je ofiarowaćnp. za nawrócenie kogoś lub za dusze czyśćcowe.
archiwum

Dzisiaj

Dzisiaj – Nie zmarnujmy dnia dzisiejszego, lecz wykorzystajmy go jaknajlepiej na dobre wypełnianie -w zgodzie z przykazaniami-swojego życiowego powołania oraz na czynienie dobra.
archiwum

Dusze czyśćcowe nas potrzebują

Dusze czyśćcowe nas potrzebują – Dusze czyśćcowe już sobie pomóc nie mogą.Bóg jednak sprawił, że my żyjący na ziemi możemyzłagodzić i skrócić ich cierpienia m.in. przez modlitwę.Zatem pomagajmy im, a oni o swoich dobroczyńcachna pewno nie zapomną i będą się za nas modlić.
archiwum

Chwila obecna

Chwila obecna – Bierzmy przykład z siostry Faustyny i żyjmynie przeszłością, nie przyszłością, ale chwilą obecną.I nie marnujmy jej, lecz jak najlepiej ją wykorzystujmyna dobre wypełnianie swojego życiowego powołania.
archiwum – powód

Czyściec istnieje

Czyściec istnieje – Potwierdzeniem tego są m.in. liczne przeżycia mistyków(np. św. Katarzyny z Genui, św. Brygidy Szwedzkiej,bł. Katarzyny Emmerich, św. Pio, św. Faustyny),którzy doświadczyli wizji czyśćca i/lubkontaktów z duszami czyśćcowymi.
archiwum

Nie musi bać się śmierci

Nie musi bać się śmierci – człowiek, który stara się żyćzgodnie z Bożymi przykazaniami.
archiwum

Teraźniejszość

Teraźniejszość – Przyszłość może nie nadejść, a przeszłości już nie ma,jest tylko teraźniejszość, więc jej nie marnujmy i dobrzewypełniajmy swoje życiowe powołanie i czyńmy dobro.
archiwum

Modlitwa własnymi słowami

Modlitwa własnymi słowami – Korzystajmy z tego, co Bóg przekazał św. Faustyniei módlmy się nie tylko konkretnymi modlitwami, ale teżwłasnymi słowami, dzieląc się z Bogiem całym naszymżyciem i wszystkimi sprawami - bo jak Sam powiedział,taka modlitwa jest Mu miła i sprawia Mu radość.
archiwum

Brak efektów

Brak efektów – Kiedy włożysz wiele wysiłku, trudu i czasu w realizacjęjakiegoś dobrego dzieła np. ewangelizacyjnego, a jegoefekty będą niezadowalające, to przypomnij sobiepowyższe słowa Jezusa Chrystusa.
archiwum

Bóg chce nas słuchać

Bóg chce nas słuchać – Małe dzieci swoim rodzicom nie powiedzą nic nowegoi odkrywczego, ale pomimo to, oni słuchają je z uwagą imiłością, dlatego że je kochają. Podobnie Bóg, choć niemożemy mu powiedzieć nic, o czym On by nie wiedział,to i tak chętnie nas słucha, ponieważ nas kocha.
archiwum

Godzina Miłosierdzia Bożego

Godzina Miłosierdzia Bożego – Korzystajmy z Bożego miłosierdzia i codzienniemódlmy się o nie dla nas i dla świata- szczególnie zaś o godzinie 15.00.