Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 66 takich demotywatorów

archiwum

Miłosierni dostąpią miłosierdzia

Miłosierni dostąpią miłosierdzia –

Poje*anych pomysłów ciąg dalszy:

 –  Poje*anych pomysłów ciąg dalszy:KrystynaWczoraj o 17:00.Przeżyłam szok -w Obornikach SI. Wszkole podstawowej dzieci prowadząDzienniczek Detektywa w którym tomają zapisywać co robią rodzice, czypiją alkohol ,co jedzą itd... a na lekcjimatematyki było zadanie dotyczącemodelu samochodu rocznika, ilościprzejechanych kilometrów , mojaznajoma nie pozwoliła prowadzićdzienniczka dziecku ale i tak musiałasię zgodzić bo się okazało że byłjedynym i źle się z tym czuł. Ze PiSchce wychować pokolenie jak STASI wNRD to wiadomo ale co robią rodzice,dlaczego na to pozwalają?!
archiwum

Święto Miłosierdzia Bożego - zupełne odpuszczenie win i kar (23.04.2017)

Święto Miłosierdzia Bożego - zupełne odpuszczenie win i kar (23.04.2017) – Jezus Chrystus do św. Faustyny: „...kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar." (Dzienniczek nr 300)
archiwum

Rozważanie Męki Pańskiej

Rozważanie Męki Pańskiej – Sam Zbawiciel zapewnia nas, że rozważanie Jego mękima niesamowitą wartość. Więc korzystajmy z tego i częstoodmawiajmy Drogę Krzyżową lub część bolesną Różańcana pokutę za nasze grzechy bądź w intencji nawróceniagrzeszników lub za dusze cierpiące w czyśćcu.
archiwum

Nawet na krzyżu prosił za nami

Nawet na krzyżu prosił za nami – Pomimo ogromnego cierpienia, jakie znosił Zbawicieldla otwarcia ludzkości bram nieba, prosił Boga, ażebynigdy żaden człowiek nie odrzucił Jego miłosierdziai tym samym wiecznego szczęścia w niebie.
archiwum

Dowód Bożej miłości

Dowód Bożej miłości – Największym dowodem na miłość Boga do człowieka jestmęka i śmierć Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On cierpiałi umarł za nasze grzechy i otworzył niebo dla wszystkichludzi, dając każdemu możliwość zbawienia.
archiwum

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi – Stwórca daje każdemu człowiekowi możliwośćna osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebiei pragnie, aby wszyscy z niej skorzystali.
archiwum

Nieskończone miłosierdzie Boże

Nieskończone miłosierdzie Boże – Bóg może nam wybaczyć każde zło, jakie człowiekjest w stanie popełnić, trzeba tylko za nie żałowaći prosić Boga o miłosierdzie oraz skorzystać- o ile to możliwe - z sakramentu pokuty.
archiwum

Ostatnia modlitwa

Ostatnia modlitwa – Kto będzie pod koniec życia szczerze i z pokorą żałowałza uczynione w życiu zło i prosił Boga o miłosierdzie(np. powyższymi słowami), ten zostanie wysłuchany.
archiwum

Koniec życia to ostatnia szansa

Koniec życia to ostatnia szansa – Choćby ktoś całe życie ciężko grzeszył, to jeśli opamiętasię przed śmiercią i będzie szczerze żałował za dokonanezło i prosił Boga o miłosierdzie - to zostanie zbawiony.Co nie znaczy, że od razu trafi do nieba, gdyż trzeba zanieodpokutowane grzechy odbyć pokutę w tzw. czyśćcu.

Co było w waszych? "Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemie cyrklem w doniczce"

"Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemie cyrklem w doniczce" –  dziennik ucznia

Kto miał taki dzienniczek?

Kto miał taki dzienniczek? –
archiwum

Dzisiaj

Dzisiaj – Nie zmarnujmy dnia dzisiejszego, lecz wykorzystajmy go jaknajlepiej na dobre wypełnianie -w zgodzie z przykazaniami-swojego życiowego powołania oraz na czynienie dobra.
archiwum

Teraźniejszość

Teraźniejszość – Przyszłość może nie nadejść, a przeszłości już nie ma,jest tylko teraźniejszość, więc jej nie marnujmy i dobrzewypełniajmy swoje życiowe powołanie i czyńmy dobro.
archiwum

Modlitwa własnymi słowami

Modlitwa własnymi słowami – Korzystajmy z tego, co Bóg przekazał św. Faustyniei módlmy się nie tylko konkretnymi modlitwami, ale teżwłasnymi słowami, dzieląc się z Bogiem całym naszymżyciem i wszystkimi sprawami - bo jak Sam powiedział,taka modlitwa jest Mu miła i sprawia Mu radość.
archiwum

Brak efektów

Brak efektów – Kiedy włożysz wiele wysiłku, trudu i czasu w realizacjęjakiegoś dobrego dzieła np. ewangelizacyjnego, a jegoefekty będą niezadowalające, to przypomnij sobiepowyższe słowa Jezusa Chrystusa.
archiwum

Bóg chce nas słuchać

Bóg chce nas słuchać – Małe dzieci swoim rodzicom nie powiedzą nic nowegoi odkrywczego, ale pomimo to, oni słuchają je z uwagą imiłością, dlatego że je kochają. Podobnie Bóg, choć niemożemy mu powiedzieć nic, o czym On by nie wiedział,to i tak chętnie nas słucha, ponieważ nas kocha.
archiwum

Godzina Miłosierdzia Bożego

Godzina Miłosierdzia Bożego – Korzystajmy z Bożego miłosierdzia i codzienniemódlmy się o nie dla nas i dla świata- szczególnie zaś o godzinie 15.00.
archiwum

To wszystko dla nas

To wszystko dla nas – Jakże wiele uczynił Zbawiciel dla Ciebie i dla mnie.Przez swoją mękę i śmierć otworzył nam bramy raju.Jednak to od nas zależy, czy tam trafimy, ponieważotrzymaliśmy wolną wolę i musimy dokonać wyboru.
archiwum

Miłosierdzie Boże

Miłosierdzie Boże – Nikt nie pojmie wielkości Bożego miłosierdzia, ale każdymoże z niego skorzystać. Wystarczy prosić o nie z pokorąi ufnością, żałować za grzechy oraz pójść do spowiedzi.