Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem 751 takich demotywatorów

 –
Każdego, kogo stać na flaszkę –
Ja również przyłączam siędo tego apelu –
poczekalnia
Masz wolne dziesięć minut?Zobacz jak czytanie zmienia mózgA potem czytaj, czytaj, czytaj... –
 –
Nie potrafił cieszyć się czytaniem książek i to mnie dobijało – Doceniał moje starania znalezienia mu jakiegoś gatunku, który mógłby mu się spodobać, bo uwielbiał opowieści, po prostu nigdy nie podobały mu się książki.I wtedy poznałam jego matkę, która była niewidoma. Kiedy był mały, nie mogła czytać mu bajek, więc wymyślała dla niego opowieści. Nigdy nie wykształcił w sobie miłości do książek,bo ona nie była w stanie go tym zarazić. Załamało mnie to,gdy uświadomiłam sobie, że bezpowrotnie stracił taki aspekt dzieciństwa - choć miał dobry powód.W końcu znalazłam książkę, która mu się spodobała. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłpo jej przeczytaniu było przeczytanie jej swojej mamie Doceniał moje starania znalezienia mu jakiegoś gatunku, który mógłby mu się spodobać, bo uwielbiał opowieści, po prostu nigdy nie podobały mu się książki.I wtedy poznałam jego matkę, która była niewidoma. Kiedy był mały, nie mogła czytać mu bajek, więc wymyślała dla niego opowieści. Nigdy nie wykształcił w sobie miłości do książek, bo ona nie była w stanie go tym zarazić. Załamało mnie to, gdy uświadomiłam sobie, że bezpowrotnie stracił taki aspekt dzieciństwa - choć miał dobry powód.W końcu znalazłam książkę, która mu się spodobała. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po jej przeczytaniu było przeczytanie jej swojej mamie

Za to wszystko i za wiele więcej - dziękuję ci Mamo!

Za to wszystko i za wiele więcej - dziękuję ci Mamo! –  Dziękuję za udzielenie mi daru życiauilekloweHal8's.0000 0000JESBOOZa czytanie bajek i opowiadanie historiiZa kładzenie do łóżka z czułością i troskąDEMOTYWATORY.PLDEMOTYWATORY.PLZa obecność podczas bezsennych nocyZa wspieranie moich szalonych pomysłówSPSHLYDEMOTYWATORY.PLZa pomoc w rozwijaniu poczucia styluKleenePASCAL295DEMOTYWATORY.PLZa opiekę w czasie chorobyDEMOTYWATORY.PLmommyXOX DUSzo MammyZa to, że zmieniałaś zimne dni w ciepłeNA324(latNidPRECAL
 –
Piękny widok! –
I stawia interpunkcję!Interpunkcja jest bardzo ważna –
Warto to wyjaśnić PRZED zakupem prezentów – Interpunkcja robi różnicę... Mówiłeś: Nie chce więcej książek
 –
Irakijczycy mówią ''czytelnik nie kradnie, a złodziej nie czyta'' –
Tak, wciąż czyta gazety leżącna dywanie, jak w dzieciństwie,kiedy czytał komiksy –
Masz maksymalnie 15 słów, by opisać treść książki, którą obecnie czytasz. I niech inni zgadną, co to za książka. To zacznę ja: – Mag trafia do ósmego syna ósmego syna, który okazuje się być córką
 –
Warto czytać... –  A PONIEWAŻ KOCHAJĄCY BÓG LUBIŁTYLKO NOEGO I JEGO RODZINĘ. TOUTOPIŁ WSZYSTKICH INNYCH LUDZI.STARYCH I MŁODYCH, DZIECI. ATAKŻE MALUTKIE DZIECI I NA WETNIEMOWLĘTA I PANIE W CIĄŻY.
Wymówienie pełnej nazwy zajmuje3 godziny i 33 minuty – Wyraz ten jest chemiczną nazwą tytyny, czyli długiego, włóknistego białka mięśni poprzecznie prążkowanych u kręgowców. Tytyna jest największym znanym białkiem LARGINYLTYROSYLGLUTAMYLSERYLLEUCYL PHENYLALANYLALANYLGLUTAMINYLLEUC YLLYSYLGLUTAMYLARGINYLLYSYLGLUTAMYL GLYCYLALANYLPHENYLALANYLVALYLPROLY LPHENYLALANYLYALYLTHREONYLLEUCYLGL YCYLASPARTYLPROLYLGLYCYLISOLEUCYLGL UTAMYLGLUTAMINYLSERYLLEUCYLLYSYLISO LEUCYLASPARTYLTHREONYLLEUCYLISOLEU CYLGLUTAMYLALANYLGLYCYLALANYLASPA RTYLALANYLLEUCYLGLUTAMYLLEUCYLGLYC YLISOLEUCYLPROLYLPHENYLALANYLSERYL ASPARTYLPROLYLLEUCYLALANYLASPARTYL GLYCYLPROLYLTHREONYLISOLEUCYLGLUTA MINYLASPARAGINYLALANYLTHREONYLLEUC YLARGINYLALANYLPHENYLALANYLALANYL ALANYLGLYCYLVALYLTHREONYLPROLYLAL..
 –  Idę sobie chodnikiem i słyszę za mną rozmowę ojcaz około pięcioletnim synem.Ojciec:- Żeby rozmawiać z ludźmi, trzeba dużo czytać i znać wiele mądrych słów. Wtedy zawsze będziesz wiedział, co odpowiedzieć.
Oznacza to, że nauczyła się gopoprzez czytanie –